Amatérské Rádio

Obsahy historických časopisů AR 5/8

Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR - zpět na hlavní seznam podle souboru

NF, přehled, oscil, zdroj

NF - NízkoFrekvenční technika (zesilovače apod.)
Přehled - Přehledy součástek vydávaných formou katalogu v AR
Oscil - OSCILoskopy, OSCILátory…
Zdroj - ZDROJe napětí, proudu atd.
AR A 10/84/372 VF MOSFET BF981 - popis, parametry
AR A 3/79/111 1 kHz z libovolného krystalu popisuje návrh děličky pro libovolný n
AR A 1/84/122 aplikace sov. optronů řady AOU103
AR A 11/79/415 automatická symetrizace NF koncových stupňů
AR A 1/88/7 bezkontaktní přepínání vstupů NF zesilovače, není print
AR A 6/74/230 cejchovací obvod k osciloskopu
AR A 3/74/93 charakterograf pro osciloskop, print, jednoduchý
příloha AR 1988/56 cívkynávrh s hrníčkovými jádry přehled jader!program pro výpočet na ZX Spectrum!!!
AR A 9/78/335 časové základny osciloskopů - různé, včetně časové lupy
AR A 9/79/328 číslicově řízený multivibrátor - využívá 74121, jednoduchý
AR A 2/80/71 digitální stabilizace kmitočtu
AR B 2/78/44 digitrony, displeje, přehled
AR A 6/84/212 dvoukanálový osciloskop - kvalitní, obrazovka typu DG7132
AR A 2/80/57 efektový zesilovač, print
AR A 2/76/48 elektronická pojistka pro NF zesilovače-doplněk k AR A 8/75/291
AR A 2/90/43 elektronické přepínání vstupů NF zesilovače-doplněk k AR A 9/87
AR A 3/84/107 elektronicky ovládaný NF předzesilovač, print
AR A 2/88/65 elektronický přepínač signálu pro zesilovače, tuner apod
AR A 8/75/295 feritová hrníčková jádra, přehled
AR B 4/79/135 filtry - aktivní NF s OZ
AR A 5/84/171 fluorescenční displeje - vlastnosti a aplikace, print
AR A 5/86/188 fluorescenční displeje - přehled zapojení patic, tech. údaje
AR A 8/77/310 generátor ČZ pro osciloskop s I.O. není potřeba nastavovat synchronizaci, není print
AR A 4/82/148 generátor pro cejchování ČZ osciloskopů pro t = 10s - 0. 1us
AR A 3/79/93 gramo NZC421 HiFi - schema, foto, popis
AR A 7/83/255 gramo Tesla NC450 - popis, schema, řízení motorku SMR300/100RI24
AR A 10/80/386 gramo Tesla NZC420 - popis, schema zapojení, foto
AR A 2/81/24 gramofon Tesla NZC130, schema, popis, foto
AR A 3/86/107 I.O. A283D úplný popis, schema přijímačů pro VKV, SV, KV 27MHz
AR A 10/80/384 I.O. A290D, popis, schema zapojení, funkce
ST 9/73/354 I.O. BPX28 (Telefunken)
AR B 4/85/132 I.O. ICL8211; 8212 Intersil - programovatelné detektory napětí
AR A 1/80/17 I.O. ICM7127 a 7227 čtyřdekádové obousměrné čítače, aplikace - měřič C
AR A 1/82/171 I.O. integrované čítače ICM7216, 7226 - popis, aplikace, patice
AR A 10/88/368 I.O. K548UN1 (sov), dtto LM381, přehled
AR B 4/85/134 I.O. LM1035 NF ss řízený obvod korekcí-bal. i hlasitost, stereo
AR B 4/84/156 I.O. LM355 (teplotní čidlo), přehled, popis, zapojení
AR B 4/84/156 I.O. LM3914; LM2907J, přehled, popis
AR A 8/78/314 I.O. LP2000 - mikrovysílač AM-FM do 150MHz, popis, schema
RK 5/75/58 I.O. MAA436, přehled
AR B 5/78/196 I.O. MIC74124 - generátor impulsů, aplikace
AR B 4/85/150 I.O. pro časoměry CMOS - přehled, i další typy CMOS, paměti, procesory apod.
AR A 12/83/473 I.O. Siemens TDA4920, 4925 - NF stereozesilovače, zapojení
AR B 5/78/194 I.O. TCA240 - dvojitý symetrický modulátor i demodulátor
AR B 4/85/136 I.O. TDA1220B pro AM, FM přijímače vč. příkladu zapojení přijímače
AR B 4/85/135 I.O. TDA4292 NF stereo obvod ss řídí korekce, balance, šířku stereobáze, hlasitost
AR B 4/85/1332 I.O. TDA4920/25 NF výkonové zesilovače stereo - výkon kolem 3W
AR B 5/78/193 I.O. TDA1054M pro NF aplikace - pro kaz. mgf; kompresor dynamiky HiFi
AR A 5/81/5 I.O. UL1498R - popis, zapojení, technické údaje
AR A 2/86/65 I.O. ze SSSR - přehled, 1. díl
AR A 3/86/105 I.O. ze SSSR - přehled, 2. díl, i ekvivalenty
AR A 4/86/145 I.O. ze SSSR - přehled, 3. díl
AR A 9/86/345 I.O. ze zemí RVHP 5. díl
AR A 6/86/225 I.O. ze zemí RVHP - přehled, 2. díl
AR A 7/86/265 I.O. ze zemí RVHP - přehled, 3. díl
AR A 10/86/385 I.O. ze zemí RVHP - přehled, 6. díl
AR A 8/86/305 I.O. ze zemí RVHP - přehled, 4. díl, i ekvivalenty
AR B 6/81/237 I.O. CA3089, CA3090AQ, CA758 (RCA)
AR A 5/77 I.O. MC1310P; NE563B Signetics, přehled, dále v AR A 6/77
AR B 4/84/155 I.O. SN16880 (Texas Instruments), přehled
AR B 4/80/152 I.O. TCA910; ESM900; 910!!! monolitické regulátory otáček pro magnetofony
AR B 4/84/153 I.O. U1096B (Telefunken) - budič 30 LED str. 154 U237B; U247B; U257B; U267B - budiče LED
příloha AR 1988/70 I.O. UL7211D, UP7211D - řídící obvod pro zobrazovače LCD
příloha AR 1988/70 I.O. UP714P - řídící obvod pro maticové zobrazovače
AR A 10/89/366 indikátor stereo úrovně NF signálu svítí 1 LED ne sloupek, úprava k AR A 6/86 a AR A 12/88
AR A 5/86/185 I.O. ze SSSR - přehled, 4. díl
AR A 11/81/24 jak je to s výstupním výkonem NF zesilovačů? vysvětlení termínů "hudební výkon" apod.
AR A 2/75/51 jazýčková relé, přehled
AR B 2/90/58 jednoduchý NF generátor 0, 042Hz - 51, 5kHz 6 rozsahů, sin, obd, trojúhelník, Uvýst 5V/250 Ohmů
AR A 10/84/370 jednoduchý NF předzesilovač pro mgdyn. přenosku s 1458, print, včetně síťového zdroje
AR A 8/85/305 jednoduchý NF výkonový zesilovač, Pmax 20W, print
AR A 5/82/172 jednokanál. osciloskop pro 0-5MHz, kompletní návod
AR A 8/82/297 jednotka číslicové stabilizace kmitočtu, print
AR A 3/80/89 k symetrizaci NF koncových stupňů - navazuje na AR A 11/79
AR A 7/81/264 kmitočtová jednotka pro hud. nástroje jednoduchý AKO, není print, stabilní
AR A 2/81/19 koncové vypínání gramo, není print, s MH1SS1, magnetický princip
AR A 11/76/408 korekční předzesilovač pro NC440
AR A 3/80/103 krystalové oscilátory s výstupem TTL celkem 9 typů pro různé kmitočty, není print
AR B 2/87/2 krystalové oscilátory, krystaly (přehled) teorie, praxe, návody, teplotní stabilizace oscilátorů
AR A 3/80/90 krystalový oscilátor pro 0. 8 - 20MHz, není print
AR A 1/75/12 LCD displeje popis /přehled/
AR A 10/88/369 lineární I.O. K548UN1 (LM 381) /přehled/
AR B 4/84/155 Miniaturní osciloskop (matice 7x8 LED) použito LM324; SN16921N; 74164
AR A 10/84/369 MOSFET KF907; KF910 /přehled/ popis, parametry
AR A 8/82/312 mazací oscilátor do amatérského MGF, print
AR A 11/79/427 měřič nelineárního zkreslení NF zesilovačů jednoduchý, print
AR A 8/79/295 miniaturní primární články - přehled různí výrobci, rozměry, tech. data, srovnávací tabulka
AR A 1/90/16 moderní osciloskopické obrazovky - popis, nákresy
AR A 12/89/454 moderní osciloskopické obrazovky - popis, přehled pokračování v AR A 1/90
AR A 1/81/11 modulování jasu obrazovky 7QR20 /měř, oscil/ přes optickou vazbu, print
AR A 10/80/372 NF a SS milivoltmetr - analogový, print
AR B 2/90/51 NF automatický mixér pro diskotéky 1 mikrofon, 2 univerzální, print i pro zdroj
AR A 7/80/251 NF indikátor modulačních špiček - jednoduchý, print
AR A 11/85/425 NF indikátor vybuzení s přesnou log. stupnicí, print
AR A 10/78/383 NF kompresor dynamiky, print
AR B 4/80/135 NF kompresor dynamiky s A202D, není print
příloha AR 1988/32 NF koncový zesilovač 15W HiFi - na vstupu MOSFET KP303 (sov.), 2N3819 (TEXAS)
AR A 4/74/146 NF koncový zesilovač 5Hz - 40kHz (I.O. MAA50.)
AR A 11/84/433 NF koncový zesilovač s komplement. Darlingtony použity KD367, 366, Pmax=60W, print
AR A 11/72/411 NF korekce: výpočet
AR A 11/78/408 NF korekční předzesilovač pro Z10W pro magnetodynamickou přenosku, print
AR A 11/79/425 NF korekční předzesilovač Tesla AZG983 schema, foto, popis
AR B 4/80/126 NF milivoltmetr - není print, 1mV-1V/25 - 200000Hz
AR A 1/81/26 NF milivoltmetr - měřič úrovně! pro f=10Hz - 1MHz, 1mV - 100V, printy
AR B 4/80/132 NF mV-metr a W-metr, není print
AR A 3/90/94 NF potlačovač šumu Dolby B, print
AR B 4/80/156 NF předzesilovač pro magdyn. přenosku, print
AR B 4/85/138 NF předzesilovač pro magdyn. přenosku s filtrem hluku, použit I.O. OP27 nebo LF356
AR B 4/80/134 NF předzesilovač s OZ
AR A 6/81/24 NF reprosoustavy s elektronickými výhybkami aktivní bedny s MDA2020, print
AR A 10/89/375 NF stereo zesilovač 2x3W, pokračování
AR A 6/88/215 NF stereofonní ekvalizér
AR B 2/90/49 NF stereofonní zesilovač 2x15W použity I.O. A1524A, A2030, A2005 (NDR)
AR A 10/87/388 NF stereofonní zesilovač Standard1 2x15W/4 ohm použito A273D, A274D, A2030V, print
AR A 1/79/12 NF stereofonní zesilovač s MBA810DAS1, jednouchý korekce + - 15dB, citlivost 250mV, printy
AR A 3/84/92 NF stereofonní zesilovač Zetawatt 1420 kompletní konstrukce, doplněk v AR A 12/84/475
AR A 1/80/13 NF stereofonní zesilovač Zetawatt 202 0kompletní návod, doplněk v AR A 3/80/89
AR A 6/86/211 NF stereozesilovač MINI, printy
AR A 12/79/465 NF stereozesilovač Pionýr 2x4W s MBA810DAS, print
AR A 1/84/28 NF zesilovač 100W 2xKD503, print, doplněk v AR A 10/85/369
AR A 3/77/110 NF zesilovač 2x10W s TCA940
příloha AR 1974/52 NF zesilovač 2x50W
příloha AR 1985/42 NF zesilovač 2x85W, kompletmí konstrukce
příloha AR 1984/14 NF zesilovač 2x85W, kompletní sestava výborná, variabilní, použity MAC156
AR A 2/89/50 NF zesilovač pro CD 2x 12Wkompletní návod, doplněk v AR A 7/89/267, A 10/89/387
AR A 10/89/387 NF zesilovač pro CDoprava k AR A2, 3/89
AR B 2/90/50 NF zesilovač pro kytaru; bez korekcí Ucc 40-45V, Pmax 30W/4Ohmy, Uvst 1mV, není print
AR A 1/88/32 NF zesilovač s MDA2010 - oprava k ARA 12/87/450 chybné číslování součástek
AR A 12/87/450 NF zesilovač s MDA2010, 2020, print
AR A 2/83/73 NF zesilovač s výkonovými MOSFETy použity 2SK133, 2SJ48, Pvýst= 60Wmax, není print
AR A 1/77/22 NF zesilovač Transiwatt 40B - úprava zmenšení šumu, náhrada vstupního tranzistoru MOS
AR A 7/82/251 NF zesilovač Zetawatt 2020 - doplněk k AR A 1/80 prorážení I.O. MDA2020
AR A 11/72/419 NF zesilovač ZW pro tuner a krystalovou vložku
AR A 6/74/229 NF zesilovače s TBA 800-810
AR A 2/81/22 NF zesilovače velkého výkonu - koncové stupně buzení TDA2020, tranzistorový konec, P=90 - 180W
AR A 11/74/432 NF zesilovače: aut. ochrana proti zkratu výstupu
AR A 1/81/12 NF: aktivní reprosoustava do auta s MBA810, zapínáno příchodem NF signálu, printy
AR A 7/81/10 NF: desetipásmový korektor - kompletní návod
AR A 5/83/173 NF: devítipásmový korektor, print, použity MAA741C
AR B 5/8 /182 NF: efektové obvody pro kytaru, dále na str. 188 elektronické bicí nástroje
AR A 9/87/332 NF: elektronické přepínání vstupu zesilovače, použit MAS562, MAC 24A, MAA 741, doplněk v AR A 12/87/442
AR A 10/83/394 NF: hlasitost a korekce s I.O. TDA42902S
AR A 9/87/349 NF: indikátor přebuzení koncového zesilovače print, doplněk v AR A 12/87/442
AR A 8/89/307 NF: jak posloucháme, návod na stavbu reprobeden
AR A 4/84/128 NF: jednoduchý pětipásmový ekvalizér print, doplněk v AR A 10/85/369
AR A 8/74/297 NF: korekční předzes. pro magdyn. přenosku, print
AR B 5/88/162 NF: Mikrofony - popis, rozdělení, druhy dále charakteristiky, přehled; velmi podrobně!
AR A 3/86/96 NF: náhrada I.O. MDA2020 - nahrazeno typy A2030V
AR A 4/82/129 NF: nejjednodušší indikátor špiček - 2xKC…
AR A 3/81/27 NF: obvod pro ochranu reproduktorů - zpožďuje připoj. beden až po náběhu zesilovače, není print
AR B 4/80/134 NF: ochranný obvod pro reproduktory - není print
AR A 4/85/146 NF: optimalizace návrhu reproduktorových výhybek
příloha AR 1983/49 NF: propojování řetězce
AR A 3/85/108 NF: předzesilovač do mikrofonu AMD208 přímo k vestavění do pouzdra
AR A 2/90/65 NF: předzesilovače pro přenosku s pohyblivým mg. různé typy, printy
AR B 5/89/190 NF: předzesilovače, směšovače, aktivní repro. dále konec 50W, 200W; použit A2030V+KD…; mix (není print)
AR A 2/87/76 NF: připojení mikrofonu dlouhým vedením odrušení, zlepšení odstupu
AR B 5/88/172 NF: Reproduktory - popis, rozdělení, přehled i zahraniční, výhybky, reprobedny; velmi podrobně!
AR A 7/76/248 NF: regulátor šířky stererofonní báze
AR A 1/83/12 NF: reproduktorové sloupy - včetně elektronické výhybky, kompl. konstrukce
AR A 5/74/173 NF: reproduktorové výhybky - výpočty, návrh
AR A 10/74/383 NF: řízení otáček motorku SMZ375 pro gramofon, print
AR A 3/85/105 NF: stereofonní ekvalizér - 5pásem, print
AR A 7/79/256 NF: stereofonní gramofon TG120 JuniorHiFi pokračování, nákres, popis
AR B 2/89/67 NF: stereozesilovač pro sluchátka Ucc = 6-10V; MAB356; KD135; 136
AR A 2/75/46 NF: tlumivky pro reprosoustavy závity, indukčnosti, rozměry cívek
AR A 6/74/218 NF: tónové korektory - pasivní, aktivní
AR A 1/76/130 NF: třípásmová jakostní reprosoustava 36W HiFi kompletní konstrukce
AR A 6/87/214 NF: vlastnosti zesilovačů - informace z ČSN normy
AR A 9/75/333 NF: výroba profilových regulátorů pro mixpult náčrtek mechaniky převodu, rozměry pro řadu TP 28.
AR A 11/87/436 NF: závada stereozesilovače Tesla Z710A nejde regulace hlasitosti a vyvážení
AR A 10/75/366 NF: zesilovač 20W - koncový stupeň Klaboch citlivost 120mV, kvazikomplementární zapojení
AR A 8/79/292 NF: zesilovač AZS215 - závada, popis odstranění pulsování koncového stupně, přehřívání KS
AR A 9/87/332 NF: zesilovač MINI - doplněk, připomínky k článku z AR A6, 7/86 - týká se zapojení s A273D, A274D
AR A 12/76/453 NF: zesilovač TEXAN - doplněk v AR A 1/78/4
AR A 8/86/287 NF: zesilovač TEXAN - doplněk k AR A 12/76, 1/77, 2/77
AR A 5/86/170 NF: změny potenciometrů v Zetawatt1420 popisuje náhrady potenciometrů dostupnými hodnotami
AR A 4/82/129 NF: zpožděné připojení reproduktorů k zesilovači jednoduchý časovací obvod s relé
AR A 12/78/451 NF: zvětšení citlivosti zesilovače Transiwatt40B
AR B 6/81/240 napětím řízený oscilátor (VCO), použit 1x74123
AR A 12/83/471 nákrada I.O. A210K /kom, NF/
AR A 10/82/369 nepájivá kontaktní pole - foto, přehled
AR A 8/82/313 obvod "WIDE" pro NF zesilovače
AR A 8/75/302 oscilátor LC, velmi jednoduchý, obsahuje 2tranzistory odpor, cívku, kondenzátor
AR A 6/90/207 oscilátor pro I.O. A244D - podstatné zjednodušení zapojení
AR A 11/74/435 oscilátory s krystaly
AR B 4/79/142 oscilátory proudově řízené
AR B 5/78/167 oscilogramy NF zesilovačů (vzory)
příloha AR 1982/69 osciloskop 20MHz
AR A 11/76/412 osciloskop se 7OR20 použito, doplněk v AR A 3/77/86, AR A 7/77/245
AR B 5/78/162 osciloskop z televizoru; celé AR se zabývá přípravky k zobrazovači (voblery apod.)
AR A 2/79/49 osciloskop - doplněk k AR A 11/76 úprava zdroje, kontrola polohy paprsku doutnavkami
AR A 5/83/165 osciloskop - doplněk k příloze AR 1982
AR B 2/82/57 osciloskop - indikátor log. stavů (příslušenství)
AR A 10/75/385 osciloskopické obrazovky - zapojení patic také v AR A 3/75/88
AR A 4/78/127 osciloskopický adaptér k TVP - jednoduché zapojení
AR A 6/78/225 osmikanálový monitor pro osciloskop, není print
AR A 6/81/240 osmikanálový multiplexer k osciloskopu použito 74151, 7493, 7404
AR B 6/83/218 označování R, C a tolerancí jejich hodnot /přehled/tabulky
AR B 4/84/156 Přehled LED diod
AR A 1/89/17 paměti EPROM; SRAM - přehled, popis
AR A 7/76/250 paměti RAM /přehled/ - podrobný popis principu i adresování
AR A 8/81/253 piezokeramický filtr Tesla MLF10, 7250 /přehled/ popis, technické údaje, aplikace
AR A 10/80/379 polovodičové paměti /přehled/ různé tabulky s technickými údaji, popis funkce
AR A 6/77/230 popis I.O. e1109 /přehled/ hodinový obvod - univerzální
AR B 1/77/6 popis TV signálu, tvorba, oscilogramy
AR A 5/87/169 primární články LongLife Varta /přehled, zdroj/ technické parametry, tabulky
AR B 4/79/128 předzesilovač HiFi s I.O. TDA1054 /NF/
AR B 4/79/125 předzesilovač pro magdyn. přenosku /NF/
AR A 9/74/338 přehled chladičů pro polovodiče
AR A 2/82/57 přehled I.O. MKO (74121, 122, 123, S221…) i pro CMOS Fairchild, tabulky, zapojení
AR A 6/89/223 přehled jednočipových mikropočítačů
AR B 3/84/94 přehled LED, infra součástek i fototranzistorů
AR B 3/88/110 přehled MOSFET - DUAL GATE
AR A 5/82/189 přehled nových Ge a Si VF tranzistorů i patice, parametry
AR A 7/82/268 přehled nových typů VF tranzistorů i patice, parametry
AR A 3/79/105 přehled osciloskopických obrazovek i zapojení patic, technické údaje
AR A 1/79/7 přehled polovodičových pamětí nejsou nákresy patic, pouze tabulky
AR A 12/87/442 přehled radioprodejen v Budapešti
AR A 2/83/44 přehled sovětských TVPC - základní údaje
AR B 5/89/173 přehled TTL, Schotky, TTLLS, pamětí RAM, EPROM…
AR B 3/88/115 přehled varikapů pro UHF
příloha AR 1989/79 přehled zapojení videokonektorů
AR A 8/74/290 přepínač k osciloskopu s obvody TTL
AR A 9/81/26 přesný TTL oscilátor v termostatu řízený krystalem, není print
AR A 8/82/287 převodní tabulka zahr. značení CuS vodičů /přehled/
AR A 8/78/289 R15: NF zesilovač s MDA2010, print
AR A 7/76/246 R15: NF: zesilovač s MBA810-jen koncový stupeň, print
AR A 3/86/87 R15: oscilátory a generátory (Meissner, Clapp, Colpitts, Wiennův článek
AR A 3/75/86 R15: zesilovač pro uhlíkový mikrofon /NF/ jednoduchý
AR A 4/80/129 relaxační oscilátor s tyristorem velmi jednoduchý, není print
AR A 7/76/266 relé telefonní - přehled
AR A 1/88/91 Satelit: přehled družic vysílajících v pásmu 11GHz
AR A 7/88/256 Schottkyho diody KAS21 /přehled/ katalogové podrobné údaje
AR A 8/74/306 samočinné koncové vypínání gramofonu /NF, spínač/ clonkou do paprsku
AR A 9/77/349 samočinný směšovač pro diskotéky /NF/ 2xgramo, 1xmikrofon, print
AR A 2/84/66 senzorové ovládání gramofonu /repro, NF/, print
AR A 4/85/122 senzorové ovládání gramofonu - doplněk /repro, NF/ k AR A 2/84
AR A 8/84/312 sov. I.O. K140MA1 - balanční modulátor /přehled/ popis zapojení, aplikace
AR A 7/80/265 sovětské I.O. TTL - přehled
AR A 1/78/29 sovětské žhavené 7-segm. displeje, přehled i zapojení patic
AR A 9/79/329 stabilizovaný zdroj pro NF zesilovač Z10W, print
AR A 12/88/488 stereofonní indikátor NF výkonu s LED, print
AR A 9/89/332 stereofonní NF zesilovač 2x3W, printy doplněk v AR A 1/90/30
AR A 7/90/247 stereofonní NF zesilovač - doplněk k AR A9, 10/89
AR A 8/82/313 světelné pero pro osciloskop, není print
AR A 5/84/193 TVPC: sovětské BTVP - přehled od r. 1983
AR A 2/79/58 termostat pro krystal /regul, oscil/
AR A 5/76/184 termostat pro krystaly /oscil/
AR A 12/74/469 toroidní jádra - přehled
AR A 3/78/92 tranzistorový osciloskop s B10S401, použito
AR A 3/76/89 tranzistory SUS, SBS, ATS /přehled, obv/
AR A 3/89/90 třetinooktávový (28 pásem) ekvalizér /NF/ doplněk v AR A 7/89/267
AR A 1/80/8 tyristor TIC116N, triak TIC236N /přehled/ zapojení patice, parametry
AR A 12/89/472 univerzální NF zesilovač s MBA915, print
AR A 2/70/76 úprava kmitočtu krystalu /oscil/ jódování, čpavkování
AR A 7/87/268 útlum koax. kabelu na jakémkoliv "f" /přehled, obv/ tabulka s parametry koaxiálních kabelů
AR A 9/87/347 VF tranzistory - přehled nových typů obsahuje i zapojení vývodů
AR A 11/87/425 VF tranzistory - přehled: 3. díl
AR A 10/87/385 VF tranzistory - přehled: 2. díl
AR A 12/87/465 VF tranzistory - přehled: 4. díl
AR B 4/80/136 velmi jakostní NF předzesilovač i s korekcemi, výstup 0, 5V/100Ohmů, není print
AR A 9/77/331 vertikální zesilovač k osciloskopus FET popis činnosti, doplněk v AR A 1/78/4
AR A 1/76/29 vlastnosti magneticky měkkých feritů - přehled má další pokračování
AR A 4/75/137 vypínání gramofonu závislé na NF signálu
AR A 11/89/417 ZX Spectrum: paměťový osciloskop z počítače použitelné pro rozsah do 20kHz, není print
AR A 6/72/211 základy NF techniky, též AR A 9/72/331 dále AR A 10/72/368; AR A 11/72/411
AR B 2/87/78 zesilovač s dekadicky řízeným zesílením /měř, NF/
AR A 3/85/82 zesilovač s kompl. tranzistory /NF/ doplněk k článku v AR A 11/84
AR A 9/81/12 zesilovač s Ucc 1, 5V /NF/ použit tranzistor BC517 (Darlington)
AR A 4/79/136 zesilovač ve třídě D /NF/ popis japonského "zázraku"
AR B 4/85/129 zkoušeč krystalů 27MHz /oscil, měř/, není print
AR B 4/80/134 zkoušečka NF propojovacích kabelů 2x 741, není print
AR A 10/77/389 zkoušky tranzistorů jako oscilátorů VKV popis metody a přípravku, příklady
AR A 2/81/10 zkušební generátor pro NF i VF 2x7400, nastavitelný, není print, velmi jednoduchý
AR A 1/83/8 zkušenosti ze stavby NF zesilovačů TW40
AR A 6/88/208 značení kapacity zahraničních ker. kond. /přehled/ 1. dvojčíslí=mantisa, 3. číslo=exponent
AR B 4/85/129 zobrazení charakteristik Ic/Uce na osciloskopu není print
AR A 3/82/99 zobrazení obsahu paměti na obrazovce osciloskopu doplněk k AR A 10/79, print
AR A 10/79/377 zobrazení obsahu paměti na osciloskopu zobrazí 128 míst paměti, není print
AR A 3/81/21 zobrazovací jednotka /oscil/ číselný údaj na obrazovce osciloskopu, print
AR A 9/78/329 zobrazovač charakteristik k osciloskopu pro tranzistory, jednoduchý přípravekŹ
AR A 1/91/28 NF indikátor úrovně (log. stupnice, páskový provoz)
AR A 4/91/149 NF směšovací pult
AR A 8/91/301 indikátor NF úrovně s přesnou logaritmickou stupnicí
AR A 2/92/86 NF zesilovač snadno a rychle - I.O. TDA2009, print
AR A 1/93/9 modul NF koncového zesilovače 200W, oprava v AR A 5/93/9
AR A 5/93/20 konstrukce se SMD - NF, AKO, printy
AR A 6/93/19 stavebnice SMT (blikače, NF, světelná závora), printy
AR A 6/93/22 NF omezovač šumu ICNR s I.O. Tesla MA 151
AR A 7/93/21 I.O. TDA 2006, 2030, 2040, 2050, 2051, 2002, 2003, 2008 NF zesilovače
AR A 8/93/14 I.O. TDA 2005, 2009, 1510, 1516, 1518 - NF zesilovače
AR A 9/93/23 I.O. LM386, TBA820M, TDA7231, TDA2822M, TDA7233, TDA7236 TDA7050, 7052, 7053 - NF zesilovače
AR A 5/91/168 CB - přehled povolených kanálů, modelářské kanály
AR A 8/92/361 přehled satelitních přijímačů
AR A 2/91/49 kalibrátor pro osciloskopy
AR A 2/91/54 návrh pasivní VF sondy k osciloskopu
AR A 3/91/90 oscilograf TTL - kompletní konstrukce doplněk v AR A 6/91/203
AR A 9/91/350 co dokáže digitální osciloskop (Tektronix TDS 540)
AR A 10/91/400 závada osciloskopu C1 - 94
AR A 8/92/359 osciloskopický adaptér k TVP - doplněk k AR A 1/92
AR A 9/92/408 náhrada tranzistoru KP103L v osciloskopu H313
AR A 12/92/589 oscilátor řízený napětím s 555
AR A 2/93/20 řádková lupa pro osciloskop, print
AR A 4/93/18 oscilograf s CMOS (LED v matici 5 x 10), print
AR A 7/93/17 moderní doplňky osciloskopu (zdroje napětí)
AR A 8/92/360 I.O. LM2941 (C) - nový obvod pro regul. zdroje napětí
AR A 3/93/14 I.O. HV2405E - jednočipový spínaný zdroj napětí
AR A 5/93/14 spínaný zdroj pro počítač Sord M-5 (+ - 5V, 12V)
AR A 6/93/9 externí VN zdroj pro fotoblesk - komplet konstrukce
AR A 5/91/168 NF potlačovač Dolby - oprava k AR A 3/90
AR A 2/92/63 moderní výkonové NF zesilovače řady DPA
AR A 2/92/79 logaritmický zesilovač (NE555, MAC111) nf
AR A 1/93/22 katalog výkonových polem řízených tranzistorů (POWER, MOS, DMOS, SIPMOS, VMOS, HEXFET přehled

Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR - zpět na hlavní seznam podle souboru
 

  

🤝 Vaše IP adresa je 44.200.27.215 (ec2-44-200-27-215.compute-1.amazonaws.com)