Ing. Petr Faltus - Hlavní strana - Zdraví, webové nástroje, síťová komunikace

Amatérské Rádio

Obsahy historických časopisů AR 5/8

Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR - zpět na hlavní seznam podle souboru

NF, přehled, oscil, zdroj

NF - NízkoFrekvenční technika (zesilovače apod.)
Přehled - Přehledy součástek vydávaných formou katalogu v AR
Oscil - OSCILoskopy, OSCILátory...
Zdroj - ZDROJe napětí, proudu atd.
AR A 10/84/372 VF MOSFET BF981 - popis, parametry
AR A 3/79/111 1 kHz z libovolného krystalu popisuje návrh děličky pro libovolný n
AR A 1/84/122 aplikace sov. optronů řady AOU103
AR A 11/79/415 automatická symetrizace NF koncových stupňů
AR A 1/88/7 bezkontaktní přepínání vstupů NF zesilovače, není print
AR A 6/74/230 cejchovací obvod k osciloskopu
AR A 3/74/93 charakterograf pro osciloskop, print, jednoduchý
příloha AR 1988/56 cívkynávrh s hrníčkovými jádry přehled jader!program pro výpočet na ZX Spectrum!!!
AR A 9/78/335 časové základny osciloskopů - různé, včetně časové lupy
AR A 9/79/328 číslicově řízený multivibrátor - využívá 74121, jednoduchý
AR A 2/80/71 digitální stabilizace kmitočtu
AR B 2/78/44 digitrony, displeje, přehled
AR A 6/84/212 dvoukanálový osciloskop - kvalitní, obrazovka typu DG7132
AR A 2/80/57 efektový zesilovač, print
AR A 2/76/48 elektronická pojistka pro NF zesilovače-doplněk k AR A 8/75/291
AR A 2/90/43 elektronické přepínání vstupů NF zesilovače-doplněk k AR A 9/87
AR A 3/84/107 elektronicky ovládaný NF předzesilovač, print
AR A 2/88/65 elektronický přepínač signálu pro zesilovače, tuner apod
AR A 8/75/295 feritová hrníčková jádra, přehled
AR B 4/79/135 filtry - aktivní NF s OZ
AR A 5/84/171 fluorescenční displeje - vlastnosti a aplikace, print
AR A 5/86/188 fluorescenční displeje - přehled zapojení patic, tech. údaje
AR A 8/77/310 generátor ČZ pro osciloskop s I.O. není potřeba nastavovat synchronizaci, není print
AR A 4/82/148 generátor pro cejchování ČZ osciloskopů pro t = 10s - 0. 1us
AR A 3/79/93 gramo NZC421 HiFi - schema, foto, popis
AR A 7/83/255 gramo Tesla NC450 - popis, schema, řízení motorku SMR300/100RI24
AR A 10/80/386 gramo Tesla NZC420 - popis, schema zapojení, foto
AR A 2/81/24 gramofon Tesla NZC130, schema, popis, foto
AR A 3/86/107 I.O. A283D úplný popis, schema přijímačů pro VKV, SV, KV 27MHz
AR A 10/80/384 I.O. A290D, popis, schema zapojení, funkce
ST 9/73/354 I.O. BPX28 (Telefunken)
AR B 4/85/132 I.O. ICL8211; 8212 Intersil - programovatelné detektory napětí
AR A 1/80/17 I.O. ICM7127 a 7227 čtyřdekádové obousměrné čítače, aplikace - měřič C
AR A 1/82/171 I.O. integrované čítače ICM7216, 7226 - popis, aplikace, patice
AR A 10/88/368 I.O. K548UN1 (sov), dtto LM381, přehled
AR B 4/85/134 I.O. LM1035 NF ss řízený obvod korekcí-bal. i hlasitost, stereo
AR B 4/84/156 I.O. LM355 (teplotní čidlo), přehled, popis, zapojení
AR B 4/84/156 I.O. LM3914; LM2907J, přehled, popis
AR A 8/78/314 I.O. LP2000 - mikrovysílač AM-FM do 150MHz, popis, schema
RK 5/75/58 I.O. MAA436, přehled
AR B 5/78/196 I.O. MIC74124 - generátor impulsů, aplikace
AR B 4/85/150 I.O. pro časoměry CMOS - přehled, i další typy CMOS, paměti, procesory apod.
AR A 12/83/473 I.O. Siemens TDA4920, 4925 - NF stereozesilovače, zapojení
AR B 5/78/194 I.O. TCA240 - dvojitý symetrický modulátor i demodulátor
AR B 4/85/136 I.O. TDA1220B pro AM, FM přijímače vč. příkladu zapojení přijímače
AR B 4/85/135 I.O. TDA4292 NF stereo obvod ss řídí korekce, balance, šířku stereobáze, hlasitost
AR B 4/85/1332 I.O. TDA4920/25 NF výkonové zesilovače stereo - výkon kolem 3W
AR B 5/78/193 I.O. TDA1054M pro NF aplikace - pro kaz. mgf; kompresor dynamiky HiFi
AR A 5/81/5 I.O. UL1498R - popis, zapojení, technické údaje
AR A 2/86/65 I.O. ze SSSR - přehled, 1. díl
AR A 3/86/105 I.O. ze SSSR - přehled, 2. díl, i ekvivalenty
AR A 4/86/145 I.O. ze SSSR - přehled, 3. díl
AR A 9/86/345 I.O. ze zemí RVHP 5. díl
AR A 6/86/225 I.O. ze zemí RVHP - přehled, 2. díl
AR A 7/86/265 I.O. ze zemí RVHP - přehled, 3. díl
AR A 10/86/385 I.O. ze zemí RVHP - přehled, 6. díl
AR A 8/86/305 I.O. ze zemí RVHP - přehled, 4. díl, i ekvivalenty
AR B 6/81/237 I.O. CA3089, CA3090AQ, CA758 (RCA)
AR A 5/77 I.O. MC1310P; NE563B Signetics, přehled, dále v AR A 6/77
AR B 4/84/155 I.O. SN16880 (Texas Instruments), přehled
AR B 4/80/152 I.O. TCA910; ESM900; 910!!! monolitické regulátory otáček pro magnetofony
AR B 4/84/153 I.O. U1096B (Telefunken) - budič 30 LED str. 154 U237B; U247B; U257B; U267B - budiče LED
příloha AR 1988/70 I.O. UL7211D, UP7211D - řídící obvod pro zobrazovače LCD
příloha AR 1988/70 I.O. UP714P - řídící obvod pro maticové zobrazovače
AR A 10/89/366 indikátor stereo úrovně NF signálu svítí 1 LED ne sloupek, úprava k AR A 6/86 a AR A 12/88
AR A 5/86/185 I.O. ze SSSR - přehled, 4. díl
AR A 11/81/24 jak je to s výstupním výkonem NF zesilovačů? vysvětlení termínů "hudební výkon" apod.
AR A 2/75/51 jazýčková relé, přehled
AR B 2/90/58 jednoduchý NF generátor 0, 042Hz - 51, 5kHz 6 rozsahů, sin, obd, trojúhelník, Uvýst 5V/250 Ohmů
AR A 10/84/370 jednoduchý NF předzesilovač pro mgdyn. přenosku s 1458, print, včetně síťového zdroje
AR A 8/85/305 jednoduchý NF výkonový zesilovač, Pmax 20W, print
AR A 5/82/172 jednokanál. osciloskop pro 0-5MHz, kompletní návod
AR A 8/82/297 jednotka číslicové stabilizace kmitočtu, print
AR A 3/80/89 k symetrizaci NF koncových stupňů - navazuje na AR A 11/79
AR A 7/81/264 kmitočtová jednotka pro hud. nástroje jednoduchý AKO, není print, stabilní
AR A 2/81/19 koncové vypínání gramo, není print, s MH1SS1, magnetický princip
AR A 11/76/408 korekční předzesilovač pro NC440
AR A 3/80/103 krystalové oscilátory s výstupem TTL celkem 9 typů pro různé kmitočty, není print
AR B 2/87/2 krystalové oscilátory, krystaly (přehled) teorie, praxe, návody, teplotní stabilizace oscilátorů
AR A 3/80/90 krystalový oscilátor pro 0. 8 - 20MHz, není print
AR A 1/75/12 LCD displeje popis /přehled/
AR A 10/88/369 lineární I.O. K548UN1 (LM 381) /přehled/
AR B 4/84/155 Miniaturní osciloskop (matice 7x8 LED) použito LM324; SN16921N; 74164
AR A 10/84/369 MOSFET KF907; KF910 /přehled/ popis, parametry
AR A 8/82/312 mazací oscilátor do amatérského MGF, print
AR A 11/79/427 měřič nelineárního zkreslení NF zesilovačů jednoduchý, print
AR A 8/79/295 miniaturní primární články - přehled různí výrobci, rozměry, tech. data, srovnávací tabulka
AR A 1/90/16 moderní osciloskopické obrazovky - popis, nákresy
AR A 12/89/454 moderní osciloskopické obrazovky - popis, přehled pokračování v AR A 1/90
AR A 1/81/11 modulování jasu obrazovky 7QR20 /měř, oscil/ přes optickou vazbu, print
AR A 10/80/372 NF a SS milivoltmetr - analogový, print
AR B 2/90/51 NF automatický mixér pro diskotéky 1 mikrofon, 2 univerzální, print i pro zdroj
AR A 7/80/251 NF indikátor modulačních špiček - jednoduchý, print
AR A 11/85/425 NF indikátor vybuzení s přesnou log. stupnicí, print
AR A 10/78/383 NF kompresor dynamiky, print
AR B 4/80/135 NF kompresor dynamiky s A202D, není print
příloha AR 1988/32 NF koncový zesilovač 15W HiFi - na vstupu MOSFET KP303 (sov.), 2N3819 (TEXAS)
AR A 4/74/146 NF koncový zesilovač 5Hz - 40kHz (I.O. MAA50.)
AR A 11/84/433 NF koncový zesilovač s komplement. Darlingtony použity KD367, 366, Pmax=60W, print
AR A 11/72/411 NF korekce: výpočet
AR A 11/78/408 NF korekční předzesilovač pro Z10W pro magnetodynamickou přenosku, print
AR A 11/79/425 NF korekční předzesilovač Tesla AZG983 schema, foto, popis
AR B 4/80/126 NF milivoltmetr - není print, 1mV-1V/25 - 200000Hz
AR A 1/81/26 NF milivoltmetr - měřič úrovně! pro f=10Hz - 1MHz, 1mV - 100V, printy
AR B 4/80/132 NF mV-metr a W-metr, není print
AR A 3/90/94 NF potlačovač šumu Dolby B, print
AR B 4/80/156 NF předzesilovač pro magdyn. přenosku, print
AR B 4/85/138 NF předzesilovač pro magdyn. přenosku s filtrem hluku, použit I.O. OP27 nebo LF356
AR B 4/80/134 NF předzesilovač s OZ
AR A 6/81/24 NF reprosoustavy s elektronickými výhybkami aktivní bedny s MDA2020, print
AR A 10/89/375 NF stereo zesilovač 2x3W, pokračování
AR A 6/88/215 NF stereofonní ekvalizér
AR B 2/90/49 NF stereofonní zesilovač 2x15W použity I.O. A1524A, A2030, A2005 (NDR)
AR A 10/87/388 NF stereofonní zesilovač Standard1 2x15W/4 ohm použito A273D, A274D, A2030V, print
AR A 1/79/12 NF stereofonní zesilovač s MBA810DAS1, jednouchý korekce + - 15dB, citlivost 250mV, printy
AR A 3/84/92 NF stereofonní zesilovač Zetawatt 1420 kompletní konstrukce, doplněk v AR A 12/84/475
AR A 1/80/13 NF stereofonní zesilovač Zetawatt 202 0kompletní návod, doplněk v AR A 3/80/89
AR A 6/86/211 NF stereozesilovač MINI, printy
AR A 12/79/465 NF stereozesilovač Pionýr 2x4W s MBA810DAS, print
AR A 1/84/28 NF zesilovač 100W 2xKD503, print, doplněk v AR A 10/85/369
AR A 3/77/110 NF zesilovač 2x10W s TCA940
příloha AR 1974/52 NF zesilovač 2x50W
příloha AR 1985/42 NF zesilovač 2x85W, kompletmí konstrukce
příloha AR 1984/14 NF zesilovač 2x85W, kompletní sestava výborná, variabilní, použity MAC156
AR A 2/89/50 NF zesilovač pro CD 2x 12Wkompletní návod, doplněk v AR A 7/89/267, A 10/89/387
AR A 10/89/387 NF zesilovač pro CDoprava k AR A2, 3/89
AR B 2/90/50 NF zesilovač pro kytaru; bez korekcí Ucc 40-45V, Pmax 30W/4Ohmy, Uvst 1mV, není print
AR A 1/88/32 NF zesilovač s MDA2010 - oprava k ARA 12/87/450 chybné číslování součástek
AR A 12/87/450 NF zesilovač s MDA2010, 2020, print
AR A 2/83/73 NF zesilovač s výkonovými MOSFETy použity 2SK133, 2SJ48, Pvýst= 60Wmax, není print
AR A 1/77/22 NF zesilovač Transiwatt 40B - úprava zmenšení šumu, náhrada vstupního tranzistoru MOS
AR A 7/82/251 NF zesilovač Zetawatt 2020 - doplněk k AR A 1/80 prorážení I.O. MDA2020
AR A 11/72/419 NF zesilovač ZW pro tuner a krystalovou vložku
AR A 6/74/229 NF zesilovače s TBA 800-810
AR A 2/81/22 NF zesilovače velkého výkonu - koncové stupně buzení TDA2020, tranzistorový konec, P=90 - 180W
AR A 11/74/432 NF zesilovače: aut. ochrana proti zkratu výstupu
AR A 1/81/12 NF: aktivní reprosoustava do auta s MBA810, zapínáno příchodem NF signálu, printy
AR A 7/81/10 NF: desetipásmový korektor - kompletní návod
AR A 5/83/173 NF: devítipásmový korektor, print, použity MAA741C
AR B 5/8 /182 NF: efektové obvody pro kytaru, dále na str. 188 elektronické bicí nástroje
AR A 9/87/332 NF: elektronické přepínání vstupu zesilovače, použit MAS562, MAC 24A, MAA 741, doplněk v AR A 12/87/442
AR A 10/83/394 NF: hlasitost a korekce s I.O. TDA42902S
AR A 9/87/349 NF: indikátor přebuzení koncového zesilovače print, doplněk v AR A 12/87/442
AR A 8/89/307 NF: jak posloucháme, návod na stavbu reprobeden
AR A 4/84/128 NF: jednoduchý pětipásmový ekvalizér print, doplněk v AR A 10/85/369
AR A 8/74/297 NF: korekční předzes. pro magdyn. přenosku, print
AR B 5/88/162 NF: Mikrofony - popis, rozdělení, druhy dále charakteristiky, přehled; velmi podrobně!
AR A 3/86/96 NF: náhrada I.O. MDA2020 - nahrazeno typy A2030V
AR A 4/82/129 NF: nejjednodušší indikátor špiček - 2xKC...
AR A 3/81/27 NF: obvod pro ochranu reproduktorů - zpožďuje připoj. beden až po náběhu zesilovače, není print
AR B 4/80/134 NF: ochranný obvod pro reproduktory - není print
AR A 4/85/146 NF: optimalizace návrhu reproduktorových výhybek
příloha AR 1983/49 NF: propojování řetězce
AR A 3/85/108 NF: předzesilovač do mikrofonu AMD208 přímo k vestavění do pouzdra
AR A 2/90/65 NF: předzesilovače pro přenosku s pohyblivým mg. různé typy, printy
AR B 5/89/190 NF: předzesilovače, směšovače, aktivní repro. dále konec 50W, 200W; použit A2030V+KD...; mix (není print)
AR A 2/87/76 NF: připojení mikrofonu dlouhým vedením odrušení, zlepšení odstupu
AR B 5/88/172 NF: Reproduktory - popis, rozdělení, přehled i zahraniční, výhybky, reprobedny; velmi podrobně!
AR A 7/76/248 NF: regulátor šířky stererofonní báze
AR A 1/83/12 NF: reproduktorové sloupy - včetně elektronické výhybky, kompl. konstrukce
AR A 5/74/173 NF: reproduktorové výhybky - výpočty, návrh
AR A 10/74/383 NF: řízení otáček motorku SMZ375 pro gramofon, print
AR A 3/85/105 NF: stereofonní ekvalizér - 5pásem, print
AR A 7/79/256 NF: stereofonní gramofon TG120 JuniorHiFi pokračování, nákres, popis
AR B 2/89/67 NF: stereozesilovač pro sluchátka Ucc = 6-10V; MAB356; KD135; 136
AR A 2/75/46 NF: tlumivky pro reprosoustavy závity, indukčnosti, rozměry cívek
AR A 6/74/218 NF: tónové korektory - pasivní, aktivní
AR A 1/76/130 NF: třípásmová jakostní reprosoustava 36W HiFi kompletní konstrukce
AR A 6/87/214 NF: vlastnosti zesilovačů - informace z ČSN normy
AR A 9/75/333 NF: výroba profilových regulátorů pro mixpult náčrtek mechaniky převodu, rozměry pro řadu TP 28.
AR A 11/87/436 NF: závada stereozesilovače Tesla Z710A nejde regulace hlasitosti a vyvážení
AR A 10/75/366 NF: zesilovač 20W - koncový stupeň Klaboch citlivost 120mV, kvazikomplementární zapojení
AR A 8/79/292 NF: zesilovač AZS215 - závada, popis odstranění pulsování koncového stupně, přehřívání KS
AR A 9/87/332 NF: zesilovač MINI - doplněk, připomínky k článku z AR A6, 7/86 - týká se zapojení s A273D, A274D
AR A 12/76/453 NF: zesilovač TEXAN - doplněk v AR A 1/78/4
AR A 8/86/287 NF: zesilovač TEXAN - doplněk k AR A 12/76, 1/77, 2/77
AR A 5/86/170 NF: změny potenciometrů v Zetawatt1420 popisuje náhrady potenciometrů dostupnými hodnotami
AR A 4/82/129 NF: zpožděné připojení reproduktorů k zesilovači jednoduchý časovací obvod s relé
AR A 12/78/451 NF: zvětšení citlivosti zesilovače Transiwatt40B
AR B 6/81/240 napětím řízený oscilátor (VCO), použit 1x74123
AR A 12/83/471 nákrada I.O. A210K /kom, NF/
AR A 10/82/369 nepájivá kontaktní pole - foto, přehled
AR A 8/82/313 obvod "WIDE" pro NF zesilovače
AR A 8/75/302 oscilátor LC, velmi jednoduchý, obsahuje 2tranzistory odpor, cívku, kondenzátor
AR A 6/90/207 oscilátor pro I.O. A244D - podstatné zjednodušení zapojení
AR A 11/74/435 oscilátory s krystaly
AR B 4/79/142 oscilátory proudově řízené
AR B 5/78/167 oscilogramy NF zesilovačů (vzory)
příloha AR 1982/69 osciloskop 20MHz
AR A 11/76/412 osciloskop se 7OR20 použito, doplněk v AR A 3/77/86, AR A 7/77/245
AR B 5/78/162 osciloskop z televizoru; celé AR se zabývá přípravky k zobrazovači (voblery apod.)
AR A 2/79/49 osciloskop - doplněk k AR A 11/76 úprava zdroje, kontrola polohy paprsku doutnavkami
AR A 5/83/165 osciloskop - doplněk k příloze AR 1982
AR B 2/82/57 osciloskop - indikátor log. stavů (příslušenství)
AR A 10/75/385 osciloskopické obrazovky - zapojení patic také v AR A 3/75/88
AR A 4/78/127 osciloskopický adaptér k TVP - jednoduché zapojení
AR A 6/78/225 osmikanálový monitor pro osciloskop, není print
AR A 6/81/240 osmikanálový multiplexer k osciloskopu použito 74151, 7493, 7404
AR B 6/83/218 označování R, C a tolerancí jejich hodnot /přehled/tabulky
AR B 4/84/156 Přehled LED diod
AR A 1/89/17 paměti EPROM; SRAM - přehled, popis
AR A 7/76/250 paměti RAM /přehled/ - podrobný popis principu i adresování
AR A 8/81/253 piezokeramický filtr Tesla MLF10, 7250 /přehled/ popis, technické údaje, aplikace
AR A 10/80/379 polovodičové paměti /přehled/ různé tabulky s technickými údaji, popis funkce
AR A 6/77/230 popis I.O. e1109 /přehled/ hodinový obvod - univerzální
AR B 1/77/6 popis TV signálu, tvorba, oscilogramy
AR A 5/87/169 primární články LongLife Varta /přehled, zdroj/ technické parametry, tabulky
AR B 4/79/128 předzesilovač HiFi s I.O. TDA1054 /NF/
AR B 4/79/125 předzesilovač pro magdyn. přenosku /NF/
AR A 9/74/338 přehled chladičů pro polovodiče
AR A 2/82/57 přehled I.O. MKO (74121, 122, 123, S221...) i pro CMOS Fairchild, tabulky, zapojení
AR A 6/89/223 přehled jednočipových mikropočítačů
AR B 3/84/94 přehled LED, infra součástek i fototranzistorů
AR B 3/88/110 přehled MOSFET - DUAL GATE
AR A 5/82/189 přehled nových Ge a Si VF tranzistorů i patice, parametry
AR A 7/82/268 přehled nových typů VF tranzistorů i patice, parametry
AR A 3/79/105 přehled osciloskopických obrazovek i zapojení patic, technické údaje
AR A 1/79/7 přehled polovodičových pamětí nejsou nákresy patic, pouze tabulky
AR A 12/87/442 přehled radioprodejen v Budapešti
AR A 2/83/44 přehled sovětských TVPC - základní údaje
AR B 5/89/173 přehled TTL, Schotky, TTLLS, pamětí RAM, EPROM...
AR B 3/88/115 přehled varikapů pro UHF
příloha AR 1989/79 přehled zapojení videokonektorů
AR A 8/74/290 přepínač k osciloskopu s obvody TTL
AR A 9/81/26 přesný TTL oscilátor v termostatu řízený krystalem, není print
AR A 8/82/287 převodní tabulka zahr. značení CuS vodičů /přehled/
AR A 8/78/289 R15: NF zesilovač s MDA2010, print
AR A 7/76/246 R15: NF: zesilovač s MBA810-jen koncový stupeň, print
AR A 3/86/87 R15: oscilátory a generátory (Meissner, Clapp, Colpitts, Wiennův článek
AR A 3/75/86 R15: zesilovač pro uhlíkový mikrofon /NF/ jednoduchý
AR A 4/80/129 relaxační oscilátor s tyristorem velmi jednoduchý, není print
AR A 7/76/266 relé telefonní - přehled
AR A 1/88/91 Satelit: přehled družic vysílajících v pásmu 11GHz
AR A 7/88/256 Schottkyho diody KAS21 /přehled/ katalogové podrobné údaje
AR A 8/74/306 samočinné koncové vypínání gramofonu /NF, spínač/ clonkou do paprsku
AR A 9/77/349 samočinný směšovač pro diskotéky /NF/ 2xgramo, 1xmikrofon, print
AR A 2/84/66 senzorové ovládání gramofonu /repro, NF/, print
AR A 4/85/122 senzorové ovládání gramofonu - doplněk /repro, NF/ k AR A 2/84
AR A 8/84/312 sov. I.O. K140MA1 - balanční modulátor /přehled/ popis zapojení, aplikace
AR A 7/80/265 sovětské I.O. TTL - přehled
AR A 1/78/29 sovětské žhavené 7-segm. displeje, přehled i zapojení patic
AR A 9/79/329 stabilizovaný zdroj pro NF zesilovač Z10W, print
AR A 12/88/488 stereofonní indikátor NF výkonu s LED, print
AR A 9/89/332 stereofonní NF zesilovač 2x3W, printy doplněk v AR A 1/90/30
AR A 7/90/247 stereofonní NF zesilovač - doplněk k AR A9, 10/89
AR A 8/82/313 světelné pero pro osciloskop, není print
AR A 5/84/193 TVPC: sovětské BTVP - přehled od r. 1983
AR A 2/79/58 termostat pro krystal /regul, oscil/
AR A 5/76/184 termostat pro krystaly /oscil/
AR A 12/74/469 toroidní jádra - přehled
AR A 3/78/92 tranzistorový osciloskop s B10S401, použito
AR A 3/76/89 tranzistory SUS, SBS, ATS /přehled, obv/
AR A 3/89/90 třetinooktávový (28 pásem) ekvalizér /NF/ doplněk v AR A 7/89/267
AR A 1/80/8 tyristor TIC116N, triak TIC236N /přehled/ zapojení patice, parametry
AR A 12/89/472 univerzální NF zesilovač s MBA915, print
AR A 2/70/76 úprava kmitočtu krystalu /oscil/ jódování, čpavkování
AR A 7/87/268 útlum koax. kabelu na jakémkoliv "f" /přehled, obv/ tabulka s parametry koaxiálních kabelů
AR A 9/87/347 VF tranzistory - přehled nových typů obsahuje i zapojení vývodů
AR A 11/87/425 VF tranzistory - přehled: 3. díl
AR A 10/87/385 VF tranzistory - přehled: 2. díl
AR A 12/87/465 VF tranzistory - přehled: 4. díl
AR B 4/80/136 velmi jakostní NF předzesilovač i s korekcemi, výstup 0, 5V/100Ohmů, není print
AR A 9/77/331 vertikální zesilovač k osciloskopus FET popis činnosti, doplněk v AR A 1/78/4
AR A 1/76/29 vlastnosti magneticky měkkých feritů - přehled má další pokračování
AR A 4/75/137 vypínání gramofonu závislé na NF signálu
AR A 11/89/417 ZX Spectrum: paměťový osciloskop z počítače použitelné pro rozsah do 20kHz, není print
AR A 6/72/211 základy NF techniky, též AR A 9/72/331 dále AR A 10/72/368; AR A 11/72/411
AR B 2/87/78 zesilovač s dekadicky řízeným zesílením /měř, NF/
AR A 3/85/82 zesilovač s kompl. tranzistory /NF/ doplněk k článku v AR A 11/84
AR A 9/81/12 zesilovač s Ucc 1, 5V /NF/ použit tranzistor BC517 (Darlington)
AR A 4/79/136 zesilovač ve třídě D /NF/ popis japonského "zázraku"
AR B 4/85/129 zkoušeč krystalů 27MHz /oscil, měř/, není print
AR B 4/80/134 zkoušečka NF propojovacích kabelů 2x 741, není print
AR A 10/77/389 zkoušky tranzistorů jako oscilátorů VKV popis metody a přípravku, příklady
AR A 2/81/10 zkušební generátor pro NF i VF 2x7400, nastavitelný, není print, velmi jednoduchý
AR A 1/83/8 zkušenosti ze stavby NF zesilovačů TW40
AR A 6/88/208 značení kapacity zahraničních ker. kond. /přehled/ 1. dvojčíslí=mantisa, 3. číslo=exponent
AR B 4/85/129 zobrazení charakteristik Ic/Uce na osciloskopu není print
AR A 3/82/99 zobrazení obsahu paměti na obrazovce osciloskopu doplněk k AR A 10/79, print
AR A 10/79/377 zobrazení obsahu paměti na osciloskopu zobrazí 128 míst paměti, není print
AR A 3/81/21 zobrazovací jednotka /oscil/ číselný údaj na obrazovce osciloskopu, print
AR A 9/78/329 zobrazovač charakteristik k osciloskopu pro tranzistory, jednoduchý přípravekŹ
AR A 1/91/28 NF indikátor úrovně (log. stupnice, páskový provoz)
AR A 4/91/149 NF směšovací pult
AR A 8/91/301 indikátor NF úrovně s přesnou logaritmickou stupnicí
AR A 2/92/86 NF zesilovač snadno a rychle - I.O. TDA2009, print
AR A 1/93/9 modul NF koncového zesilovače 200W, oprava v AR A 5/93/9
AR A 5/93/20 konstrukce se SMD - NF, AKO, printy
AR A 6/93/19 stavebnice SMT (blikače, NF, světelná závora), printy
AR A 6/93/22 NF omezovač šumu ICNR s I.O. Tesla MA 151
AR A 7/93/21 I.O. TDA 2006, 2030, 2040, 2050, 2051, 2002, 2003, 2008 NF zesilovače
AR A 8/93/14 I.O. TDA 2005, 2009, 1510, 1516, 1518 - NF zesilovače
AR A 9/93/23 I.O. LM386, TBA820M, TDA7231, TDA2822M, TDA7233, TDA7236 TDA7050, 7052, 7053 - NF zesilovače
AR A 5/91/168 CB - přehled povolených kanálů, modelářské kanály
AR A 8/92/361 přehled satelitních přijímačů
AR A 2/91/49 kalibrátor pro osciloskopy
AR A 2/91/54 návrh pasivní VF sondy k osciloskopu
AR A 3/91/90 oscilograf TTL - kompletní konstrukce doplněk v AR A 6/91/203
AR A 9/91/350 co dokáže digitální osciloskop (Tektronix TDS 540)
AR A 10/91/400 závada osciloskopu C1 - 94
AR A 8/92/359 osciloskopický adaptér k TVP - doplněk k AR A 1/92
AR A 9/92/408 náhrada tranzistoru KP103L v osciloskopu H313
AR A 12/92/589 oscilátor řízený napětím s 555
AR A 2/93/20 řádková lupa pro osciloskop, print
AR A 4/93/18 oscilograf s CMOS (LED v matici 5 x 10), print
AR A 7/93/17 moderní doplňky osciloskopu (zdroje napětí)
AR A 8/92/360 I.O. LM2941 (C) - nový obvod pro regul. zdroje napětí
AR A 3/93/14 I.O. HV2405E - jednočipový spínaný zdroj napětí
AR A 5/93/14 spínaný zdroj pro počítač Sord M-5 (+ - 5V, 12V)
AR A 6/93/9 externí VN zdroj pro fotoblesk - komplet konstrukce
AR A 5/91/168 NF potlačovač Dolby - oprava k AR A 3/90
AR A 2/92/63 moderní výkonové NF zesilovače řady DPA
AR A 2/92/79 logaritmický zesilovač (NE555, MAC111) nf
AR A 1/93/22 katalog výkonových polem řízených tranzistorů (POWER, MOS, DMOS, SIPMOS, VMOS, HEXFET přehled

Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR - zpět na hlavní seznam podle souboru


© Ing. Petr Faltus

E-mail

  


Ing. Petr Faltus na Instagramu   Ing. Petr Faltus na YouTube   Ing. Petr Faltus na Pinterestu   Ing. Petr Faltus na GitHubu   Ing. Petr Faltus na MeetUpu

Vaše IP adresa je 18.234.255.5 (ec2-18-234-255-5.compute-1.amazonaws.com)

 127