Ing. Petr Faltus - Hlavní strana - Zdraví, webové nástroje, síťová komunikace

Amatérské Rádio

Obsahy historických časopisů AR

Obsahy obsahují: Amatérské Rádio (AR) řada A, podstatná část Amatérské Rádio (AR) řada B (ne monotematická čísla), částečně i Přílohy Amatérské Rádio (AR) z let 1970 až 1993. Rozděleno podle témat, charakterizových tzv. klíčovými slovy.

Obsahy časopisů Amatérské Rádio podle souboru

Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR 1/8 - ZX, gener, hudba, PC, PCsoft
Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR 2/8 - moto, aut, mech, chemie, ant
Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR 3/8 - TVP, TVPC, MGF, RP, VKV, Sat, CD
Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR 4/8 - zdroj, dig, repro, měnič, video
Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR 5/8 - NF, přehled, oscil, zdroj
Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR 6/8 - uel, kom
Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR 7/8 - měř, spínač
Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR 8/8 - indik, foto, regul, obv

Podrobný popis

ZX - mikropočítače a vše související
Gener - GENERátory, reGENERace apod.
Hudba - barevná HUDBA, HUDební nástroje...
PC - počítače třídy PC, příslušnství
PCsoft - software pro PC

Moto - MOTOrismus, MOTOry...
Aut - AUTomatizovaná zařízení, AUTomobily...
Mech - drobnosti z MECHanické praxe, přípravky, postupy
Chemie - Chemické drobnosti z radioamatérské praxe (eloxování apod.)
Ant - ANTénní zesilovače, ANTény...

TVP - TeleVizní Přijímače - černobílé/opravy, zkušenosti
TVPC - TeleVizní Přijímače Color - vše kolem barevných TVP
MGF - MaGnetoFony - kazetové i kotoučové
RP - Rozhlasové Přijímače
VKV - technika pro příjem VKV - převážně příjem rozhlasu
SAT - SATelitní technika
CD - Compact Disky

Zdroj - ZDROJe napětí, proudu atd.
Dig - DIGitální technika, logické I.O.
Repro - REPROdukční technika, REPROduktory atd.
Měnič - Měniče napětí
Video - VIDEOtechnika

NF - NízkoFrekvenční technika (zesilovače apod.)
Přehled - Přehledy součástek vydávaných formou katalogu v AR
Oscil - OSCILoskopy, OSCILátory...

UEL - Užitá ELektronika - zapojení typu samočinné zalévání květin apod.
Kom - KOMunikační technika - telefony, vysílače...

Měř - Měřící technika, postupy měření
Spínač - Spínání všeho možného vším možným

Indik - INDIKace snad uplně všeho
Foto - FOTOgrafická technika, časové spínače do FOTOkomory...
Regul - REGULační technika, REGULované zdroje...
OBV - OBVodová řešení, výpočty OBVodu apod.

Související stránky

Kmitočtový plán - Rozhlasová a radioamatérská pásma - přehled rozhlasových a radioamatérských pásem, především krátké vlny
Kmitočtový plán HAM - Frekvence 50-1300 MHz - podrobnější rozdělení radioamatérských pásem na velmi krátkých vlnách


© Ing. Petr Faltus

E-mail

  


Ing. Petr Faltus na Instagramu   Ing. Petr Faltus na YouTube   Ing. Petr Faltus na Pinterestu   Ing. Petr Faltus na GitHubu   Ing. Petr Faltus na MeetUpu

Vaše IP adresa je 44.197.197.23 (ec2-44-197-197-23.compute-1.amazonaws.com)

 140