Amatérské Rádio

Obsahy historických časopisů AR 1/8

Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR - zpět na hlavní seznam podle souboru

ZX, gener, hudba, PC, PCsoft

ZX - mikropočítače a vše související
Gener - GENERátory,reGENERace apod.
Hudba - barevná HUDBA,HUDební nástroje…
PC - počítače třídy PC,příslušnství
PCsoft - software pro PC
AR A 8/75/309 akustické napodobení větru a deště /hudba, uel/ 1x MAA741, 1 tranzistor
AR A 8/81/10 barevná hudba doplněk k AR A 7/79
AR A 8/75/30 barevná hudba
AR A 6/75/20 barevná hudba (220 V)
AR A 7/87/266 barevná hudba jako slunce print
AR A 4/76/133 barevná hudba Kellner
AR A 3/77/86 barevná hudba konstrukce panelu
ST 6/79/228 barevná hudba: 20 kanálů ze čtyř
AR A 2/90/60 barevný monitor k osobnímu počítači ZX, TVP / popisuje připojení různých TVP k různým počítačům
AR A 5/85/170 chemie: výroba a regenerace chloridu železitého
AR A 7/85/252 BTV generátor kompletní konstrukce, použito
AR A 1/83/17 čtečka osmistopé děrné pásky /ZX/ pro ruční protahování, print
AR A 10/89/383 Diskety a disketové jednotky dokončení /ZX/ parametry C7115
AR A 9/89/343 Diskety a disketové jednotky pokračování /ZX/ blokové schema flopy mechaniky
AR A 4/88/138 deska seriového rozhraní pro Sharp MZ800 /ZX/
AR A 1/85/17 digitální zvonek, melodický zvonek třetí generace se 74188, printy
AR A 8/87/297 digitizér pro IQ 151 /ZX/ včetně mechanických výkresů snímače
AR A 8/89/303 diskety a disketové jednotky pokračování /ZX/
AR A 11/80/424 doplňky hudebních nástrojů /hudba/ sustain, vibráto, WAWA, booster, modulátor; není print
AR A 8/80/304 doplňky k hudebním nástrojům /hudba/ booster, vibráto, WAWA; není print
AR A 7/79/250 efektní zapojení žárovek v barevné hudbě /hudba/ pro žárovky 220V/25 a 100W
AR A 10/86/386 efektový pedál k elektrofonické kytaře /hudba/ "booster", kvákadlo, kompletní návod
AR A 2/80/57 efektový zesilovač /hudba, NF/ print
AR A 2/87/50 elektronická bicí souprava /hudba/ printy, oprava v AR A 9/87/328
AR A 12/86/465 elektronická ladička /hudba/ pasivní, generuje 8 normálových tónů
AR A 2/89/54 elektronická ladička kytar /hudba/ pokračování z AR A 3/89/96
AR A 9/88/346 elektronická ladička kompletní návod /hudba/ aktivní snímá zvuk kytary (mikrofon, snímač), tabulka tónů
AR A 3/78/106 elektronické generování a zobrazení kruhu
AR B 2/90/54 elektronický bubeník /hudba/ 7400, 7490, 7442, není print
AR A 4/85/132 elektronický metronom s 555 /hudba/ print
AR A 9/80/332 fázovací jednotka pro hudební nástroje /hudba/ popis funkce, print
AR A 4/74/125 generátor (impulsní) 112MHz
AR B 2/89/59 generátor "kraválu" pro plašení apod.
AR A 4/89/148 generátor "ptačího zpěvu" oprava viz AR A 7/89/249
AR A 1/85/13 generátor 12Hz; použit krystal z hodinek
AR B 3/78/91 generátor 10Hz-100kHz/10V sin/obd
AR A 8/77/288 generátor 12,5Hz 100kHz (sinus)
AR A 1/85/13 generátor 1Hz s krystalem z digitálek, MHB 4011, 4020, 4013
AR B 3/78/93 generátor 20Hz-200kHz
AR A 4/84/140 generátor 50Hz pro číslicové hodiny řízený "OMA" jednoduchý
AR A 3/88/90 generátor akustického signálu pro nácvik střelby vestavěno v hlukových chráničích
AR A 1/85/25 generátor akustického šumu pro uspávání print
AR B 1/76/20 generátor barevných pruhů pro TVP
AR A 8/77/310 generátor Z pro osciloskop s I.O., není potřeba nastavovat synchronizaci, není print
AR A 5/78/189 generátor čísel 1-49 jednoduchý, hračka
AR A 2/76/54 generátor funkcí: trojůhelník, sinus, obdélník, rozkmitaž 20V/50 Ohm, printy
AR A 7/88/266 generátor hodinových impulsů se dvěma I.O., U 114D, 7400
AR B 4/80/130 generátor impulsů použito 2x555, není print
AR A 3/87/105 generátor impulsů GP03 kompletní návod
AR B 5/78/199 generátor impulsů s nastavením impuls-mezera jednoduchý (555; 7490, 7442, 7400) není print
AR A 11/83/409 generátor klouzavého tónu, není print
AR A 7/78/264 generátor kmitočtu pro elektronické hodiny včetně zdroje print
AR A 12/89/469 generátor mf kmitočtů pro AM přijímače není print
AR A 12/76/465 generátor mříží pro TVP
AR A 12/82/472 generátor nastavitelného časového intervalu nebo série impulsů, není print
AR B 4/80/131 generátor obdélníkového signálu s OZ pro libovolný OZ, není print
AR A 4/82/148 generátor pro cejchování ČZ osciloskopů pro t=10s - 1us
AR A 8/85/293 generátor přesného kmitočtu, tvarových kmitů, kompletní návod
AR A 1/82/30 generátor pseudonáhodného přenosu dat, není print, jednoduchý
AR A 4/89/148 generátor ptačího zpěvu, print, doplněk v AR A 7/89/249
AR A 5/87/189 generátor s 555
AR B 4/85/127 generátor sinus pro 10Hz-1MHz/Uvýst7V/50 Ohm, není print
AR A 11/83/411 generátor skupin impulsů print
AR A 10/89/366 generátor symetrických impulsů s 555
AR A 9/76/331 generátor šumu
AR A 4/75/130 generátor TV signálů, rozbor TV signálu
AR A 4/90/132 generátor temperovaného ladění pro varhany, není print
AR A 9/78/337 generátor trojůhelník, obdélník velmi nízkých f pro f = 0, 065Hz; Uvýst 0-1V, print
AR A 9/88/331 generátor tvarových kmitů 0, 5Hz-500kHz pila, obdélník, sinus, oprava v AR A 2/89/49
AR A 7/80/252 generátor tvarových kmitů 0, 1Hz-100kHz kompletní návod, velmi slušná úroveň
AR A 8/76/292 generátor UHF Z. Šoupal kompletní konstrukce
AR A 1/84/14 generátor, vlnoměr, DIPmetr pro 0, 4-200MHz, kompletní návod
AR A 8/89/312 generátory impulsů s 74121, 74123 doplněk k AR A 5/81; AR B 2/78; AR B 5/78 (i pro velkou střídu)
AR A 6/80/228 generátory tvarových kmitů, různá zapojení, není print
AR A 10/88/377 grafický displej pro mikropočítač /ZX/
AR B 3/78/90 hudba: booster-fuzz
AR A 3/85/110 hudba: distošn efekt pro kytaru
AR A 10/77/373 hudba: dozvuk (HALL), též v AR A 12/76/469
AR A 9/87/328 hudba: elektronická bicí souprava, doplněk k článku v AR A 2/87
AR A 7/76/248 hudba: fuzz s MAA741
AR A 7/86/257 jednočipové mikropočítače řady 8048 /ZX/ popis, podrobně
AR A 6/85/220 jednoduchý digitizér-mechanický popis /ZX/ ) 2 potenciometry na pohyblivých ramenech
AR A 10/89/385 jednoduchý generátor 700Hz-35MHz s TTL, print
AR A 7/87/267 jednoduchý generátor sinusového signálu 10-20000Hz, 2V, MA1458
AR A 7/80/268 jednoduchý generátor skupiny impulsů, není print
AR A 5/81/9 jednoduchý impulsní generátor, nastavitelný 0, 05Hz-5MHz šířka 100nS-10s, kompletní návod
AR A 11/85/414 jednoduchý modem pro přenos dat /ZX/, není print
AR B 2/90/58 jednoduchý NF generátor 0, 042Hz-51, 5kHz, 6 rozsahů, sinus, obdélník, trojúhelník, Uvýst 5V/250 Ohm, není print
AR A 7/82/259 jednoduchý optoelektronický nástroj /hudba/ print
AR A 4/90/148 jednoduchý tónový generátor (akustická návěst) pro aplikaci v TTL, není print
AR A 9/85/345 klávesnice pro Minifon /hudba/
AR A 12/86/451 klávesový syntezátor /hudba/ dále v AR A 1/87, úprava v AR A 9/87/328
AR A 9/87/328 klávesový syntezátordoplněk, /hudba/ k článku v AR A 12/86
AR A 7/81/264 kmitočtová jednotka pro hud. nástroje/oscil, hudba/ jednoduchý AKO, není print, stabilní
AR A 1/78/26 kruhový modulátor pro kytaru /hudba/ zdroj zvukových efektů není print
AR A 9/82/345 kvákadlo pro kytaru /hudba/, kompletní návod
příloha AR 1982/42 lavinové generátory
AR A 2/87/54 limiter pro el. kytaru /hudba/ print
AR A 12/81/23 malý elektronický bubeník /hudba/ print, použity tranzistory
AR A 6/84/229 metronom "dirigent" /hudba/ odlišená"těžká"doba, print
AR A 3/87/92 metronom s CMOS /hudba/ 20-230 pulsů/min. (4029, 4049, 4001)
AR A 7/85/257 mikropočítač ZX81-schema zapojení, detaily, popis
AR A 1/82/21 mikropočítače a mikroprocesory kap. 1 /ZX/ na pokračování, popis funkcí procesorů apod.
AR A 3/77/88 mikropočítače-vysvětlení funkce procesoru /ZX/ doplněk v AR A 1/78/4
AR A 5/83/183 mikroprocesor 8080 /ZX/ popis
AR B 5/89/192 mikroprocesor CPU 8080A a podpůrné obvody /ZX/ velmi podrobný popis činnosti
AR A 11/87/418 mikroprocesor HD64180 (Hitachi) /ZX/ následník procesoru Z80
AR A 2/85/61 mikroprocesor U880D /ZX/ podrobný popis na pokračování
AR A 3/85/101 mikroprocesor U880D /ZX/ ) velmi podrobný popis činnosti, instrukcí
AR A 10/86/383 mikros (CP/M 2. 2) /ZX/ úvod do operačního systému mikros
AR B 2/90/52 miniaturní integrovaná barevná hudba, print, s UL1488K
AR A 4/82/132 multigenerátor: zdroj harmonických na propískávání obvodů, print
AR A 3/82/92 NF RC generátor s velkým rozsahem přeladění 33Hz-333kHz, kompletní návod
AR A 10/89/377 ovl. klávesnice a zobrazovače přes MHB8048 /ZX/
AR A 11/87/420 PMD85 a jeho styková rozhraní /ZX/ popis zapojení, schemata
AR A 8/81/9 pomaluběžný generátor pro hudební nástroje, pro f=0, 12-22Hz 2x OZ, není print
AR A 8/79/298 prodlužovač tónu el. kytary /hudba/
AR A 2/81/10 prodlužovač tónu kytary /hudba/ není print, Ucc 12V
AR A 5/85/180 programátor PROM doplněk k AR A 2/83 /ZX, dig/
AR B 5/88/196 programovatelné"běžící"světlo, barevná, hudba, siréna
AR A 2/89/65 programovatelný světelný had /hudba, uel/, print
AR A 8/80/309 programovatelný generátor logických signálů velmi jednoduchý (7493, 74150), není print
AR A 6/77/212 programovatelný impulsový generátor, kompletní návod
AR A 3/85/982 programování pamětí PROM (74188, 74S287) /dig, ZX/ popis, návod na programátor
AR A 2/81/15 programování v jazyce BASIC /ZX/ začátek seriálu
AR A 3/90/97 přenos dat Atari-PC /XT/ AT /ZX/, výpis, print
AR A 9/83/332 převodníky D /AA/ D pro mikropočítače /měř, ZX/týká se hlavně DAC08 apod, print
AR A 8/85/300 připojení A/D s C520 k mikropočítači /dig, ZX/není print
AR A 3/85/99 připojení kazetového mgf. k mikropočítači /ZX/
AR A 9/89/340 připojení tisk. Robotron K6313 k mikropočítači /ZX/ zde pro SAPI-1
AR A 12/81/6 R15: generátor impulsů i další jednoduché obv. printy
AR A 3/83/86 R15: generátory impulsů
AR A 3/86/87 R15: oscilátory a generátory: Meissner, Clapp, Colpitts, Wiennův čl.
AR A 5/80/168 R15: tremolo s LED /hudba/ jednoduché, print
AR A 5/88/180 RAM-disk pro 8080 /ZX/ není print
AR A 1/88/30 regenerace AgZn článků (do hodinek) popis metody, tabulka proudů
AR A 11/89/431 regenerace olověného akumulátoru-popis metody doplněk (kritika!) AR A 3/90/82
AR A 10/84/381 rozhraní RS 232Centronics /ZX/, popis zapojení
AR A 3/87/100 sběrnice S100 pro počítač /ZX/
AR A 8/81/11 signální generátor a Q-metr, print
AR B 4/80/129 signální generátor pro mf AM, FM, není print
AR B 4/84/152 stroboskop pro diskotéky /hudba, uel/
RK 1/72/52 stroboskop pro světelné efekty /hudba/
AR A 2/90/50 světelná hudba s A277, print
AR A 11/84/416 světelný had /hudba/, print
AR A 11/83/413 světelný metronom-bliká v rytmu /hudba, uel/kompletní návod
AR B 2/87/68 syntezátor zvuků s I.O. SN 76477 (TI) /hudba/
AR A 4/88/146 šestihlasá kmitočtová ústředna /gener/
AR A 1/81/23 šumový hudební nástroj /hudba/, není print
AR B 2/90/56 Thermenvox s I.O. CMOS /hudba/, hudební pomůcka pro iluzionisty
AR A 4/86/150 TV generátor doplněk k AR A 2/86
AR A 6/88/230 TVP C: generátor barevného signálu PAL
AR A 12/78/463 TVP: regenerace katody obrazovky, použito
AR A 12/82/471 TVP: regenerace katody obrazovky-popis metody
AR A 2/86/54 TV generátor-generuje pole, mříže, pruhy, print
AR A 8/80/290 tremolo pro elektronické hudební nástroje /hudba/ není print
AR A 7/75/269 tvarovač pila/sinus /gener/
AR A 12/76/469 umělý dozvuk /hudba/ pružinový hall
AR A 10/77/373 umělý dozvukvýroba vlastní dozv. linky /hudba/ ze sluchátkových vložek, i zapojení korekčního zes.
AR A 4/89/137 univerzální klávesnice bezkontaktní /ZX, dig/ plně kódovaná, kompletní návod
AR A 6/88/217 univerzální mikropočítačová jednotka /ZX/ 8035, 8048, 8748, print
AR A 5/87/175 úprava piánka PILLE /hudba/ rozšíření rozsahu, tónové rejstříky-11 druhů
AR A 4/80/135 vibráto pro hudebníky /hudba/, není print
AR A 11/80/411 výkonový generátor TTL /dig/ pro úroveň výstupního proudu až 1A
AR A 3/84/83 výpis programu-doplněk k příloze 1983/41 /ZX/
AR A 8/85/297 ZX 81: porty k mikropočítači i připojení EPROM
AR A 3/87/102 ZX Spectrum: jednoduchý převod Basicu do stroj. Spectra
AR A 9/86/342 ZX Spectrum: program Databanka-doplněk v AR A 3/87/103
AR A 11/83/420 ZX 81: zrychlení zápisu programu dále použití 24 řádků dotaz na volnou paměť, pevná desetinná tečka
AR A 12/85/457 ZX 81: paměť 64kB RAM, print
AR A 12/84/457 ZX81: paměť RAM 16kB
AR A 5/82/170 ZX 81: seznamte se, popis, foto
AR A 8/89/297 ZX Spectrum: interface RS232C
AR A 2/88/57 ZX Spectrum: univerzální interface RS232, doplněk v AR A 9/88/342, print
AR A 1/88/24 ZX Spectrum: Close Basic-relokovatelný program
AR A 9/89/339 ZX Spectrum: D/Apřevodník-použito MDAC08, MAA741, MBA810
AR A 4/86/142 ZX Spectrum: úpravy mikropočítače-autor T. Mastík
AR A 1/87/222 ZX Spectrum: interface s 8255-doplněk k AR A 6/86 náhrada 3205, KC507, 4xR čtyřmi hradly NAND
AR A 6/85/217 ZX Spectrum: interface s MHB 8255A: print, tabulky řízení 8255, instrukce pro nastavení kanálů
AR A 1/88/21 ZX Spectrum: interface "Centronics", oprava v AR A 6/88/224 navazuje na AR A 6/85 a 8/86, print
AR A 5/88/177 ZX Spectrum: Joystick-robustní provedení
AR A 5/87/184 ZX Spectrum: kompilátor Hisoft Basic popis ovládání, urychluje Basic
AR A 10/86/377 ZX Spectrum: myš-doplněk v AR A 9/88/343
AR A 3/88/101 ZX Spectrum: obslužný program pro tiskárnu - popis a vysvětlení
AR A 6/87/219 ZX Spectrum: organizátor paměti
AR A 11/89/417 ZX Spectrum: paměťový osciloskop z počítače pro rozsah do 20kHz
AR A 10/87/380 ZX Spectrum: paralelní interface s U855D PIO, print
AR A 5/83/179 ZX Spectrum: popis funkcí
AR A 9/88/337 ZX Spectrum: použití CP/M na Spectru-komplet. popis
AR A 6/85/219 ZX Spectrum: program LLIST-provede výpis programu od řádku x do y, vytiskne
AR A 11/89/419 ZX Spectrum: program Tape-Monitor pokračování v AR A 12/89/462
AR A 2/86/57 ZX Spectrum: programovatelný ovládač (Joystick)
AR A 7/88/262 ZX Spectrum: převod zdrojového textu assembleru do slovního procesoru
AR A 7/87/257 ZX Spectrum: připojení tiskárny D 100 (PLR) výpis obslužného programu
AR A 6/87/222 ZX Spectrum: RAM 80 kB
AR A 5/88/180 ZX Spectrum: RAM disk použito 32 ks 4116
AR A 2/87/57 ZX Spectrum: rozšíření paměti a připojení DPS schema, print (možné pro různé paměti), popis
AR A 4/87/141 ZX Spectrum: rozšíření paměti na 80 kB, print pro přepínač paměťových bloků
AR A 12/86/461 ZX Spectrum: světelné pero-jednoduché
AR A 6/86/221 ZX Spectrum: světelné pero
AR A 8/87/304 ZX Spectrum: TV monitor-popis úprav v TVP
AR A 11/88/417 ZX Spectrum: univerzální programátor pamětí
AR A 9/88/342 ZX Spectrum: využití 1170 bajtů v ROM doplněkk AR A 4/86/139
AR A 7/89/248 ZX Spectrum: zapisovač AMAGRAF (foto, popis)
AR A 3/86/101 ZX Spectrum: zapojení mikropočítače! obsahuje i stručný popis funkce
AR A 5/88/181 ZX Spectrum: zjednodušené využití přerušení-popis
AR A 5/87/184 ZX Spectrum: zpomalovač běhu programu
AR A 11/86/417 ZX Spectrum: zvukový modulátor, doplněk v AR A 9/88/343
AR A 4/90/138 ZX; TVPC: připojení počítače na Color 110ST-print, týká se Spectra
AR A 9/89/341 ZX: adaptér pro příjem Teletextu se Spectrem - k Příloze 1989
AR A 3/89/97 ZX: automatický bubeník pro spolupráci se Spectrem doplněk v AR A 6/89/222
AR A 4/88/142 ZX: Betatext pro vytváření krátkých manuálů k vložení před program, výpis v Basicu
AR A 1/90/214 ZX: Copy Protection-ochrana disket proti kopírování popis způsobu ochran
AR A 11/85/421 ZX: deglitcher-obvod pro odrušení datových signálů omezuje rušivé pulsy na sběrnici
AR A 7/89/263 ZX: diskety a disketové jednotky, popis, princip
AR A 1/85/8 ZX: Elektronika VL100 jako monitor
AR A 2/87/59 ZX: hovorová jednotka A/D převod pro 16kB, délka hovoru 5s, program
AR A 5/88/177 ZX: Joystick-mechanická konstrukce robustní, podrobné výkresy
AR A 10/86/363 ZX: jak vytvořit program pro mikropočítač popis návrhu, rozbor zadání, algoritmus
AR A 6/88/220 ZX: jednoduchý převodník A/D-převod teploty a intenzity osvětlení, použit 1x555, print
AR A 6/90/217 ZX: jemný tisk ze Spectra-zdrojový text programu
AR A 9/87/337 ZX: Kempston Joystick
AR A 12/88/462 ZX: Kempston Joystick s MHB8255A, zapojení, použito
AR A 6/86/219 ZX: komunikace Z80CPU s periferiemi sběrnice STD, grafy, popis, doplněk v AR A 10/86/379
AR A 2/89/570 ZX: logický analyzátor LOGAN jako příslušenství pokračování v AR A 3/89/102
AR A 11/90/419 ZX: maticové operace pro Spectrum výpis programu hex
AR A 11/90/424 / ZX: měření uzávěrky fotoaparátu mikropočítačem pro Spectrum
AR A 11/85/417 ZX: mikroAR centrální procesorová jednotka deska CPU1 se Z80
AR A 10/85/383 ZX: monitor Spectrum a Basic interpreter popis chyb v ROM Spektra
AR A 9/84/337 ZX: oddělovací zesilovače-budiče sběrnic včetně zapojení patic nejužívanějších I.O.
AR A 7/89/257 ZX: optická sonda (scanner) - složité velmi dobré parametry (rozlišení)
AR A 11/86/419 ZX: Joystick pro mikropočítač - použit brusný gumový kotouč do vrtačky, doplněk v AR A 9/88/342
AR A 11/89/417 ZX: paměťový osciloskop ze Spectra-asi do 20kHz
AR A 12/88/459 ZX: posilovač sběrnice pro Spectrum, print
AR A 12/88/464 ZX: program "Window" pro vytváření krátkých manuálů před programy, výpis v Basicu
AR A 7/86/263 ZX: program AMTY pro dešifrování akord. značek
AR A 4/87/137 ZX: program Protoodpor-výpočet náhrady přesného odporu seriovou, paralelní kombinací
AR A 8/90/297 ZX: program pro kreslení plošných spojů CBD výpis Basic i strojová rutina
AR A 7/90/263 ZX: programátor pamětí EPROMpro Spectrum
AR A 8/85/301 ZX: programátor pamětí MH 74188 a MH75287, není print
AR A 9/84/340 ZX: provozní systém CP/M popis práce se systémem
AR A 3/87/96 ZX: převodník pro připojení analogových snímačů obsahuje i print
AR A 5/86/182 ZX: připojení Spectra k magnetofonu-popisuje přepojovací modul pro nahrávání a přehrávání programů
AR A 6/89/217 ZX: RAMdisk 64 kB-32 MB, pokračování v AR A 7/89/260, AR A 11/89/424
AR A 11/90/417 ZX: ROM-card, print
AR A 12/89/457 ZX: řadič pružných disků s I8272, konstrukce na "bastl" desce, rozložení součástek, print
AR A 9/90/342 ZX: Shell sortgenerator, program pro třídění dat, výpis
AR A 9/86/337 ZX: sběrnice IEC (IMS2, HPIB)
AR A 12/90/457 ZX: simulátor a programátor pamětí EPROM print, výpis programu
AR A 2/90/57 ZX: síťová analýza pro hospodářskou praxi aplikace na Spectrum, výpis programu
AR A 10/90/377 ZX: Tester I.O. umí všechny log. obvody zapojení, výpis programu
AR A 5/89/183 ZX: tisk z editoru TASWORD-CS na MINIGRAFU
AR A 12/88/457 ZX: univerzální interfejs pro tiskárny ke Spectru, print
AR A 5/86/177 ZX: univerzální sběrnicové zesilovače, i printy
AR A 4/90/141 ZX: verifikátor Basicu-kontrolní rutina, zdrojový text
AR A 10/85/377 ZX: vstupní a výstupní porty pro Z80, printy
AR A 10/89/382 ZX: vstupní tvarovač impulsů: eliminuje vliv zákmitů na kontaktech relé, rušivé impulsy
AR A 1/88/220 ZX: využití možností I.O. LM 1889 u ZX Spectrumi blokové schema I.O.
AR A 2/90/62 ZX: výkonový spínač ovládaný mikropočítačem, print
AR A 9/90/332 ZX: výstup RGB pro Spectrum, přizpůsobení originál Spectra pro RGB, print
AR A 1/90/18 ZX: zálohování paměti: různé způsoby provedení
AR A 4/90/126 ZX: zdroj napětí řízený osobním počítačem, print
AR A 5/90/177 ZX: zobrazovací jednotka pro sběrnici STD, print
AR A 2/88/63 zapisovač Minigraf Aritma A0507 /ZX/ popis, foto; výpis ovládacího programu v AR A 4/88/144
AR A 9/80/336 zapojení generátorů tvarových kmitů-různé typy, printy
AR A 2/79/590 základy programování samočinných počítačů /ZX/
AR B 2/90/75 zkušební generátor pro opraváře, print, VF 57MHz modulace NF 200-850Hz, Uvýst 0-30mV
AR A 11/74/415 zkušební generátor s 7404 170Hz-1, 7MHz jednoduchý, amplitudově modulovatelný 0-100%, Ucc 5V
AR A 2/81/10 zkušební generátor pro NF i VF 22x7400, nastavitelný, není print, velmi jednoduchý
AR A 1/91/18 PC: univerzální deska I/O pro PC
AR A 2/91/64 PC: čárový kód
AR A 6/91/224 PC - antivir, seznam známých virů (Scan, Clean apod…)
AR A 5/91/184 PC: Antivirové programy Viruscan, Vshield, Clean-up…
AR A 2/92/65 PC: datová komunikace
AR A 2/92/68 PC: I.O. MAX 232 - převodník TTL, CMOS / RS232
AR A 3/92/113 PC: datová komunikace
AR A 8/92/374 PC: připojení mutlimetru M1T380 k PC XT/AT
AR A 9/92/422 PC: XDEL, XPACK, XDIR, ASK, BEEP, SCREEN, TEST - freeware
AR A 10/92/465 PC: Ranger - návrh plošných spojů, popis programu
AR A 1/93/29 PC: multimédia - CD ROM
AR A 1/93/35 PC: měření, řízení a ovládání počítačem
AR A 2/93/25 PC - LabCard
AR A 4/93/27 PC - vývojové prostředky pro aplikace mikropočítačů
AR A 4/93/29 PC - multimédia, počítač a zvuk
AR A 4/93/31 PCsoft - Ranger Shareware - plošné spoje
AR A 4/93/32 PCsoft - OCRSHARE - převod scanovaných textů
AR A 4/93/33 PCsoft - PCXDUMP - snímání grafických obrazovek
AR A 4/93/34 PCsoft - CompuShow - prohlížení obrázků všech tvarů
AR A 4/93/35 PCsoft - FLY v. 6. 0 - plošné spoje
AR A 5/93/16 PC - převodník A/D s I.O. TL548 (549) a jeho připojení
AR A 5/93/25 PC-převodník A/D pro seriový port s I.O. AD654, print
AR A 5/93/31 PCsoft - Personal Biorhytm - biorytmy
AR A 5/93/31 PCsoft - Putpass - váže spuštění. com prog. na heslo
AR A 5/93/32 PCsoft - PopCALC - rezidentní kalkulátor
AR A 5/93/33 PCsoft - ProtoCAD 3D
AR A 6/93/14 PC - monitor k pc z čb televizoru (úprava TVP, jen VGA!)
AR A 6/93/31 PCsoft - Hypertext, Disk Factory, Network, Pascal tutor
AR A 6/93/33 PCsoft - Blaster Master, Showhpgl, Giflite, Vocabulator Dosnix, Secret agent
AR A 7/93/35 PCsoft - multimédia, Učitel hudby
AR A 7/93/37 PCsoft - PC-Outline, One to one, Wintutor, Pace, Winlite EGA Coloring Book, Bootsave, Clock, Gravity, CSvision
AR A 8/93/20 PC - omezení hučení ventilátoru zdroje, print
AR A 8/93/31 PC-galvanicky odizolovaná komunikace přes RS 232
AR A 8/93/35 PC Sound blaster 16 ASP - foto karty, popis
AR A 8/93/37 PCsoft - PCbrowse, Modem Doctor, Zip Format View, Nzip Archiv Split Utility, BRIX, Zone66, Castle of the Winds
AR A 9/93/34 PCsoft - MIDI
AR A 9/93/36 PCsoft - AppCAD - návrh obvodů (hlavně VF)
AR A 9/93/38 PCsoft - File Express, RExL, Window Boss, Super VGA BGI dr. Info-ZIP+UnZip,
AR A 10/93/30 PCsoft - Multimedia station (CD-ROM drive, Photo fact.)
AR A 10/93/35 PCsoft - Mouse++, String++, FloDraw, ARJ, UNARJ
AR A 11/93/27 PC - čítač pro spolupráci s PC (do 10MHz)
AR A 11/93/35 PCsoft - Desktop Paint, Image Gallery, GrafCat
AR A 12/93/27 PC - univerzální karta I/O
AR A 12/93/33 PCsoft - Teletext, CAD Vantage, Laser Tome, Rockford, INI-Manager, IQ test 2. 0, Horse, StupenDOS, METZ Task
AR A 4/91/137 ZX: připojení tiskárny k ATARI
AR A 7/91/257 ZX: interface RS232 pro Spectrum
AR A 7/91/260 porovnání ZX Spectrum, Didaktik Gama a Didaktik M
AR A 4/92/161 ZX: řadič disketových jednotek pro sběrnici STD
AR A 6/92/260 ZX: 64kB Eprom ke Spectru
AR A 8/92/373 ZX: napájení tiskárny BT 100 - zdroj, print
AR A 12/91/524 generátor konstantního f s nastavitelnou střídou
AR A 2/92/82 generátor TV signálu v normě PAL, print
AR A 3/92/110 Hi-Fi generátor a měřič zkreslení
AR A 7/92/312 rozmítaný generátor s velkým zdvihem -komplet konstr. VYZKOUSEL VALIK - JE TO DOBRE!!!
AR A 10/92/III I.O. CIM0601 - generátor zvuků zvířat
AR A 12/92/554 NF generátor funkcí - rozmítač, kompletní konstrukce
AR A 3/93/7 generátor 1Hz s krystalem 32, 768kHz (velmi jedmoduchý) doplněk v AR A 8/93/7
AR A 10/92/463 barevná hudba
AR A 10/93/25 PC - mikroterminál pro komunikaci v ASCII
AR A 6/92/257 univerzální mikropočítač UCB80 pc
AR A 3/93/16 čítač s mikropočítačem 8031 pc, měř

Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR - zpět na hlavní seznam podle souboru
 

  

🤝 Vaše IP adresa je 44.200.27.215 (ec2-44-200-27-215.compute-1.amazonaws.com)