Ing. Petr Faltus - Hlavní strana - Zdraví, webové nástroje, síťová komunikace

Amatérské Rádio

Obsahy historických časopisů AR 1/8

Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR - zpět na hlavní seznam podle souboru

ZX, gener, hudba, PC, PCsoft

ZX - mikropočítače a vše související
Gener - GENERátory,reGENERace apod.
Hudba - barevná HUDBA,HUDební nástroje...
PC - počítače třídy PC,příslušnství
PCsoft - software pro PC
AR A 8/75/309 akustické napodobení větru a deště /hudba, uel/ 1x MAA741, 1 tranzistor
AR A 8/81/10 barevná hudba doplněk k AR A 7/79
AR A 8/75/30 barevná hudba
AR A 6/75/20 barevná hudba (220 V)
AR A 7/87/266 barevná hudba jako slunce print
AR A 4/76/133 barevná hudba Kellner
AR A 3/77/86 barevná hudba konstrukce panelu
ST 6/79/228 barevná hudba: 20 kanálů ze čtyř
AR A 2/90/60 barevný monitor k osobnímu počítači ZX, TVP / popisuje připojení různých TVP k různým počítačům
AR A 5/85/170 chemie: výroba a regenerace chloridu železitého
AR A 7/85/252 BTV generátor kompletní konstrukce, použito
AR A 1/83/17 čtečka osmistopé děrné pásky /ZX/ pro ruční protahování, print
AR A 10/89/383 Diskety a disketové jednotky dokončení /ZX/ parametry C7115
AR A 9/89/343 Diskety a disketové jednotky pokračování /ZX/ blokové schema flopy mechaniky
AR A 4/88/138 deska seriového rozhraní pro Sharp MZ800 /ZX/
AR A 1/85/17 digitální zvonek, melodický zvonek třetí generace se 74188, printy
AR A 8/87/297 digitizér pro IQ 151 /ZX/ včetně mechanických výkresů snímače
AR A 8/89/303 diskety a disketové jednotky pokračování /ZX/
AR A 11/80/424 doplňky hudebních nástrojů /hudba/ sustain, vibráto, WAWA, booster, modulátor; není print
AR A 8/80/304 doplňky k hudebním nástrojům /hudba/ booster, vibráto, WAWA; není print
AR A 7/79/250 efektní zapojení žárovek v barevné hudbě /hudba/ pro žárovky 220V/25 a 100W
AR A 10/86/386 efektový pedál k elektrofonické kytaře /hudba/ "booster", kvákadlo, kompletní návod
AR A 2/80/57 efektový zesilovač /hudba, NF/ print
AR A 2/87/50 elektronická bicí souprava /hudba/ printy, oprava v AR A 9/87/328
AR A 12/86/465 elektronická ladička /hudba/ pasivní, generuje 8 normálových tónů
AR A 2/89/54 elektronická ladička kytar /hudba/ pokračování z AR A 3/89/96
AR A 9/88/346 elektronická ladička kompletní návod /hudba/ aktivní snímá zvuk kytary (mikrofon, snímač), tabulka tónů
AR A 3/78/106 elektronické generování a zobrazení kruhu
AR B 2/90/54 elektronický bubeník /hudba/ 7400, 7490, 7442, není print
AR A 4/85/132 elektronický metronom s 555 /hudba/ print
AR A 9/80/332 fázovací jednotka pro hudební nástroje /hudba/ popis funkce, print
AR A 4/74/125 generátor (impulsní) 112MHz
AR B 2/89/59 generátor "kraválu" pro plašení apod.
AR A 4/89/148 generátor "ptačího zpěvu" oprava viz AR A 7/89/249
AR A 1/85/13 generátor 12Hz; použit krystal z hodinek
AR B 3/78/91 generátor 10Hz-100kHz/10V sin/obd
AR A 8/77/288 generátor 12,5Hz 100kHz (sinus)
AR A 1/85/13 generátor 1Hz s krystalem z digitálek, MHB 4011, 4020, 4013
AR B 3/78/93 generátor 20Hz-200kHz
AR A 4/84/140 generátor 50Hz pro číslicové hodiny řízený "OMA" jednoduchý
AR A 3/88/90 generátor akustického signálu pro nácvik střelby vestavěno v hlukových chráničích
AR A 1/85/25 generátor akustického šumu pro uspávání print
AR B 1/76/20 generátor barevných pruhů pro TVP
AR A 8/77/310 generátor Z pro osciloskop s I.O., není potřeba nastavovat synchronizaci, není print
AR A 5/78/189 generátor čísel 1-49 jednoduchý, hračka
AR A 2/76/54 generátor funkcí: trojůhelník, sinus, obdélník, rozkmitaž 20V/50 Ohm, printy
AR A 7/88/266 generátor hodinových impulsů se dvěma I.O., U 114D, 7400
AR B 4/80/130 generátor impulsů použito 2x555, není print
AR A 3/87/105 generátor impulsů GP03 kompletní návod
AR B 5/78/199 generátor impulsů s nastavením impuls-mezera jednoduchý (555; 7490, 7442, 7400) není print
AR A 11/83/409 generátor klouzavého tónu, není print
AR A 7/78/264 generátor kmitočtu pro elektronické hodiny včetně zdroje print
AR A 12/89/469 generátor mf kmitočtů pro AM přijímače není print
AR A 12/76/465 generátor mříží pro TVP
AR A 12/82/472 generátor nastavitelného časového intervalu nebo série impulsů, není print
AR B 4/80/131 generátor obdélníkového signálu s OZ pro libovolný OZ, není print
AR A 4/82/148 generátor pro cejchování ČZ osciloskopů pro t=10s - 1us
AR A 8/85/293 generátor přesného kmitočtu, tvarových kmitů, kompletní návod
AR A 1/82/30 generátor pseudonáhodného přenosu dat, není print, jednoduchý
AR A 4/89/148 generátor ptačího zpěvu, print, doplněk v AR A 7/89/249
AR A 5/87/189 generátor s 555
AR B 4/85/127 generátor sinus pro 10Hz-1MHz/Uvýst7V/50 Ohm, není print
AR A 11/83/411 generátor skupin impulsů print
AR A 10/89/366 generátor symetrických impulsů s 555
AR A 9/76/331 generátor šumu
AR A 4/75/130 generátor TV signálů, rozbor TV signálu
AR A 4/90/132 generátor temperovaného ladění pro varhany, není print
AR A 9/78/337 generátor trojůhelník, obdélník velmi nízkých f pro f = 0, 065Hz; Uvýst 0-1V, print
AR A 9/88/331 generátor tvarových kmitů 0, 5Hz-500kHz pila, obdélník, sinus, oprava v AR A 2/89/49
AR A 7/80/252 generátor tvarových kmitů 0, 1Hz-100kHz kompletní návod, velmi slušná úroveň
AR A 8/76/292 generátor UHF Z. Šoupal kompletní konstrukce
AR A 1/84/14 generátor, vlnoměr, DIPmetr pro 0, 4-200MHz, kompletní návod
AR A 8/89/312 generátory impulsů s 74121, 74123 doplněk k AR A 5/81; AR B 2/78; AR B 5/78 (i pro velkou střídu)
AR A 6/80/228 generátory tvarových kmitů, různá zapojení, není print
AR A 10/88/377 grafický displej pro mikropočítač /ZX/
AR B 3/78/90 hudba: booster-fuzz
AR A 3/85/110 hudba: distošn efekt pro kytaru
AR A 10/77/373 hudba: dozvuk (HALL), též v AR A 12/76/469
AR A 9/87/328 hudba: elektronická bicí souprava, doplněk k článku v AR A 2/87
AR A 7/76/248 hudba: fuzz s MAA741
AR A 7/86/257 jednočipové mikropočítače řady 8048 /ZX/ popis, podrobně
AR A 6/85/220 jednoduchý digitizér-mechanický popis /ZX/ ) 2 potenciometry na pohyblivých ramenech
AR A 10/89/385 jednoduchý generátor 700Hz-35MHz s TTL, print
AR A 7/87/267 jednoduchý generátor sinusového signálu 10-20000Hz, 2V, MA1458
AR A 7/80/268 jednoduchý generátor skupiny impulsů, není print
AR A 5/81/9 jednoduchý impulsní generátor, nastavitelný 0, 05Hz-5MHz šířka 100nS-10s, kompletní návod
AR A 11/85/414 jednoduchý modem pro přenos dat /ZX/, není print
AR B 2/90/58 jednoduchý NF generátor 0, 042Hz-51, 5kHz, 6 rozsahů, sinus, obdélník, trojúhelník, Uvýst 5V/250 Ohm, není print
AR A 7/82/259 jednoduchý optoelektronický nástroj /hudba/ print
AR A 4/90/148 jednoduchý tónový generátor (akustická návěst) pro aplikaci v TTL, není print
AR A 9/85/345 klávesnice pro Minifon /hudba/
AR A 12/86/451 klávesový syntezátor /hudba/ dále v AR A 1/87, úprava v AR A 9/87/328
AR A 9/87/328 klávesový syntezátordoplněk, /hudba/ k článku v AR A 12/86
AR A 7/81/264 kmitočtová jednotka pro hud. nástroje/oscil, hudba/ jednoduchý AKO, není print, stabilní
AR A 1/78/26 kruhový modulátor pro kytaru /hudba/ zdroj zvukových efektů není print
AR A 9/82/345 kvákadlo pro kytaru /hudba/, kompletní návod
příloha AR 1982/42 lavinové generátory
AR A 2/87/54 limiter pro el. kytaru /hudba/ print
AR A 12/81/23 malý elektronický bubeník /hudba/ print, použity tranzistory
AR A 6/84/229 metronom "dirigent" /hudba/ odlišená"těžká"doba, print
AR A 3/87/92 metronom s CMOS /hudba/ 20-230 pulsů/min. (4029, 4049, 4001)
AR A 7/85/257 mikropočítač ZX81-schema zapojení, detaily, popis
AR A 1/82/21 mikropočítače a mikroprocesory kap. 1 /ZX/ na pokračování, popis funkcí procesorů apod.
AR A 3/77/88 mikropočítače-vysvětlení funkce procesoru /ZX/ doplněk v AR A 1/78/4
AR A 5/83/183 mikroprocesor 8080 /ZX/ popis
AR B 5/89/192 mikroprocesor CPU 8080A a podpůrné obvody /ZX/ velmi podrobný popis činnosti
AR A 11/87/418 mikroprocesor HD64180 (Hitachi) /ZX/ následník procesoru Z80
AR A 2/85/61 mikroprocesor U880D /ZX/ podrobný popis na pokračování
AR A 3/85/101 mikroprocesor U880D /ZX/ ) velmi podrobný popis činnosti, instrukcí
AR A 10/86/383 mikros (CP/M 2. 2) /ZX/ úvod do operačního systému mikros
AR B 2/90/52 miniaturní integrovaná barevná hudba, print, s UL1488K
AR A 4/82/132 multigenerátor: zdroj harmonických na propískávání obvodů, print
AR A 3/82/92 NF RC generátor s velkým rozsahem přeladění 33Hz-333kHz, kompletní návod
AR A 10/89/377 ovl. klávesnice a zobrazovače přes MHB8048 /ZX/
AR A 11/87/420 PMD85 a jeho styková rozhraní /ZX/ popis zapojení, schemata
AR A 8/81/9 pomaluběžný generátor pro hudební nástroje, pro f=0, 12-22Hz 2x OZ, není print
AR A 8/79/298 prodlužovač tónu el. kytary /hudba/
AR A 2/81/10 prodlužovač tónu kytary /hudba/ není print, Ucc 12V
AR A 5/85/180 programátor PROM doplněk k AR A 2/83 /ZX, dig/
AR B 5/88/196 programovatelné"běžící"světlo, barevná, hudba, siréna
AR A 2/89/65 programovatelný světelný had /hudba, uel/, print
AR A 8/80/309 programovatelný generátor logických signálů velmi jednoduchý (7493, 74150), není print
AR A 6/77/212 programovatelný impulsový generátor, kompletní návod
AR A 3/85/982 programování pamětí PROM (74188, 74S287) /dig, ZX/ popis, návod na programátor
AR A 2/81/15 programování v jazyce BASIC /ZX/ začátek seriálu
AR A 3/90/97 přenos dat Atari-PC /XT/ AT /ZX/, výpis, print
AR A 9/83/332 převodníky D /AA/ D pro mikropočítače /měř, ZX/týká se hlavně DAC08 apod, print
AR A 8/85/300 připojení A/D s C520 k mikropočítači /dig, ZX/není print
AR A 3/85/99 připojení kazetového mgf. k mikropočítači /ZX/
AR A 9/89/340 připojení tisk. Robotron K6313 k mikropočítači /ZX/ zde pro SAPI-1
AR A 12/81/6 R15: generátor impulsů i další jednoduché obv. printy
AR A 3/83/86 R15: generátory impulsů
AR A 3/86/87 R15: oscilátory a generátory: Meissner, Clapp, Colpitts, Wiennův čl.
AR A 5/80/168 R15: tremolo s LED /hudba/ jednoduché, print
AR A 5/88/180 RAM-disk pro 8080 /ZX/ není print
AR A 1/88/30 regenerace AgZn článků (do hodinek) popis metody, tabulka proudů
AR A 11/89/431 regenerace olověného akumulátoru-popis metody doplněk (kritika!) AR A 3/90/82
AR A 10/84/381 rozhraní RS 232Centronics /ZX/, popis zapojení
AR A 3/87/100 sběrnice S100 pro počítač /ZX/
AR A 8/81/11 signální generátor a Q-metr, print
AR B 4/80/129 signální generátor pro mf AM, FM, není print
AR B 4/84/152 stroboskop pro diskotéky /hudba, uel/
RK 1/72/52 stroboskop pro světelné efekty /hudba/
AR A 2/90/50 světelná hudba s A277, print
AR A 11/84/416 světelný had /hudba/, print
AR A 11/83/413 světelný metronom-bliká v rytmu /hudba, uel/kompletní návod
AR B 2/87/68 syntezátor zvuků s I.O. SN 76477 (TI) /hudba/
AR A 4/88/146 šestihlasá kmitočtová ústředna /gener/
AR A 1/81/23 šumový hudební nástroj /hudba/, není print
AR B 2/90/56 Thermenvox s I.O. CMOS /hudba/, hudební pomůcka pro iluzionisty
AR A 4/86/150 TV generátor doplněk k AR A 2/86
AR A 6/88/230 TVP C: generátor barevného signálu PAL
AR A 12/78/463 TVP: regenerace katody obrazovky, použito
AR A 12/82/471 TVP: regenerace katody obrazovky-popis metody
AR A 2/86/54 TV generátor-generuje pole, mříže, pruhy, print
AR A 8/80/290 tremolo pro elektronické hudební nástroje /hudba/ není print
AR A 7/75/269 tvarovač pila/sinus /gener/
AR A 12/76/469 umělý dozvuk /hudba/ pružinový hall
AR A 10/77/373 umělý dozvukvýroba vlastní dozv. linky /hudba/ ze sluchátkových vložek, i zapojení korekčního zes.
AR A 4/89/137 univerzální klávesnice bezkontaktní /ZX, dig/ plně kódovaná, kompletní návod
AR A 6/88/217 univerzální mikropočítačová jednotka /ZX/ 8035, 8048, 8748, print
AR A 5/87/175 úprava piánka PILLE /hudba/ rozšíření rozsahu, tónové rejstříky-11 druhů
AR A 4/80/135 vibráto pro hudebníky /hudba/, není print
AR A 11/80/411 výkonový generátor TTL /dig/ pro úroveň výstupního proudu až 1A
AR A 3/84/83 výpis programu-doplněk k příloze 1983/41 /ZX/
AR A 8/85/297 ZX 81: porty k mikropočítači i připojení EPROM
AR A 3/87/102 ZX Spectrum: jednoduchý převod Basicu do stroj. Spectra
AR A 9/86/342 ZX Spectrum: program Databanka-doplněk v AR A 3/87/103
AR A 11/83/420 ZX 81: zrychlení zápisu programu dále použití 24 řádků dotaz na volnou paměť, pevná desetinná tečka
AR A 12/85/457 ZX 81: paměť 64kB RAM, print
AR A 12/84/457 ZX81: paměť RAM 16kB
AR A 5/82/170 ZX 81: seznamte se, popis, foto
AR A 8/89/297 ZX Spectrum: interface RS232C
AR A 2/88/57 ZX Spectrum: univerzální interface RS232, doplněk v AR A 9/88/342, print
AR A 1/88/24 ZX Spectrum: Close Basic-relokovatelný program
AR A 9/89/339 ZX Spectrum: D/Apřevodník-použito MDAC08, MAA741, MBA810
AR A 4/86/142 ZX Spectrum: úpravy mikropočítače-autor T. Mastík
AR A 1/87/222 ZX Spectrum: interface s 8255-doplněk k AR A 6/86 náhrada 3205, KC507, 4xR čtyřmi hradly NAND
AR A 6/85/217 ZX Spectrum: interface s MHB 8255A: print, tabulky řízení 8255, instrukce pro nastavení kanálů
AR A 1/88/21 ZX Spectrum: interface "Centronics", oprava v AR A 6/88/224 navazuje na AR A 6/85 a 8/86, print
AR A 5/88/177 ZX Spectrum: Joystick-robustní provedení
AR A 5/87/184 ZX Spectrum: kompilátor Hisoft Basic popis ovládání, urychluje Basic
AR A 10/86/377 ZX Spectrum: myš-doplněk v AR A 9/88/343
AR A 3/88/101 ZX Spectrum: obslužný program pro tiskárnu - popis a vysvětlení
AR A 6/87/219 ZX Spectrum: organizátor paměti
AR A 11/89/417 ZX Spectrum: paměťový osciloskop z počítače pro rozsah do 20kHz
AR A 10/87/380 ZX Spectrum: paralelní interface s U855D PIO, print
AR A 5/83/179 ZX Spectrum: popis funkcí
AR A 9/88/337 ZX Spectrum: použití CP/M na Spectru-komplet. popis
AR A 6/85/219 ZX Spectrum: program LLIST-provede výpis programu od řádku x do y, vytiskne
AR A 11/89/419 ZX Spectrum: program Tape-Monitor pokračování v AR A 12/89/462
AR A 2/86/57 ZX Spectrum: programovatelný ovládač (Joystick)
AR A 7/88/262 ZX Spectrum: převod zdrojového textu assembleru do slovního procesoru
AR A 7/87/257 ZX Spectrum: připojení tiskárny D 100 (PLR) výpis obslužného programu
AR A 6/87/222 ZX Spectrum: RAM 80 kB
AR A 5/88/180 ZX Spectrum: RAM disk použito 32 ks 4116
AR A 2/87/57 ZX Spectrum: rozšíření paměti a připojení DPS schema, print (možné pro různé paměti), popis
AR A 4/87/141 ZX Spectrum: rozšíření paměti na 80 kB, print pro přepínač paměťových bloků
AR A 12/86/461 ZX Spectrum: světelné pero-jednoduché
AR A 6/86/221 ZX Spectrum: světelné pero
AR A 8/87/304 ZX Spectrum: TV monitor-popis úprav v TVP
AR A 11/88/417 ZX Spectrum: univerzální programátor pamětí
AR A 9/88/342 ZX Spectrum: využití 1170 bajtů v ROM doplněkk AR A 4/86/139
AR A 7/89/248 ZX Spectrum: zapisovač AMAGRAF (foto, popis)
AR A 3/86/101 ZX Spectrum: zapojení mikropočítače! obsahuje i stručný popis funkce
AR A 5/88/181 ZX Spectrum: zjednodušené využití přerušení-popis
AR A 5/87/184 ZX Spectrum: zpomalovač běhu programu
AR A 11/86/417 ZX Spectrum: zvukový modulátor, doplněk v AR A 9/88/343
AR A 4/90/138 ZX; TVPC: připojení počítače na Color 110ST-print, týká se Spectra
AR A 9/89/341 ZX: adaptér pro příjem Teletextu se Spectrem - k Příloze 1989
AR A 3/89/97 ZX: automatický bubeník pro spolupráci se Spectrem doplněk v AR A 6/89/222
AR A 4/88/142 ZX: Betatext pro vytváření krátkých manuálů k vložení před program, výpis v Basicu
AR A 1/90/214 ZX: Copy Protection-ochrana disket proti kopírování popis způsobu ochran
AR A 11/85/421 ZX: deglitcher-obvod pro odrušení datových signálů omezuje rušivé pulsy na sběrnici
AR A 7/89/263 ZX: diskety a disketové jednotky, popis, princip
AR A 1/85/8 ZX: Elektronika VL100 jako monitor
AR A 2/87/59 ZX: hovorová jednotka A/D převod pro 16kB, délka hovoru 5s, program
AR A 5/88/177 ZX: Joystick-mechanická konstrukce robustní, podrobné výkresy
AR A 10/86/363 ZX: jak vytvořit program pro mikropočítač popis návrhu, rozbor zadání, algoritmus
AR A 6/88/220 ZX: jednoduchý převodník A/D-převod teploty a intenzity osvětlení, použit 1x555, print
AR A 6/90/217 ZX: jemný tisk ze Spectra-zdrojový text programu
AR A 9/87/337 ZX: Kempston Joystick
AR A 12/88/462 ZX: Kempston Joystick s MHB8255A, zapojení, použito
AR A 6/86/219 ZX: komunikace Z80CPU s periferiemi sběrnice STD, grafy, popis, doplněk v AR A 10/86/379
AR A 2/89/570 ZX: logický analyzátor LOGAN jako příslušenství pokračování v AR A 3/89/102
AR A 11/90/419 ZX: maticové operace pro Spectrum výpis programu hex
AR A 11/90/424 / ZX: měření uzávěrky fotoaparátu mikropočítačem pro Spectrum
AR A 11/85/417 ZX: mikroAR centrální procesorová jednotka deska CPU1 se Z80
AR A 10/85/383 ZX: monitor Spectrum a Basic interpreter popis chyb v ROM Spektra
AR A 9/84/337 ZX: oddělovací zesilovače-budiče sběrnic včetně zapojení patic nejužívanějších I.O.
AR A 7/89/257 ZX: optická sonda (scanner) - složité velmi dobré parametry (rozlišení)
AR A 11/86/419 ZX: Joystick pro mikropočítač - použit brusný gumový kotouč do vrtačky, doplněk v AR A 9/88/342
AR A 11/89/417 ZX: paměťový osciloskop ze Spectra-asi do 20kHz
AR A 12/88/459 ZX: posilovač sběrnice pro Spectrum, print
AR A 12/88/464 ZX: program "Window" pro vytváření krátkých manuálů před programy, výpis v Basicu
AR A 7/86/263 ZX: program AMTY pro dešifrování akord. značek
AR A 4/87/137 ZX: program Protoodpor-výpočet náhrady přesného odporu seriovou, paralelní kombinací
AR A 8/90/297 ZX: program pro kreslení plošných spojů CBD výpis Basic i strojová rutina
AR A 7/90/263 ZX: programátor pamětí EPROMpro Spectrum
AR A 8/85/301 ZX: programátor pamětí MH 74188 a MH75287, není print
AR A 9/84/340 ZX: provozní systém CP/M popis práce se systémem
AR A 3/87/96 ZX: převodník pro připojení analogových snímačů obsahuje i print
AR A 5/86/182 ZX: připojení Spectra k magnetofonu-popisuje přepojovací modul pro nahrávání a přehrávání programů
AR A 6/89/217 ZX: RAMdisk 64 kB-32 MB, pokračování v AR A 7/89/260, AR A 11/89/424
AR A 11/90/417 ZX: ROM-card, print
AR A 12/89/457 ZX: řadič pružných disků s I8272, konstrukce na "bastl" desce, rozložení součástek, print
AR A 9/90/342 ZX: Shell sortgenerator, program pro třídění dat, výpis
AR A 9/86/337 ZX: sběrnice IEC (IMS2, HPIB)
AR A 12/90/457 ZX: simulátor a programátor pamětí EPROM print, výpis programu
AR A 2/90/57 ZX: síťová analýza pro hospodářskou praxi aplikace na Spectrum, výpis programu
AR A 10/90/377 ZX: Tester I.O. umí všechny log. obvody zapojení, výpis programu
AR A 5/89/183 ZX: tisk z editoru TASWORD-CS na MINIGRAFU
AR A 12/88/457 ZX: univerzální interfejs pro tiskárny ke Spectru, print
AR A 5/86/177 ZX: univerzální sběrnicové zesilovače, i printy
AR A 4/90/141 ZX: verifikátor Basicu-kontrolní rutina, zdrojový text
AR A 10/85/377 ZX: vstupní a výstupní porty pro Z80, printy
AR A 10/89/382 ZX: vstupní tvarovač impulsů: eliminuje vliv zákmitů na kontaktech relé, rušivé impulsy
AR A 1/88/220 ZX: využití možností I.O. LM 1889 u ZX Spectrumi blokové schema I.O.
AR A 2/90/62 ZX: výkonový spínač ovládaný mikropočítačem, print
AR A 9/90/332 ZX: výstup RGB pro Spectrum, přizpůsobení originál Spectra pro RGB, print
AR A 1/90/18 ZX: zálohování paměti: různé způsoby provedení
AR A 4/90/126 ZX: zdroj napětí řízený osobním počítačem, print
AR A 5/90/177 ZX: zobrazovací jednotka pro sběrnici STD, print
AR A 2/88/63 zapisovač Minigraf Aritma A0507 /ZX/ popis, foto; výpis ovládacího programu v AR A 4/88/144
AR A 9/80/336 zapojení generátorů tvarových kmitů-různé typy, printy
AR A 2/79/590 základy programování samočinných počítačů /ZX/
AR B 2/90/75 zkušební generátor pro opraváře, print, VF 57MHz modulace NF 200-850Hz, Uvýst 0-30mV
AR A 11/74/415 zkušební generátor s 7404 170Hz-1, 7MHz jednoduchý, amplitudově modulovatelný 0-100%, Ucc 5V
AR A 2/81/10 zkušební generátor pro NF i VF 22x7400, nastavitelný, není print, velmi jednoduchý
AR A 1/91/18 PC: univerzální deska I/O pro PC
AR A 2/91/64 PC: čárový kód
AR A 6/91/224 PC - antivir, seznam známých virů (Scan, Clean apod...)
AR A 5/91/184 PC: Antivirové programy Viruscan, Vshield, Clean-up....
AR A 2/92/65 PC: datová komunikace
AR A 2/92/68 PC: I.O. MAX 232 - převodník TTL, CMOS / RS232
AR A 3/92/113 PC: datová komunikace
AR A 8/92/374 PC: připojení mutlimetru M1T380 k PC XT/AT
AR A 9/92/422 PC: XDEL, XPACK, XDIR, ASK, BEEP, SCREEN, TEST - freeware
AR A 10/92/465 PC: Ranger - návrh plošných spojů, popis programu
AR A 1/93/29 PC: multimédia - CD ROM
AR A 1/93/35 PC: měření, řízení a ovládání počítačem
AR A 2/93/25 PC - LabCard
AR A 4/93/27 PC - vývojové prostředky pro aplikace mikropočítačů
AR A 4/93/29 PC - multimédia, počítač a zvuk
AR A 4/93/31 PCsoft - Ranger Shareware - plošné spoje
AR A 4/93/32 PCsoft - OCRSHARE - převod scanovaných textů
AR A 4/93/33 PCsoft - PCXDUMP - snímání grafických obrazovek
AR A 4/93/34 PCsoft - CompuShow - prohlížení obrázků všech tvarů
AR A 4/93/35 PCsoft - FLY v. 6. 0 - plošné spoje
AR A 5/93/16 PC - převodník A/D s I.O. TL548 (549) a jeho připojení
AR A 5/93/25 PC-převodník A/D pro seriový port s I.O. AD654, print
AR A 5/93/31 PCsoft - Personal Biorhytm - biorytmy
AR A 5/93/31 PCsoft - Putpass - váže spuštění. com prog. na heslo
AR A 5/93/32 PCsoft - PopCALC - rezidentní kalkulátor
AR A 5/93/33 PCsoft - ProtoCAD 3D
AR A 6/93/14 PC - monitor k pc z čb televizoru (úprava TVP, jen VGA!)
AR A 6/93/31 PCsoft - Hypertext, Disk Factory, Network, Pascal tutor
AR A 6/93/33 PCsoft - Blaster Master, Showhpgl, Giflite, Vocabulator Dosnix, Secret agent
AR A 7/93/35 PCsoft - multimédia, Učitel hudby
AR A 7/93/37 PCsoft - PC-Outline, One to one, Wintutor, Pace, Winlite EGA Coloring Book, Bootsave, Clock, Gravity, CSvision
AR A 8/93/20 PC - omezení hučení ventilátoru zdroje, print
AR A 8/93/31 PC-galvanicky odizolovaná komunikace přes RS 232
AR A 8/93/35 PC Sound blaster 16 ASP - foto karty, popis
AR A 8/93/37 PCsoft - PCbrowse, Modem Doctor, Zip Format View, Nzip Archiv Split Utility, BRIX, Zone66, Castle of the Winds
AR A 9/93/34 PCsoft - MIDI
AR A 9/93/36 PCsoft - AppCAD - návrh obvodů (hlavně VF)
AR A 9/93/38 PCsoft - File Express, RExL, Window Boss, Super VGA BGI dr. Info-ZIP+UnZip,
AR A 10/93/30 PCsoft - Multimedia station (CD-ROM drive, Photo fact.)
AR A 10/93/35 PCsoft - Mouse++, String++, FloDraw, ARJ, UNARJ
AR A 11/93/27 PC - čítač pro spolupráci s PC (do 10MHz)
AR A 11/93/35 PCsoft - Desktop Paint, Image Gallery, GrafCat
AR A 12/93/27 PC - univerzální karta I/O
AR A 12/93/33 PCsoft - Teletext, CAD Vantage, Laser Tome, Rockford, INI-Manager, IQ test 2. 0, Horse, StupenDOS, METZ Task
AR A 4/91/137 ZX: připojení tiskárny k ATARI
AR A 7/91/257 ZX: interface RS232 pro Spectrum
AR A 7/91/260 porovnání ZX Spectrum, Didaktik Gama a Didaktik M
AR A 4/92/161 ZX: řadič disketových jednotek pro sběrnici STD
AR A 6/92/260 ZX: 64kB Eprom ke Spectru
AR A 8/92/373 ZX: napájení tiskárny BT 100 - zdroj, print
AR A 12/91/524 generátor konstantního f s nastavitelnou střídou
AR A 2/92/82 generátor TV signálu v normě PAL, print
AR A 3/92/110 Hi-Fi generátor a měřič zkreslení
AR A 7/92/312 rozmítaný generátor s velkým zdvihem -komplet konstr. VYZKOUSEL VALIK - JE TO DOBRE!!!
AR A 10/92/III I.O. CIM0601 - generátor zvuků zvířat
AR A 12/92/554 NF generátor funkcí - rozmítač, kompletní konstrukce
AR A 3/93/7 generátor 1Hz s krystalem 32, 768kHz (velmi jedmoduchý) doplněk v AR A 8/93/7
AR A 10/92/463 barevná hudba
AR A 10/93/25 PC - mikroterminál pro komunikaci v ASCII
AR A 6/92/257 univerzální mikropočítač UCB80 pc
AR A 3/93/16 čítač s mikropočítačem 8031 pc, měř

Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR - zpět na hlavní seznam podle souboru


© Ing. Petr Faltus

E-mail

  


Ing. Petr Faltus na Instagramu   Ing. Petr Faltus na YouTube   Ing. Petr Faltus na Pinterestu   Ing. Petr Faltus na GitHubu   Ing. Petr Faltus na MeetUpu

Vaše IP adresa je 18.234.255.5 (ec2-18-234-255-5.compute-1.amazonaws.com)

 153