Hledání PSČ v Německu

Německá poštovní směrovací čísla

Výchozí podoba této stránky


 
Německo

Město / obec | Stadt / Ort:

Poštovní směrovací číslo (PSČ) | Postleitzahl (PLZ):

Kraj | Kreis:
Spolková země | Bundesland:

Velikost písmen:
Diakritiku:

 

 

Tento webový nástroj nabízí on-line hledání v databázi míst a PSČ v Německu. Hledat lze podle názvu místa (město nebo obec), poštovního směrovacího čísla (PSČ), kraje nebo spolkové země.

Pro funkci hledání musí být vždy vyplněno alespoň jedno pole formuláře. Na začátku vyplňte jedno nejdůležitější pole formuláře a získaný výsledek vyhledávání upřesňujte postupným doplňováním dalších polí. Ostatní pole ponechte vždy nevyplněna. Čím méně vyplníte, tím více řádek bude nalezeno a výsledek lépe navede k dalšímu dohledání. Použitá databáze německých PSČ je aktuální z 26.11.2021.

U funkce nerozlišování diakritiky hledání respektuje, že němčina na rozdíl od češtiny nebo slovenštiny ji u příslušných znaků jen neodmazavává, ale nahrazuje zpřežkou s písmenem e. Název Haidmühle je tedy bez diakritiky nutno napsat Haidmuehle, název Köln by bez diakritiky byl Koeln, St. Märgen bude St. Maergen, atd. A nakonec německé ostré ß nahrazuje ss, název Großbeeren je tedy Grossbeeren, atd.

Hledání používá oficiální německé názvy spolkových zemí Baden-Württemberg, Bayern (pro Bavorsko), Berlin (pro Berlín), Brandenburg (pro Braniborsko), Bremen (pro Brémy), Hamburg (pro Hamburk), Hessen (pro Hesensko), Mecklenburg-Vorpommern (pro Meklenbursko-Přední Pomořansko), Niedersachsen (pro Dolní Sasko), Nordrhein-Westfalen (pro Severní Porýní-Vestfálsko), Rheinland-Pfalz (pro Porýní-Falc), Saarland (pro Sársko), Sachsen (pro Sasko), Sachsen-Anhalt (pro Sasko-Anhaltsko), Schleswig-Holstein (pro Šlesvicko-Holštýnsko) a Thüringen (pro Durynsko). Stejnětak německých měst, např. Dresden (pro Drážďany), München (pro Mnichov), atd.

Ukázky využití tohoto hledání v databázi PSČ a míst v Německu

Další webové nástroje

Hledání PSČ a pošt v ČR - Česká poštovní směrovací čísla 26.3.2012 (13.6.2004) - aktuální hledání poštovních směrovacích čísel, měst, obcí, částí obcí a pošt v ČR 🇨🇿
Hledání PSČ a pošt na Slovensku - Slovenská poštovní směrovací čísla 3.4.2012 - aktuální hledání poštovních směrovacích čísel, měst, obcí a pošt na Slovensku 🇸🇰
Hledání PSČ a pošt v Rakousku - Rakouská poštovní směrovací čísla 20.7.2016 - aktuální hledání poštovních směrovacích čísel, měst, obcí, částí obcí a pošt v Rakousku 🇦🇹

Možnost podpory mé tvorby

Tato moje soukromá webová tvorba je k dispozici zcela zdarma. Pokud mě ale chcete finančně podpořit, přijmu to rád (momentálně jsem bez příjmů) a předem velice děkuji. Pro tento případ číslo mého příspěvkového účtu v rámci ČR je 375486596/2010, ze zahraničí ve formátu IBAN je CZ22 2010 0000 0003 7548 6596.
 

  

🤝 Vaše IP adresa je 44.200.86.95 (ec2-44-200-86-95.compute-1.amazonaws.com)