Amatérské Rádio

Obsahy historických časopisů AR

Obsahy obsahují: Amatérské Rádio (AR) řada A, podstatná část Amatérské Rádio (AR) řada B (ne monotematická čísla), částečně i Přílohy Amatérské Rádio (AR) z let 1970 až 1993. Rozděleno podle témat, charakterizových tzv. klíčovými slovy.

Obsahy časopisů Amatérské Rádio podle souboru

Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR 1/8 - ZX, gener, hudba, PC, PCsoft
Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR 2/8 - moto, aut, mech, chemie, ant
Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR 3/8 - TVP, TVPC, MGF, RP, VKV, Sat, CD
Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR 4/8 - zdroj, dig, repro, měnič, video
Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR 5/8 - NF, přehled, oscil, zdroj
Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR 6/8 - uel, kom
Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR 7/8 - měř, spínač
Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR 8/8 - indik, foto, regul, obv

Podrobný popis

ZX - mikropočítače a vše související
Gener - GENERátory, reGENERace apod.
Hudba - barevná HUDBA, HUDební nástroje…
PC - počítače třídy PC, příslušnství
PCsoft - software pro PC

Moto - MOTOrismus, MOTOry…
Aut - AUTomatizovaná zařízení, AUTomobily…
Mech - drobnosti z MECHanické praxe, přípravky, postupy
Chemie - Chemické drobnosti z radioamatérské praxe (eloxování apod.)
Ant - ANTénní zesilovače, ANTény…

TVP - TeleVizní Přijímače - černobílé/opravy, zkušenosti
TVPC - TeleVizní Přijímače Color - vše kolem barevných TVP
MGF - MaGnetoFony - kazetové i kotoučové
RP - Rozhlasové Přijímače
VKV - technika pro příjem VKV - převážně příjem rozhlasu
SAT - SATelitní technika
CD - Compact Disky

Zdroj - ZDROJe napětí, proudu atd.
Dig - DIGitální technika, logické I.O.
Repro - REPROdukční technika, REPROduktory atd.
Měnič - Měniče napětí
Video - VIDEOtechnika

NF - NízkoFrekvenční technika (zesilovače apod.)
Přehled - Přehledy součástek vydávaných formou katalogu v AR
Oscil - OSCILoskopy, OSCILátory…

UEL - Užitá ELektronika - zapojení typu samočinné zalévání květin apod.
Kom - KOMunikační technika - telefony, vysílače…

Měř - Měřící technika, postupy měření
Spínač - Spínání všeho možného vším možným

Indik - INDIKace snad uplně všeho
Foto - FOTOgrafická technika, časové spínače do FOTOkomory…
Regul - REGULační technika, REGULované zdroje…
OBV - OBVodová řešení, výpočty OBVodu apod.

Další stránky pro oblast techniky a kmitočtů

Kmitočtový plán - Rozhlasová a radioamatérská pásma - přehled rozhlasových a radioamatérských pásem, především krátké vlny
Kmitočtový plán HAM - Frekvence 50-1300 MHz - podrobnější rozdělení radioamatérských pásem na velmi krátkých vlnách

Radioamatérské prefixy zemí - Vědomostní kvíz pro znalost na zkoušky i reálný provoz 📻🧭
Radioamatérské zkratky - Vědomostní kvíz pro znalost na zkoušky i reálný provoz 📻📡
 

  

🤝 Vaše IP adresa je 3.233.242.67 (ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com)