Ing. Petr Faltus

Amatérské Rádio

Obsahy historických časopisů AR

Obsahy obsahují: Amatérské Rádio (AR) řada A, podstatná část Amatérské Rádio (AR) řada B (ne monotematická čísla), částečně i Přílohy Amatérské Rádio (AR) z let 1970 až 1993. Rozděleno podle témat, charakterizových tzv. klíčovými slovy.

Obsahy časopisů Amatérské Rádio podle souboru

Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR 1/8 - ZX, gener, hudba, PC, PCsoft
Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR 2/8 - moto, aut, mech, chemie, ant
Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR 3/8 - TVP, TVPC, MGF, RP, VKV, Sat, CD
Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR 4/8 - zdroj, dig, repro, měnič, video
Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR 5/8 - NF, přehled, oscil, zdroj
Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR 6/8 - uel, kom
Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR 7/8 - měř, spínač
Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR 8/8 - indik, foto, regul, obv

Podrobný popis

ZX - mikropočítače a vše související
Gener - GENERátory, reGENERace apod.
Hudba - barevná HUDBA, HUDební nástroje...
PC - počítače třídy PC, příslušnství
PCsoft - software pro PC

Moto - MOTOrismus, MOTOry...
Aut - AUTomatizovaná zařízení, AUTomobily...
Mech - drobnosti z MECHanické praxe, přípravky, postupy
Chemie - Chemické drobnosti z radioamatérské praxe (eloxování apod.)
Ant - ANTénní zesilovače, ANTény...

TVP - TeleVizní Přijímače - černobílé/opravy, zkušenosti
TVPC - TeleVizní Přijímače Color - vše kolem barevných TVP
MGF - MaGnetoFony - kazetové i kotoučové
RP - Rozhlasové Přijímače
VKV - technika pro příjem VKV - převážně příjem rozhlasu
SAT - SATelitní technika
CD - Compact Disky

Zdroj - ZDROJe napětí, proudu atd.
Dig - DIGitální technika, logické I.O.
Repro - REPROdukční technika, REPROduktory atd.
Měnič - Měniče napětí
Video - VIDEOtechnika

NF - NízkoFrekvenční technika (zesilovače apod.)
Přehled - Přehledy součástek vydávaných formou katalogu v AR
Oscil - OSCILoskopy, OSCILátory...

UEL - Užitá ELektronika - zapojení typu samočinné zalévání květin apod.
Kom - KOMunikační technika - telefony, vysílače...

Měř - Měřící technika, postupy měření
Spínač - Spínání všeho možného vším možným

Indik - INDIKace snad uplně všeho
Foto - FOTOgrafická technika, časové spínače do FOTOkomory...
Regul - REGULační technika, REGULované zdroje...
OBV - OBVodová řešení, výpočty OBVodu apod.


(c) Ing. Petr Faltus

E-mail

  


Ing. Petr Faltus na YouTube  Ing. Petr Faltus na Pinterestu

Vaše IP adresa je 34.204.189.171 (ec2-34-204-189-171.compute-1.amazonaws.com)

 232