Amatérské Rádio

Obsahy historických časopisů AR 8/8

Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR - zpět na hlavní seznam podle souboru

indik, foto, regul, obv

Indik - INDIKace snad uplně všeho
Foto - FOTOgrafická technika, časové spínače do FOTOkomory…
Regul - REGULační technika, REGULované zdroje…
OBV - OBVodová řešení, výpočty OBVodu apod.
AR A 3/81/27 akustická indikace infrazvukových signálů pro f menší než 10Hz, s I.O. 8038CC
AR A 5/83/171 akustická výstraha s 7400 /uel, indik/print
AR B 2/90/74 akustický indikátor na základě akustické zpětné vazby
AR A 11/80/428 alfanumerický televizní displej /indik/ printy
AR A 12/81/11 aplikace LED diod /obv/
AR A 10/78/384 aplikace MAA 723 /obv/ náměty bez printů
AR A 2/80/64 aplikace monolitických fázových závěsů /obv/ není print
AR B 4/80/147 aut. časový spínač do fotokomory není print
AR A 11/85/410 automatická regulace jasu lumin. displeje pro hodiny sov. výroby
AR A 3/81/12 automatický regulátor napětí ARN 75 popis, schema, foto
AR A 6/89/216 automatika fotoblesku "Flashstar" schema zapojení, úprava
AR A 11/80/426 bezdotykový indikátor výšky hladiny čidlem je snímací kondenzátor, není print
AR A 11/74/411 blikač pro žárovku 3, 5V/300mA /uel, indik/ jednoduchý, 2xKC…, Ucc 4, 5V
AR A 7/84/249 blikač s LED pro indikaci zapnutí apod. jednoduchý, není print
AR A 4/83/151 buzení lumin. sov. displeje přes 74141 /dig, indik/
AR A 8/84/305 časová základna s obvodem U 114D /dig, uel/print
AR A 11/82/414 časový spínač do fotokomory 1-99s, není print
AR A 1/83/14 časový spínač s expozimetrem do fotokomory použito
AR A 1/82/28 číselné údaje s displejem LED /dig, indik/ využití displeje z kalkulačky, print
AR B 2/87/73 číslicová regulace řízení otáček synchr. motorků
AR B 4/80/146 číslicový časový spínač do fotokomory, není print
AR A 12/81/14 čtyřstavová signalizační jednotka /indik/ není print
AR A 6/75/214 detektor statické elektřiny jednoduchý /uel, indik/1xKF 520, 2xKC…, Ucc 4, 5V
AR B 2/87/73 detektor vlhkosti (světla, teploty) /uel, indik/
AR A 12/86/290 diagnostika stejnosměrně vázaných obvodů
AR A 3/80/111 digitální indikace přijímaného kmitočtu, na pokračování
AR A 11/81/9 dioda jako transformátor POZOR!! /obv/ připomínky k zap. diod pro snížení ST napětí 220V
AR A 3/81/6 diody DGA 2 a DSO 4 /obv/ technické údaje
AR A 4/79/131 dva způsoby regulace s jedním tyristorem pro motory
AR A 5/80/170 dvupolohový regulátor teploty (spíná"v nule"), jednoduchý, lze použít i jako fotorelé, není print
AR A 11/80/409 elektrolytické kondenzátory a ST proud /obv/ aplikace v obvodech
AR A 2/83/72 elektronická regulace otáček motorku SMZ 375 print, doplněk v AR A 7/83/273
AR A 2/76/64 elektronický regulátor teploty spínání tělesa přes relé
AR A 3/79/110 elektronický regulátor teploty lze použít i pro krystalový termostat
AR A 7/77/257 filtry pro triakové regulátory, na pokračování
AR A 4/77/148 foto automatický expoziční spínač
AR B 6/83/225 foto různé finty z elektroniky: stroboskop, odpáleníŹ druhého blesku, rozbití skla apod.
AR A 9/80/347 foto: aut. časové spínače pro fotokomoru není print, doplněk v AR A 11/80/418
AR B 4/85/140 foto: automat do fotokomory ovládaný senzory použity CMOS, není print
AR B 2/87/67 foto: automatické expoziční hodiny
AR A 12/81/22 foto: automatický časový spínač do fotokomory není print, doplněk v AR A 10/82/363
AR A 6/78/210 foto: automatický expoziční spínač, print
AR A 2/75/50 foto: bateriový napáječ k fotoblesku, použito
příloha AR 1989/153 foto: časovač pozitivního procesu v bar. fotografii
AR B 4/85/140 foto: časovač pro temnou komoru s CMOS, není print
AR B 4/80/152 foto: časový spínač a čítač pro fotokomoru kompletní návod
AR A 8/90/288 foto: dig. časový spínač s expozimetrem kompletní konstrukce
AR A 11/77/425 foto: elektronické blesky v teorii a praxi
AR A 6/81/22 foto: elektronický blesk T327 schema, popis, foto
AR A 7/78/251 foto: elektronický fotoblesk S cca 23" napájení 6V, kompletní konstrukce
AR A 9/86/347 foto: expoziční spínač s expozimetrem, print
RK 1/72/ 47 foto: expozimetr pro zvětšovák
AR A 1/72/28 foto: expozimetry
ST 9/73/343 foto: Mecablitz402; schema
AR A 11/75/424 foto: Minilux-pozitivní expozimetr velmi jednoduchý, 1PP75
AR A 11/77/425 foto: o fotoblescích všeobecně
AR A 12/81/100 foto: optický synchronizátor druhého fotoblesku miniaturní, print, doplněk v AR A 7/82/249
AR B 2/89/61 foto: pohon vyvíjecího tanku Plastimat 5 vhodné i k rozmíchávání barev v plecho vkách apod.
AR A 8/83/307 foto: stabilizátor napětí pro žárovku zvětšováku print
AR A 7/75/265 foto: synchronní spouštění blesku
AR A 6/90/231 foto: univerzální expoziční hodiny print
AR A 9/75/349 foto: zdroje k fotobleskům
AR B 4/84/152 foto: zvukové odpálení fotoblesku možné nastavitelné zpoždění
AR A 5/75/180 fotoblesk
AR A 6/70/205 fotoblesk ČAJKA: úprava
AR A 10/74/374 fotoblesk s nastavitelným směrným číslem
AR A 11/83/415 fotoelektrická zařízení: měření fotouzávěrek obsahuje KP101; komparátor
AR A 3/85/112 fotoelektrický terč s počítáním zásahů obsahuje i print, obsahuje KP101, A301D
AR B 4/80/145 fotografování v nastav. časových intervalech výstupem je relé ovládající spoušť
AR A 9/70/329 fotorelé
AR B 3/90/118 fotorelé pro triak a síťové napětí, není print
AR A 7/70/254 fotorelé apod.
AR A 2/75/60 fotorelé pro 220V výhradně s použitím relé, žádné tranzistory apod.
AR A 8/70/287 fotorelé - optický hlídač
AR A 6/89/216 galvanické oddělení signálu bez trafa /obv/ print
AR B 4/90/155 I.O. 4046B fázový závěs, aplikace /obv/ popis zapojení generátory VCO, s modulací FM, NF detektor apod.
AR B 5/78/188 I.O. 74121, 74123 /obv/ popis, různé aplikace detektor FM, měřič f; C; VCO; AKO; čas. spínač
AR A 1/80/17 I.O. ICM7127 a 7227 /obv, přehled/ čtyřdekádové obousměrné čítače, aplikace měřič C
AR B 2/90/470 impulsní regulátor rychlosti otáčení ss motoru není print
AR A 1/87/9 indikace LED při 220V/50Hz
AR A 5/84/168 indikace naladění VKV FM přijímačů doplněk k AR A 3/82/110
AR A 6/90/207 indikace poklesu napětí s 555, není print
AR A 3/77/87 indikace vychýlení kormidel k modelům lodí
AR A 3/75/87 indikace výšky vodní hladiny
AR A 6/87/229 indikační obvody pro RP: s A277D, stupnice, Smetr
AR A 2/75/56 indikátor dýmu
AR B 2/87/79 indikátorkl adných/záporných iontů v ovzduší
AR B 4/85/142 indikátor mraz, není print, použit OZ LM 393
AR A 8/84/309 indikátor naladění a umlčovač šumu pro VKV FM print
AR A 8/79/288 indikátor napěťových úrovní/kompletní návod, pro 10 úrovní, nevyužívá A 277
AR A 2/82/70 indikátor nulového SS napětí s OZ pro můstkovou indikaci, print
AR B 2/77/45 indikátor poklesu napětí baterie
AR A 1/81/20 indikátor psychického stavu, snímá odpor pokožky, vyhodnocuje čítačem, není print
AR A 9/88/335 indikátor s log. stupnicí doplněk k článku v AR A 11/85, print
AR A 4/84/132 indikátor signálu pro VKV FM přijímače, print
AR B 2/87/73 indikátor směru větru (natočení antény apod.)
AR B 2/89/57 indikátor srdečního tepu, print. sonda přes prst nebo ucho, použito 2x LM 3900
AR A 10/89/366 indikátor stereo úrovně NF signálu svítí 1 LED (ne sloupek) úprava k AR A 6/86 a 12/88
příloha AR 1981/65 indikátor vlhkosti s MHB 4011
AR A 4/87/149 indikátor vybuzení s log. stupnicí (LED) navazuje na AR A 11/85/425, print
AR B 2/89/53 indikátor výpadku fáze, hlídá RST
AR A 1/75/24 indikátor výšky hladiny
AR B 3/84/105 indikátor "nuly" s LED. též ind. vyladění, NF špiček zapojení s A277D
AR A 3/84/83 indikátory ze svítivých diod doplněk k příloze 1983/53
AR A 2/75/46 indukčnost cívky výpočet, obv
AR A 11/86/410 izolační zesilovač s driftem /obv/ drift +5mV za 8 hodin
AR A 11/77/431 jak nahradit neznámý tranzistor /obv/
AR A 10/80/383 jakostní operační usměrňovač /obv/ není print
AR A 10/88/372 jednoduchá akustická zkoušečka /měř, indik/ malá, print, zkouší odpory, přechody, svod C apod
AR A 1/80/12 jednoduchá fotopistole, není print
AR A 1/76/48 jednoduchá indikace poruch zdroje pro TTL po výpadku zdroje bliká LED
AR A 3/78/90 jednoduchá stupňovitá regulace svitu zářivky přepínáním kondenzátorů
AR A 4/80/138 jednoduché aplikace lavinových tranzistorů /obv/
AR A 8/90/287 jednoduchý indikátor vybuzení s A277, není print
AR A 11/81/9 jednoduchý regulátor otáček SS motorků do Ucc60V Pmax cca 100W
AR A 7/84/249 jednoduchý regulátor otáček SS motorků 24 tranzistory, 2 potenc. reguluje směr i rychlost
AR B 2/87/66 kapacitní indikátor přiblížení
AR B 4/79/142 klopný obvod - astabilní s I.O. MH7400, střída 1: 1
AR A 8/74/288 komparátor s I.O. MAA501 /obv/ popis činnosti, použití
AR A 1/83/34 komparátor s nastav. pásmem necitlivosti /obv/ 1xOZ, nesym Ucc.
příloha AR 1984/69 kondenzátory elektrolytické - vlastnosti /obv/
AR A 10/79/369 kontrola zhasnutého světla na WC apod /uel, indik/ v sérii se žárovkou 220V zapojena žárovka (tabulka)
AR A 8/84/312 kontrolní obvod pro hlídání 3 Ucc současně /zdroj/ pro napájení počítače, použit A110D, B110D
AR A 5/80/174 korigovaný dělič napětí /obv/, teoretický článek výpočet
AR A 5/81/14 lepší využití MAA723 /zdroj, obv/ zlepšeno o ochranu proti přeh?átí
AR A 7/81/22 lineární I.O. za 5Kčs /obv/ zapojení se dvěma TR15 různé použití
AR A 8/86/307 logická sonda s akustickou indikací print 55x55mm, oprava v AR A 6/87/236
AR A 11/86/419 logická sonda s indikací LQ410
AR A 3/87/103 logická sonda s indikací LQ410 doplněk k článku v AR A 11/86
AR A 10/8 /371 Megatest - akustický indikátor odporu kompletní návod
AR A 8/80/286 MGF kaz.: regulace otáček motorků použit tachogenerátor
AR A 11/88/435 MGF kaz: SM 260závada regulace pohonu
příloha AR 1983/53 MGF: indikátory VU s LED
AR A 1/75/26 MGF: úprava indikátoru v B5
AR A 12/78/470 MGF: zapojení regulace motorku s I.O. TCA910 ekvivalent PLR UL 1901
AR A 9/81/13 MGF: zlepšení indikátorů u B 73
AR A 2/90/51 MKO s minimální spotřebou (9V/1uA) /obv/
AR A 1/81/12 mikropájka s regulací teploty hrotu kompletní návod
AR A 6/85/214 monolitické keramické kondenzátory Tesla /obv/ tabulky hodnot, popis výrobní technologie
AR A 7/88/246 moto: automatický regulátor nabíjení akumulátorů
AR A 8/77/292 moto: bezkontaktní regulátor k alternátoru G2211 pro vozy LADA a Fiat Polski, vysvětlení činnosti
AR A 11/79/416 moto: elektronická regulace předstihu zážehu na pokračování
AR A 5/76/172 moto: elektronický regulátor alternátoru pro LADA, ŽIGULI, FIAT Polski, kompletní konstrukce
AR B 2/89/66 moto: indikace stavu hladiny chladící směsi
AR A 2/80/47 moto: indikátor úbytku chladící kapaliny s 74LS00N, jednoduchý
AR A 7/78/250 moto: jednoduchá regulovatelná nabíječka aku. regulace s tyristorem v primáru trafa
AR A 6/75/215 moto: kondenzátorové zapalování s regulacíenergie kompletní návod včetně mechaniky
AR A 6/89/214 moto: regulace osvětlení palubní desky automatická přes fotoodpor, print
AR A 11/75/430 moto: regulátor alternátoru Š100
AR A 5/89/188 moto: regulátor alternátoru Škoda-kompletnínávod
AR A 11/80/427 moto: regulátor k alternátoru pro Wartburg 353 print
AR A 8/82/296 moto: regulátor k alternátoru W 353, print
příloha AR 1988/66 moto: regulátor napětí pro 9 diodový alternátor
AR A 9/77/349 moto: regulátor pro alternátory vozů Škoda i zapojení releového regulátoru
AR A 3/80/90 moto: regulátor pro dynamo motocyklu ČZ 175
AR A 11/89/406 multimetr VDM1 (MesitUH); foto, popis
AR B 5/80/190 multivibrátory řízené napětím /obv/
AR A 7/80/251 NF indikátor modulačních špiček jednoduchý, print
AR A 11/85/425 NF indikátor vybuzení s přesnou log. stupnicí print
AR A 9/87/349 NF: indikátor přebuzení koncového zesilovače print, doplněk v AR A 12/87/442
AR A 4/82/129 NF: nejjednodušší indikátor špiček - 2xKC…
AR A 7/76/248 NF: regulátor šířky stererofonní báze
AR A 9/75/333 NF: výroba profilových regulátorů pro mixpult náčrtek mech. převodu, rozměry pro řadu TP28…
AR A 7/82/255 napájecí zdroje s pulsní regulací napětí-teorie
AR A 11/76/419 návrh cívek s feritovými hrníčkovými jádry /obv/ popis výpočtu, přehled CuS vodičů a VF lanek
AR A 3/75/90 návrh síťových transformátorů /obv/ velmi podrobně
AR A 10/82/369 nepájivá kontaktní pole - foto, přehled
AR B 5/80/192 obv: 555 nomogramy pro stanovení RC prvků
AR B 2/89/42 obv: 555: podrobný popis funkce, aplikace
AR A 11/72/429 obv: aplikace operačních zesilovačů
RK 1/72/ 48 obv: Darlingtonovo zapojení tranzistorů
AR B 6/84/230 obv: etalony Uss, R, C apod. (MAC 01)
AR A 4/78/138 obvod pro změnu nesym. Ucc na sym. /zdroj/ pro +8 až 17V, 4 tranzistory
AR A 10/79/369 ochrana tranzistorů MOSFET /obv/
AR B 2/82/571 osciloskop - indikátor log. stavů (přísluš.)
AR A 6/81/239 PLL s hradly MOS (CD4011) /obv/
AR B 2/90/480 pájení se dvěma teplotními režimy /mech, regul/ pro libovolnou mikropájku, není print
AR A 1/85/8 plynulá regulace intenzity světla zářivky Ucc 15V/0, 8A, není print
AR B 3/78/83 pojistka - indikace přerušení
AR B 4/80/144 potlačení zákmitů tlačítek /dig, obv/ s 1x556, není print
AR A 3/74/95 použití logických int. obvodů /dig/ podrobné vysvětlení činnosti
AR A 4/79/132 pozitivní expozimetr /foto/, print
AR A 3/81/141 prodloužení životnosti projekční žárovky /foto/ např. v Meolux apod.
AR A 5/82/169 proměnný odpor pro velké zatížení /zdroj, obv/ pro zkoušení zdrojů apod, 1 výk. tranzistor
AR A 5/80/178 proporcionální regulátor otáček motorků není print
AR B 3/84/94 přehled LED infra součástek i fototranzistorů
AR A 8/79/303 přesný termostat /regul/; pro P=3300Wmax. rozsah +200 až +1000 C (Pt čidlo), print
AR A 1/76/11 příklady použití MAA436 /obv/ různé regulace různých motorků
AR B 5/80/190 přípravek k párování varikapů /obv/
AR A 11/83/415 přístroj k měření uzávěrek fotopřístrojů, print
AR A 9/90/326 R15: fotoelektrický spínač, print
AR A 5/89/165 R15: hlídací a regulační zařízení - stavebnice printy
AR A 8/86/286 R15: indikátor deště (meandr z kuprextitu, akustická indikace)
AR A 2/89/46 R15: klopné obvody RS, popis činnosti /dig/
AR A 2/88/46 R15: klopné obvody typu D /dig/
AR A 5/83/169 R15: pokusy s jednoduchými log. obvody /dig/ vysvětlení činnosti apod.
AR A 5/86/167 R15: polem řízené tranzistory /obv/ podrobný výklad a popis činnosti
AR A 12/86/446 R15: poplachové zařízení (fotorelé) dále automatické zalévání květin (2 sondy)
AR A 3/88/86 R15: použití klopných obvodů D /dig/
AR A 4/86/123 R15: použití výkonových tranzistorů /obv/ výkonový zesilovač, stabilizátor napětí, měnič
AR A 12/89/445 R15: zvuková indikace jasu
AR A 5/84/175 RMGF Safír-Diamant: indikace zastavení motorku kompletní popis úpravy, foto, print
AR A 8/79/290 realizace fázového posuvu /obv/ nastavitelný fázový posuv, jednoduchý
AR A 7/80/267 regulace malých tlakových diferencí, není print
příloha AR 1974/28 regulace napětí pro sluchátka skokově, řešeno úbytkem napětí na diodách
AR A 3/75/109 regulace otáček malých motorků
AR A 9/80/349 regulace otáček malých SS motorků pro MGF kaz. i popis funkce, není print, jednoduché
AR A 12/74/450 regulace SS motorku v magnetofonu Grundig kvalitní zapojení
AR A 7/82/268 regulace výkonu s plynulým náběhem pro halogenovou žárovku 24V/150W
AR A 5/89/188 regulátor alternátoru Škoda použit MA1458, KD 367B
AR A 3/86/94 regulátor ke slunečním kolektorům o kolektorech všeobecně, reguluje průtok teplonosného media
AR A 6/81/10 regulátor osvětlení bez rušení - do P = 180W print
AR A 10/90/369 regulátor otáček pro vrtačku, print
AR A 11/89/425 regulátor otáček pro vrtačku se zpětnou vazbou kompletní konstrukce v instalační krabici
AR A 12/88/453 regulátor otáček se zpětnou vazbou, není print
AR A 6/88/210 regulátor pohonu medometu dále v AR A 6/88 AR A 9/88/355
AR A 6/88/210 regulátor pohonu medometu (stěračový motor12V) kompletní konstrukce, doplněk v AR A 6/89/213
AR A 1/77/202 regulátor pohonu šicího stroje, opr. v AR A 1/78/48 ovládání fotoodporem přes clonku, print
příloha AR 1985/34 regulátor pro 220V/50Hz-univerzální velký výběr způsobů regulace
příloha AR 1974/35 regulátor pro alternátory s 9 diodami v článku i zapojení původního regulátoru PAL
AR B 4/80/151 regulátor rychlosti otáček SS motorků není print
AR A 8/84/308 regulátor rychlosti otáčení vrtačky se zp. vazbou není print
AR A 12/87/448 regulátor ST výkonu se spínáním v nule v instalační dvoukrabici, Pmax = 1kW, print
AR A 7/78/249 regulátor síťového napětí se dvěma tyristory výstupní napětí 40 - 215V
AR A 10/82/377 regulátor teploty s MAA723, print vestavěno v instalační krabici
AR B 4/85/147 regulátor teploty vody pro akvaria ve dvojité instalační krabici, kompl. návod, reg. "v nule"
AR B 2/77/50 regulátory teplot
AR B 2/90/47 regulovaný zdroj konstantního proudu 0, 1 - 1, 5A není print
AR A 3/76/88 regulovatelná elektronická pojistka, print, použito ve zdroji
AR A 3/75/94 regulovatelný napájecí zdroj 0 - 99V/4A MAA723, KF…, KD503, poznámka v AR A 2/77/51
AR A 1/76/82 regulovatelný napájecí zdroj - doplněk k AR A 3/75 - přidání pojistky, print
AR A 10/90/365 regulovatelný zdroj SS napětí, print
AR A 12/86/447 rozsvícení žárovky pohybem ruky /uel, indik/ na vstupu KF520, reaguje na statickou elektřinu
AR B 2/89/50 různá fotorelé
AR A 11/76/418 různé indikátory s LED - velmi jednoduch pro jas světla, statickou elektřinu, vyladění
AR A 3/88/97 semigrafická zobrazovací jednotka /indik/, print
AR A 11/85/432 signalizace elektronickým fotobleskem např. zvonek u domu, telefon apod.
AR A 2/75/57 signalizace překročení meze tol. Ucc /indik/
AR B 4/90/159 signalizace výpadku el. produ /indik, uel/ bez síťového trafa, není print, velmi jednoduché
AR A 3/83/105 signální hodiny pro 1 - 32minut /uel, foto/, print
AR A 3/75/89 snímač chvění z krystalové přenosky /uel, indik/
AR A 7/77/265 stabilizátor rychlosti otáčení /regul/
AR A 1/78/12 stabilizovaný zdroj 0 - 30V s předregulací kompletní návod
AR A 12/88/488 stereofonní indikátor NF výkonu s LED, print
AR A 2/85/48 stmívač ovládaný senzorem (Pmax 400W) /regul/ doplněk v AR A 6/85/206
AR A 1/74/27 střídavý regulovatelný zdroj: přepínání odboček trafa, 1 - 255V/1A, kompletní konstrukce
AR A 11/80/413 synchronní tyristorová (triaková) regulace včetně oscilogramů
AR A 2/77/51 systém značení japonských součástek /obv/
AR A 5/76/170 trafo: přibližné určení parametrů /obv/
AR A 3/87/110 transformátory: výpočet, návrh EI a M /obv/ obsahuje i návrh různých řad výstupních napětí
AR A 3/76/89 tranzistory SUS, SBS, ATS /přehled, obv/
AR A 4/88/149 triakový regulátor pro zátěž s velkou L indukčností, print
AR A 8/75/303 triakový regulátor ST proudu použito k vrtačce, dodatek v AR A 3/76/85
AR A 5/80/186 třírozsahový indikátor napětí s LED použito pro L. Svítila a mgf Phillips, print
AR A 5/82/169 tyristorová regulace otáček pro vrtačky apod.
AR A 12/83/456 tyristorová regulace trafopájky
AR A 6/76/215 tyristorová regulace univerzálních motorků pokračování v AR A 12/76/456
AR A 7/77/256 tyristorový regulátor v lustrovém spínači cca do 200W, kompletní návod
AR A 12/88/455 U R Test pro indikaci Uss, st, zkratů apod. print do instalační krabice
AR A 9/76/330 úprava poškozen ho I.O. MAA723 /obv, zdroj/ náhrada referenčního zdroje vnější diodou
AR A 9/90/327 úprava regulátoru ústředního topení RT1 výr. RUKOV Rumburk
AR A 7/87/268 útlum koaxkabelu na jakémkoliv "f" /přehled, obv/ tabulka s parametry koaxiálních kabelů
AR A 3/82/110 VKV: AFC a indikace vyladění s LED pro FM
AR A 10/83/373 VKV: tranzistory MOS ve vstupních obvodech /kom/
AR A 7/75/252 vstupní charakteristiky tranzistoru /obv/
AR A 7/80/266 vylepšený MKO /obv/, jednoduchý, není print
AR A 5/81/243 využití tranzistoru v lavinové oblasti char. /obv/ teoretický článek, různé ukázky zapojení
AR A 5/80/188 výpočet filtrů pomocí tabulek /obv/ různé typy LC filtrů
AR A 1/79/25 výpočet vinutí relé /obv/, doplněk v AR A 2/79/55 grafický návrh vinutí nomogramem
AR A 11/83/434 vzorkovací obvody typu Sample & Hold, není print
AR A 10/89/366 zapojení 555 pro symetrický tvar impulsů /obv/
AR A 2/89/72 zapojení s 555 pro střídu 1: 1 /obv/
AR A 6/75/207 zdroj regulovatelný 220V s MAA723
AR B 4/80/124 zdroj s MAA723 - zlepšení regulace
AR B 2/89/56 zdroj VN 0 - 10kV, regulovatelný
AR A 10/80/377 zdvojovače kmitočtu /obv/, popis, teorie, schemata
AR A 8/80/291 zkoušeč tranzistorů se světelnou indikací jednoduchýprint
AR A 11/76/409 zkoušečka logických obvodů TTL /dig/, print
AR B 2/90/58 zkratová zkoušečka se zvukovou indikací do R=10Ohmů jako zkrat, Ucc 4, 5V, není print
AR B 6/83/216 zobrazovací jednotka ze starého televizoru /indik/
AR A 12/78/452 zpožďovací člen pro dlouhé časy /obv/ 40 - 6000s
AR B 2/87/70 zpožďovací obvod pro fotoblesk k dosažení stroboskopického efektu
AR A 1/91/28 NF indikátor úrovně (log. stupnice, páskový provoz)
AR A 8/91/301 indikátor NF úrovně s přesnou logaritmickou stupnicí
AR A 10/91/399 indikátor prahové úrovně napětí
AR A 4/93/10 indikátor úniku plynu (čidlo Figaro), print doplněk v AR A 8/93/2
AR A 4/93/15 výkonová akust. a optická signalizace (piezo, xenon)
AR A 4/93/22 indikátor napětí baterie - 3 rozsahy, LM339!!!print
AR A 10/93/18 indikace hladiny vody v květináči (print)
AR A 2/91/57 timer pro fotografii
AR A 8/91/303 nové možnosti výroby plošných spojů fotocestou
AR A 12/92/588 časovač do fotokomory
AR A 6/93/9 externí VN zdroj pro fotoblesk - komplet konstrukce
AR A 12/91/489 impulsní regulátor otáček pro SS motory do 500W
AR A 8/92/360 I.O. LM2941 (C) - nový obvod pro regul. zdroje napětí
AR A 11/92/503 síťový regulátor, print
AR A 3/93/10 regulátor otáček pro modelářské motorky, print doplněk v AR A 5/93/9
AR A 5/93/15 I.O. TL431C - napěťový regulátor - popis, použití
AR A 9/93/27 I.O. L4970 - spínaný regulátor napětí
AR A 4/92/164 úvod do aplikací GAL - programovatelné log. obvody
AR A 5/93/6 R15 - tranzistory-popis činnosti, obvody
AR A 7/93/27 I.O. programovatelné log. obvody GAL
AR A 8/93/9 Čítač do 1, 3GHz (displej ITRON), komplet konstrukce
AR A 2/91/53 doplněk k článku Video-audio modulátor k AR A 7/90
AR A 3/91/108 technologie povrchové montáže SMD - popis metod
AR A 5/91/165 miniaturní relé do plošných spojů v kovu - parametry
AR A 9/91/339 jak je to doopravdy se škodlivým zářením - Vackář
AR A 12/91/493 stěrače, cyklovače - a předpisy!!!, další v AR A 5/92/194
AR A 12/91/496 úprava páječky ERS-50
AR A 12/91/525 jednoduchá ochrana trojfázového motoru
AR A 3/92/101 digitální multimetr HEMICO HDS-90L ("tužka"), foto, popis
AR A 4/92/158 od D2-MAC k HD-MAC - popis norem
AR A 8/92/364 krokové motorky - popis funkce, řízení, VELMI DOBRÉ!!!
AR A 10/92/456 uživatelsky programovatelná hradlová pole
AR A 10/92/486 modulátor UHF s I.O. TDA5664X, provedení SMD, print
AR A 1/93/15 I.O. řady HCMOS - 74HC / HCT - tabulky, nahraditelnost
AR A 1/93/17 vlastnosti závěrně pólovaného přechodu BE
AR A 1/93/22 katalog výkonových polem řízených tranzistorů (POWER, MOS, DMOS, SIPMOS, VMOS, HEXFET
AR A 2/93/35 logické analyzátory (výrobce Metest)
AR A 4/93/6 R15 dioda, tranzistor - vysvětlení funkce
AR A 4/93/16 laděné filtry s O. Z.
AR A 6/93/18 VF tlumivky na víceděrových feritových jádrech
AR A 6/93/19 stavebnice SMT (blikače, NF, světelná závora), printy
AR A 7/93/6 R15 - tranzistor jako zesilovač
AR A 9/93/4 R15 - příjem rozhlasových signálů
AR A 11/93/25 popis prvků TRISIL a TRANSIL - ochrana proti přepětí
AR A 12/93/24 ochrana proti přepólování - bez úbytku napětí
AR A 8/91/304 zkoušečka (vadaska) s LED - pro 220 až 380V indik
AR A 4/92/155 doplněk k AR A 1/91 - Niklkadmiové akumulátory obv
AR A 8/92/360 tepelná zkoušečka-AKO s termistorem, VELMI DOBRÉ!!! indik
AR A 8/92/363 dvoutónová akustická signalizace - houkačka, print indik
AR A 8/92/364 krokové motorky - popis funkce, řízení, VELMI DOBRÉ!!! regul
AR A 10/92/456 uživatelsky programovatelná hradlová pole obv
AR A 10/92/460 poplašné zařízení do auta - dobrý snímač změny polohy!! indik
AR A 11/92/507 pneumatické signalizační zařízení (hadice, reproduktor) indik
AR A 3/93/9 výkonová akustická a optická signalizace (sirény) indik
AR A 8/93/16 LED jako síťová kontrolka indik
AR A 12/93/24 Blikající LED na 220V indik

Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR - zpět na hlavní seznam podle souboru
 

  

🤝 Vaše IP adresa je 44.200.27.215 (ec2-44-200-27-215.compute-1.amazonaws.com)