Amatérské Rádio

Obsahy historických časopisů AR 7/8

Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR - zpět na hlavní seznam podle souboru

měř, spínač

Měř - Měřící technika, postupy měření
Spínač - Spínání všeho možného vším možným
AR A 3/89/112 3 1/2 místné panelové měřidlo použity I.O. TL500 a TL 502, není print
AR A 5/89/177 A/D převodník s autokalibrací /měř/ print
AR A 1/81/20 A/D převodník s digitrony /měř/ zákl. měřicí rozsah 2V, 3 místný, print
AR B 4/80/141 A/D převodník s CMOS /dig, měř/ není print
AR A 1/83/15 Avomet s MAA748C /měř/ print
AR A 11/84/412 absorpční vlnoměr 4, 5-300MHz s velkou citlivostí /měř/ kompletní návod
AR A 7/84/248 akustický spínač, print
RK 2/73/ 58 akustický spínač
AR A 11/79/411 analogový SS milivoltmetr /měř/ kompletní návod
AR B 4/80/147 aut. časový spínač do fotokomory, není print
AR B 6/83/232 automatické přepínání rozsahů pro 7106 /měř/ není print
AR A 6/75/230 automatický spínač osvětlení
AR B 2/89/70 automatický spínač osvětlení - fotosystém den-noc tyristor
AR A 1/74/9 automatický spínač světla - doplněk k AR A 7/72 pro WC, koupelny apod.
AR A 7/85/250 automatický spínač venkovního osvětlení, print fotoodpor, Pmax 200W, lze dát do instal. krabice
AR A 4/83/148 bezkontaktní dvoudrátový polovodičový spínač print, Imax až 10A
AR A 12/83/449 bezkontaktní dvoudrátový spínač doplněk k AR A 4/83
AR A 2/89/49 bezkontaktní spínač bez trafa - Pmax 100W není print
AR A 10/80/388 bezkontaktní stykač /spínač/, vestavěno v ploché instalační krabici, print
AR A 2/86/67 bezkontaktní tranzistorový spínač ST proudu do 1 A, nap? 24V apod., print
AR A 10/89/366 časová základna 1Hz /dig, měř/ použit U118F, krystal z digitálek
AR A 8/75/304 časové spínače k elektronickým hodinám jako doplněk k hotovým hodinám
AR A 9/84/330 časový spínač - doplněk k AR A 2/83
AR A 11/82/414 časový spínač do fotokomory1 - 99s, není print
AR A 5/82/177 časový spínač pro 1 - 255 s, nastav. po 1s, print
AR A 2/83/56 časový spínač pro ST proud, t cca 60-80s) jednoduché, jako schodišťový spínač, vč. instalace
AR A 1/83/14 časový spínač s expozimetrem do fotokomory použito
příloha AR 1988/68 časový spínač pro spínání síťového napětí
AR A 1/74/15 číslicové měření času-pokračování z AR A 12/73 vysvětlení činnosti čítače s TTL
AR A 12/84/453 číslicové panelové měřidlo jako "šufle", C520D, print
AR B 4/80/146 číslicový časový spínač do fotokomory, není print
příloha AR 1982/33 číslicový měřící přístroj (ZM..)
AR A 2/74/54 číslicový multimetr /dig, měř/s digitrony ZM1080T
AR A 3/88/110 číslicový multimetr s aut. přepínáním rozs. /měř/ není print, doplněk v AR A 6/88/216, použit 7106
AR A 4/86/131 číslicový teploměr /měř/čidlem je 6 Si diod v serii, mění časovou konstantu 74123
AR A 8/87/305 číslicový teploměr /měř/ použit MAC156, C520D, LED displej, print
AR A 10/88/374 číslicový teploměr 200 až 850 C /měř/ čidlo Pt100, použit 1458, 7106, 4001, LCD displej
AR A 12/82/469 číslicový V-metr pro velmi vysoká napětí /měř/ kapacitní dělič
AR A 1/81/230 číslicový Voltmetr - doplněk k AR A 5/78 /měř/ zkušenosti s oživováním, úpravy
AR B 2/89/60 dálkové měření výšky vodního sloupce v nádržích studních apod.
AR A 8/86/309 dělič pro číslicový voltmetr /dig, měř/ i jednoduché zapojení s C520D
AR A 12/74/452 digitální hodiny - stopky /měř/ s digitrony, print
AR A 7/85/265 digitální měřič ujetých km - spínáno magnetem na kole, kompletní návod
AR A 3/85/90 digit. měř. přístroj DAVO1 - seznámení, popis, foto
AR A 1/87/12 digitální multimetr DMM520 /měř/ měří U, I (SS, ST) R, teplotu, printy, oprava v AR A 7/87/242
AR A 1/88/32 digitální pH metr, oprava k AR A 11/87/427 /měř/
AR A 10/87/387 digitální pH měřič
AR A 5/87/170 digitální teploměr s C520D, print /měř/ použito pro konstrukci
AR A 1/81/25 doplněk k čítači pro měření kapacit pro C=0, 1pF - 30000uF, 1x555, 2x7490, print, Ucc 5V
AR A 3/81/27 doplněk k čítači - měřič kapacity 1x555, není print, pro C = 0, 1pF - 10000uF
AR A 11/80/409 doplněk ke zkoušečce I.O. z AR A 1/77 /měř/ pro zkoušení MH74141, print, doplněk v AR A 1/81/7
AR B 6/81/240 dotykový (senzorový) spínač s 555, Ucc9V
RK 1/72/ 52 dotykový spínač
AR A 1/82/33 dvouvstupová logická sonda /měř/ doplněk k Příloze 1981, print
AR A 7/89/252 elektronický anemometr /uel, měř, /komplet. konstrukce
AR A 11/88/410 elektronický anemometr - kompletní návod /měř/
AR A 7/90/250 elektronický měřič rychlosti a upluté vzdálenosti pro sportovní plavidla, print
AR A 2/88/65 elektronický přepínač signálu /NF, VKV, spínač/ pro zesilovače, tuner apod.
AR A 5/80/171 elektronický rychloměr /měř, uel/ využívá motorku GONIO jako tachodynama, jednoduché
AR A 4/89/131 elektronický schodišťový spínač - kompletní návod, pozvolné zhasínání, doplněk v AR A 7/89/249
AR A 3/86/89 elektronický spínač dom. osvětlení doplněk k AR A 1/85
AR A 1/85/15 elektronický spínač domovního osvětlení, print Pmax = 2000W
AR A 11/89/409 elektronický variometr pro závěsné létání /měř/ kompletní návod
AR A 4/77/148 foto: automatický expoziční spínač
AR A 9/80/347 foto: aut. časové spínače pro fotokomoru, není print doplněk v AR A 11/80/418
AR A 12/81/22 foto: automatický časový spínač do fotokomory není print, doplněk v AR A 10/82/363
AR A 6/78/210 foto: automatický expoziční spínač, print
AR B 4/80/152 foto: časový spínač a čítač pro fotokomoru kompletní návod
AR A 8/90/288 foto: digitální časový spínač s expozimetrem kompletní konstrukce
AR A 9/86/347 foto: expoziční spínač s expozimetrem, print
AR A 11/83/415 fotoelektrická zařízení: měření fotouzávěrek obsahuje KP101, komparátor
AR B 3/90/118 hlukoměr s A277D /měř, uel/ Ucc 12V, není print
AR B 2/89/63 indukční snímače přibližování /uel, měř/ i kapacitní senzory
AR A 9/82/337 inteligentní sonda /dig, měř/ doplněk v AR A 4/83/138
AR A 10/88/372 jednoduchá akustická zkoušečka /měř, indik/ malá, print, zkouší odpory, přechody, svod C apod.
AR A 5/80/170 jednoduché měření diaků - popis metody
AR B 6/83/203 jednoduché měřící přístroje - U, C, f, R, printy
AR B 4/90/155 jednoduchý adapter pro měření C na ohmmetru pro 3pF - 32000uF, není print
AR A 4/83/147 jednoduchý akustický spínač, print
AR A 9/78/346 jednoduchý amatérský Q-metr /měř/, print
AR A 3/79/109 jednoduchý jakostní převodník U/f /měř/ není print
AR A 2/89/57 jednoduchý logický analyzátor LOGAN 30 /dig, měř/ na pokračování
AR A 6/78/230 jednoduchý měřič teploty - dvoumístný, print
AR A 9/79/328 jednoduchý měřič tranzistorů MOSFET, není print
AR A 2/80/54 jednoduchý ohmmetr s lineární stupnicí /měř/ 10 Ohmů - 5M Ohmů
AR A 4/83/150 jednoduchý periodický spínač pro dlouhé časy není print, t=15hod.
AR A 5/89/176 jednoduchý převodník D/A /měř, dig/ s palcovým přepínačem, není print
AR A 5/87/189 jednoduchý přípravek k čítači pro měření C s 555
AR A 4/81/25 jednoduchý senzorový spínač, 2 tranzistory, print
AR A 10/78/373 jednoduchý V-A metr /měř/ pouze návrh děličů a bočníků
AR B 4/80/132 jednoduchý zkoušeč OZ /měř/, není print
AR A 2/80/47 jednoduchý zkoušeč tranzistorů /měř/, není print
AR A 7/80/251 jednoduchý zkoušeč tranzistorů /měř/ Ucc 4, 5V, není print
AR A 4/84/131 jednoduše laditelný měřič zkreslení kompletní konstrukce
AR A 3/82/87 kapacitní spínač-reaguje na přiblížení, max. 60cm print, jednoduchý, dále v AR A 11/82/406
AR A 4/86/147 komparační voltmetr /měř/, print
AR B 2/82/52 měřič indukčnosti jako doplněk k čítači
příloha AR 1983/68 LCD multimetr se 7106 /měř/, použito pro ADM
AR A 4/88/136 lineární ohmmetr /měř/
AR B 4/84/152 lineární převodník napětí/kmitočet /měř/ použit 741, 555, Ucc +12V; +6V
AR A 7/86/252 logická sonda 85 /dig, měř/ min. šírka impulsu 7nS, čítač, Ucc 5V
AR A 1/88/12 MC 03 - měřič C s lineární stupnicí, 10pF - 100uF kompletní konstrukce, doplněk v AR A 11/89/429
AR A 3/87/91 měř: číslicový multimetr DMM520 - doplněk k článku v AR A 1/87, další v AR A 12/87/442
AR B 4/81/147 měř: číslicový panelový V-metr, popis činnosti čítače, oscilogramy impulsů
AR A 4/75/145 měř: čítač - univerzální s předvolbou
AR A 3/77/87 měř: dig: dělička síťového kmitočtu (50Hz/1Hz)
Příloha AR 1984/79 měř: digitální dělička do 200MHz k čítači
AR B 2/89/56 měř: Geiger-Müllerův čítač
AR A 6/83/213 měření na můstcích Tesla Ls nebo Lp? týká se problematiky měření indukčností
AR A 9/78/339 měření výchylkovými A a V metry a cejchování popis postupu
AR A 12/90/449 měřicí přístroj DIMO se 7106, print, přepínáno Izostaty
AR B 4/85/130 měřicí přístroj pro FET a MOSFET měří strmost v rozmezí 0, 3mS - 30mS, není print
AR A 5/79/175 měřicí přístroj s OZ, není print doplněk v AR A 12/79/445
AR B 4/80/127 měřič C a R, použit 2x 555, není print
AR A 11/89/428 měřič délky trvání telefonního hovoru
AR A 2/90/49 měřič elektrolytických kondenzátorů 1uF - 15G jednoduchý, print
AR A 4/81/8 měřič h21e tranzistorů, print
AR A 10/82/373 měřič indukčnosti 1uH - 1H, print
AR A 4/90/149 měřič indukčnosti 2mH - 2H s 7106, není print
AR A 12/89/451 měřič intenzity TV signálů - jako doplněk do TVP print
AR A 2/81/20 měřič kapacit, print, pro C = 5pF - 10uF
AR A 1/88/29 měřič kapacit jako doplněk k univerzálnímu měřidlu PU120, není print, doplněk v AR A 11/89/429
AR A 9/86/349 měřič kapacity, print
AR A 4/79/133 měřič kapacity s lineární stupnicí s 555
AR B 4/85/128 měřič malých kapacit - pro C = 0 - 100pF použity CMOS, není print
AR B 2/89/73 měřič L a C se 7106
AR A 4/80/153 měřič malých kapacit s akustickou indikací můstek, indikace sluchátkem, 4pF-1uF, není print
AR A 11/79/427 měřič nelineárního zkreslení NF zesilovačů jednoduchý, print
AR A 3/87/95 měřič nízkých frekvencí - kompletní návod
AR A 11/82/425 měřič pH, kompletní konstrukce doplněk v AR A 2/83/71
AR B 4/80/128 měřič průrazného napětí, není print
AR A 8/82/292 měřič R a C s lineární stupnicí kompletní návod
AR A 8/89/308 měřič R jako doplněk k V-metru s C520D není print
AR A 12/89/471 měřič R s lineární stupnicí použit MAB355, 356
AR A 2/83/54 měřič rezonance pro 1 - 230MHz kompletní konstrukce
AR B 2/89/56 měřič síly VF pole
AR B 2/89/58 měřič špičkového napětí krátkých impulsů
AR B 2/89/58 měřič teploty jako doplněk k multimetru se 7106 rozsah 20 až 120 C, použit 1x 1458
AR A 6/82/213 měřič tranzistorů, kompletní návod doplněk v AR A 7/82/251
příloha AR 1985/28 měřič tranzistorů - kompletní konstrukce)
AR A 1/81/24 měřič VN impulsů do 40kV, 20 - 250Hz např. pro zapalovací soustavu auta, není print
příloha AR 1974/77 měřič varikapů
AR B 2/89/55 měřič Zenerových diod, lze nastavit i číst Iz, Uz
AR A 9/80/341 měřidlo jako stupnice přijímače, není print
AR A 9/78/339 měřící přístroje: cejchování A-V metrů
AR A 5/88/170 miniaturní číslicový V-metr /měř/ použit C520D, rozsah do 99, 9V, print jako sonda
AR B 4/81/122 moderní měřící přístroje a jejich obvody A/D a D/A převodníky
AR A 1/81/11 modulování jasu obrazovky 7QR20 /měř, oscil/ přes optickou vazbu, print
AR B 4/90/144 moto: měření skutečné kapacity akumulátorů hodiny + vybíjení konstantním proudem, není print
AR A 12/89/465 moto: měření teploty oleje u OLTCIT Club 11R kompletní konstrukce
AR A 4/90/136 moto: měření teploty oleje v OLTCIT doplněk - kritika k AR A 12/89
AR B 2/87/65 moto: měřič úhlu sepnutí kontaktů, použit MAA723
AR A 6/79/211 moto: poznámka k intervalovému spínači stěračů ze zařízení Autonik
AR A 12/75/454 moto: univerzální intervalový spínač stěračů
AR B 2/89/53 moto: zařízení pro měření skutečné kapacity aku. princip: hodiny, normálový vybíjecí odpor
AR A 6/77/206 multimetr podle AR A 2/74 - doplněk /měř/ týká se zapojení řídící logiky
AR A 11/81/26 multimetr s ICL7106 /měř/, není print
AR A 11/89/406 multimetr VDM1 se 7106 /měř/, foto, popis
AR A 1/81/26 NF milivoltmetr - měřič úrovně pro f = 10Hz - 1MHz, 1mV - 100V, printy
AR A 3/85/92 napěťová měřící sonda 1 - 100V, podrobný návod automatická volba rozsahů SS-ST, Ucc+12V, +5V, C520D
AR A 8/78/308 nastavitelný časovač do 99 minut /spínač, uel/print
AR A 4/80/130 násuvná sonda pro kontrolu I.O. /dig, měř/ kompletní návod, použito
AR A 10/85/369 nejjednodušší spínač ovládaný jedním tlačítkem s jedním tyristorem
AR A 6/85/228 NF rozmítač /měř/ použit generátor funkcí 8083 (Intersil)
AR A 1/83/34 spínač v nule pro indukční zátěž, není print
AR A 12/77/448 Optický spínač s relé
AR A 4/89/130 ochrana ručkového měřidla při spojení s OZ omezuje "lítání za roh", není print
AR A 11/78/409 optický diferenční spínač, 2 fotoodpory (shodné) dosah 3 - 4m, jednoduchý
RK 1/72/ 3 optický spínač
AR A 8/83/311 osmimístný měřič kmitočtu do 60 MHz! s I.O. ICM 7208, na "bastldesce"
příloha AR 1983/70 otáčkoměr digitální se synchr. spouštěním /měř/ čítač, dobré vysvětlení funkce
AR A 11/80/408 otáčkoměr s 555 /měř/, analogový výstup, print
AR B 2/90/77 ovládání relé jedním tlačítkem /spínač/
AR A 1/89/11 ovládání ZAP - VYP jedním tlačítkem /spínač/ použit MHB4013 + KT207/600
AR A 2/79/50 panelové číslicové měřidlo s digitrony
AR A 9/84/354 periodický časový spínač pro 24 hodin, není print
AR A 9/82/332 pětimístný čítač do 100MHz /měř/ kompletní návod, doplněk v AR A 4/83/123
AR A 6/81/11 použití kulatého tlf. relé s mikrospínačem pro spínání síťového napětí
AR A 2/89/68 proudová sonda /měř/
AR A 5/80/172 proudová sonda /měř/, pro sledování zkratových proudů v zapojení, kompletní konstrukce
AR A 1/84/27 přenosné poplašné zařízení, časový spínač 1 - 25min., jednoduchý, print
AR A 1/83/18 přepínač rozsahů číslicového V-metru /měř, print
AR A 10/79/378 přepínatelný čítač /měř/, pro využití hodin jako čítače (dekadický a hodinový cyklus)
AR A 3/79/87 přesné bočníky k měřicím přístrojům popisuje fígl pro přesné nastavení bočníků
AR A 9/75/338 přesné měření ST veličin, vzorce
AR A 2/86/71 převodník I/f /měř/ použita fotodioda SP201 (NDR), 555
AR A 2/82/73 převodník I/f pro proudy řádu 108až109A /měř/ není print
AR B 5/78/198 převodník teplota - napětí /měř/, použit 741 není print
AR A 9/83/332 převodníky D/A - A/D pro mikropočítače /měř, ZX/ týká se hlavně DAC08 apod, print
AR A 7/78/269 převodníky teplota, světlo /kmitočet /měř/ použit 555
AR A 3/79/88 přijímač časových značek OMA /kom, měř/ na pokračování, printy
AR B 2/89/69 přijímač časových značek OMA /měř, kom/jednoduchý
AR A 7/83/252 přímoukazující měřič L s lineární stupnicí kompletní návod
AR A 12/83/449 přímoukazující měřič L - doplněk k AR A 7/83
AR A 10/88/367 připojení LCD displeje k C520 D /dig, měř/
AR A 5/75/169 přípravek pro měření tranzistorů na PU120 print na 2 tranzistorové patice
AR A 1/90/6 přípravek pro párování tranzistorů /měř/, print
AR A 12/79/453 přístroj k měření číslicových I.O. na pokračování, kompletní návod
AR A 11/83/415 přístroj k měření uzávěrek fotopřístrojů, print
AR A 4/84/135 přístroj k měření velkých odporů měření izolačního odporu el. spotřebičů, není print
AR A 6/83/212 přístroj ke zjišťování vadných tranzist. /měř/ v zapojení, print, doplněk v AR A 8/83/292, jednoduchý
AR A 11/84/408 přístroj na měření postřehu, print doplněk v AR A 10/85/369
AR A 2/74/70 přístroj pro kontrolu mezizávitových zkratů/měř/ jednoduchý
AR B 4/90/151 pyrosenzor snímá tepelné pole osob apod. /měř/ nutno použít čidlo a Fresnelovy čočky z GB
AR A 12/88/446 R15: akustický spínač, SS zesilovač s velkou citlivostí, print
AR A 9/86/326 R15: časový spínač - včetně programu v BASICU pro výpočet R, C, print
AR A 8/84/287 R15: dvoustavový spínač k odporovému čidlu, print
AR A 9/90/326 R15: fotoelektrický spínač, print
AR A 7/89/245 R15: senzorový spínač, komplement. koncový stupeň printy
AR A 2/86/48 R15: tranzistor jako spínač dále klopné obvody s tranzistory
AR A 10/79/383 RLC můstek se zvětšeným rozsahem /měř/0, 1 Ohm - 12M 10uH - 1200H; 1pF - 12000uF, není print
AR A 8/78/302 RLC můstek - doplněk k AR A 2/78 /měř/
AR A 2/78/63 RLC můstek, print v AR A 3/78/103 /měř/ 2R - 1M, 20pF - 1uF, 200uH - 100H
AR A 3/80/91 rozmítač /měř/, použito, kompletní konstrukce
příloha AR 1988/25 rozmítač 0 - 250MHz (420 - 670MHz) /měř/
AR A 4/89/129 rozmítač 250 MHz, doplně k článku /měř/
AR A 3/88/105 rukojeť na měřicí přístroje aretovatelná v 5 polohách jak podpěra (Tektronix)
AR A 1/88/17 rychlý univerzální A/D-D/A převodník /dig, měř/ použit MAC565, není print
AR A 4/82/150 sací měřič rezonance pro VKV, print, jednoduchý
AR A 8/74/306 samočinné koncové vypínání gramofonu /NF, spínač/ clonkou do paprsku
AR A 2/81/10 samodržný měřicí hrot minihook základem je plastiková náplň do propisovačky
AR A 12/77/450 senzor (1 tranzistor, 1 tyristor) /spínač/
AR B 4/84/151 senzorové spínání spotřebiče /spínač/ použit 2x 1458, Re, Tr
AR A 7/86/248 senzorové tlačítko /spínač/, MHB4011, KSY21, relé
AR A 3/85/90 senzorový spínač použit MAA741, relé, Ucc 6-30V
AR A 8/81/21 senzorový spínač, Ucc 5V, 2x KC…, není print velmi jednoduchý
AR A 3/84/83 senzorový spínač - doplněk k příloze 1983/72
AR A 1/79/26 síťový spínač se senzorem, print
AR B 4/85/139 sledovač signálu /měř/, není print
AR A 7/77/268 snadné měření rezonančního kmitočtu LC obvodu
AR A 5/87/191 sondy k měření VF napětí 3 varianty pro různá vstupní napětí, print
AR A 12/85/454 soumrakový spínač s nastavitelnou dobou sepnutí print
AR A 5/83/192 spínač "v nule" pro indukční zátěž jednoduchý, navazuje na článek v AR A 1/83
AR A 10/78/382 spínač topení pro akvárium, print
AR A 12/87/469 stabilní lineární převodník U/f /měř/
AR A 9/75/332 stanovení vnitřního odporu měřidla
AR A 10/74/389 stroboskop /měř/
AR B 2/90/78 světelný spínač s 555, není print
AR A 9/79/330 T. T. Test - víceúčelový lékařský měřicí přístroj obsahuje teploměr, generátor světelných pulsů
AR A 10/83/371 tachometr pro jízdní kolo /měř, uel/, print
AR A 6/76/212 televizní sledovač signálu /měř/s voličem KTJ92 kompletní konstrukce, doplněk v AR A 9/76/325
AR A 11/72/430 tepelný spínač 20 - 100 C s MAA501
AR B 5/78/198 teploměr se dvěma diodami /měř/ vzájemně se kompenzují, není print
AR B 5/78/198 termosenzor /spínač, měř/ použit 741, 2xKA…, není print
AR A 9/81/10 tester TTL /dig, měř/, kompletní návod
AR A 7/75/253 tranzistor jako teplotní čidlo /měř, obv/
AR A 8/76/308 tranzistorový měřič rezonance kompletní konstrukce, doplněk v AR A 1/78/4
AR A 3/75/101 tranzistorový sledovač signálu /měř/ kompletní konstrukce včetně sond a mechaniky
AR B 4/85/123 triakový spínač "v nule", dva typy, není print
AR A 7/78/267 třímístný měřič teploty, print
AR A 7/75/251 tyristorový bezkontaktní spínač pro připojení ke kontaktnímu teploměru-nezatěžuje kont. teploměr
AR A 7/77/256 tyristorový regulátor v lustrovém spínači cca do 200W, kompletní návod
AR A 4/75/145 univerzální čítač s předvolbou /měř/, není print
AR B 6/83/211 univerzální čítač s předvolbou /měř/ 1Hz - 120MHz, printy, děliče až do 500MHz
AR B 4/81/140 univerzální měřič UDM100, měří U, R, f
AR A 1/90/92 univerzální měřidlo klasické, ST, SS U, I, R, L, C, kompletní návod
AR B 4/80/130 univerzální přístroj pro zkoušení diod /měř/ není print
AR A 11/76/433 univerzální VF měřicí přístroj Wmetr, Vmetr, indikátor elektromag. pole
AR A 3/78/91 univerzální zkoušečka napětí pro 4, 5 - 220V/měř/ velmi jednoduchá, praktická
AR A 7/88/265 univerzální zkoušečka SS, ST 7 - 500V /měř/ sonda, bez přep. rozsahů, použit A277D, 3xBF259, 7LED
AR A 6/88/208 úprava číslicového teploměru z AR A 4/86 /měř, dig/ print
AR A 3/90/109 úprava měřiče kapacit - doplněk k AR A 1/88, print
AR A 12/80/456 úprava přijímače časových značek OMA /kom, měř/ print
AR A 2/81/120 úprava přijímače časových značek OMA /kom, měř/
AR A 5/86/170 úprava spínače domovního osvětlení plný svit, pak svit na 1/2 - upraveno diodou
AR A 11/76/427 VF dělič 90dB - Z. Šoupal /měř/ použity Izostaty, kompletní návod
AR B 4/85/125 VF měřiče síly pole, není print
AR A 11/87/411 VF milivoltmetr /měř/ 10kHz - 200MHz; 0. 03 - 10V kompletní návod
AR A 11/88/428 Volt-ohmmetr s MAC155, kompletní návod /měř/
AR A 5/87/192 velmi jednoduchý zkoušeč tranzistorů a diod/měř/ KC…, LED
AR A 6/78/211 víceúčelový triakový spínač, není print
AR A 11/78/425 vstupní děliče elektronických V-metrů /měř/
AR A 12/85/447 vstupní tvarovač-zesilovač k čítači /měř/ velmi jednoduchý, citl. 30mV, 10Hz-10MHz, není print
AR A 4/77/143 vstupní zesilovače čítačů /měř, dig/
AR A 11/78/416 vyberte si můstek - různé typy, popis /měř/
AR A 1/85/8 vylepšený spínač "v nule"
AR A 12/80/451 zap. a vypínání relé stejným tlačítkem /spínač/ pokračování v AR A 4/81/30
AR B 4/81/125 zapojení měřiče napětí s ICL7107
AR B 4/81/126 zapojení mV-metru s AD2020 (A520D) /měř/
AR B 2/87/78 zesilovač s dekadicky řízeným zesílením /měř/
AR A 8/87/286 zkoušeč el. kondenzátorů v obvodech /měř/-sonda do ruky (napájí ST proudem cca 500kHz, indik. odpor
AR A 8/75/298 zkoušeč integrovaných čítačů, děličů "f" /měř/
AR B 2/89/66 zkoušeč krystalů /měř, oscil/ pro nízké i vysoké kmitočty, lze přepínat
AR B 4/85/129 zkoušeč krystalů 27MHz /oscil, měř/, není print
AR B 4/85/131 zkoušeč polovodičových součástek /měř/, není print
AR A 5/89/172 zkoušeč tranzistorů a diod /měř/, kompletní návod
AR A 2/84/52 zkoušeč tranzistorů, diod, LED, Ze-diod /měř/ v zapájeném stavu
AR A 1/84/13 zkoušečka OZ, T, D - doplněk k AR A 11/83/409 /měř/ dále v AR A 2/84/44
AR A 11/83/409 zkoušečka OZ, tranzistorů a diod /měř/ jednoduchá, není print
AR A 12/80/472 zkoušečka s LED /měř/ Ucc 3V přibližně určí U SS i ST 3-400V, R do 3Kohm, print
AR A 6/77/211 zkoušečka zásuvek - velmi jednoduchá /měř/ použity 2 doutnavky, vestavěno v síťové vidlici
AR A 2/80/47 zkoušení tyristorů a triaků /měř/ pomocí PU120, popis metody zkoušení
AR B 2/89/50 zvukové spínače (akustická relé)
AR A 3/91/107 přesné měření kmitočtu digitálním multimetrem
AR A 4/91/129 měřič - vyhledávač zkratů ("pípák") -komplet. konstrukce doplněk v AR A 6/91/203
AR A 6/91/210 měřič operačních zesilovačů - kompletní konstrukce
AR A 9/91/346 elektronický měřič směru a rychlosti větru
AR A 10/91/391 číslicový měřič h21e tranzistorů
AR A 10/91/394 digitální teploměr s indikací vymez. teplotního úseku
AR A 10/91/397 měření teploty snímačem B511 (nebo I.O. AD511)
AR A 11/91/440 měřič bipolárních tranzistorů
AR A 3/92/132 klešťové měřicí přístroje
AR A 12/92/559 měření vyzařování mikrovlnných trub
AR A 2/93/8 teploměr s ručkovým měřidlem, jednoduchý, print
AR A 8/93/20 Přístroj na měření varikapů - jednoduchý
AR A 11/93/16 měřič autobaterií (4 LED přes Zenerky)
AR A 2/93/13 I.O. ULN 2001, ULN 2005 - spínače induktivní zátěže
AR A 12/93/9 časový spínač z kalkulačky - výborný nápad!!!
AR A 4/91/129 měřič - vyhledávač zkratů ("pípák") -komplet. konstrukce doplněk v AR A 6/91/203
AR A 8/91/296 multimetr ADM 2006 - kompletní konstrukce (7106) měř doplněk v AR A 11/91/466
AR A 8/91/304 zkoušečka (vadaska) s LED - pro 220 až 380V indik
AR A 5/92/202 digitální multimetr DM 90 - kompletní konstrukce měř
AR A 6/92/250 digitální síťový W-metr DSW1 měř
AR A 8/92/359 digitální multimetr DM90 - doplněk k AR A 5/92 měř
AR A 3/93/13 pokojový snímač teploty - s termistorem NTC měř
AR A 3/93/16 čítač s mikropočítačem 8031 pc, měř
AR A 8/93/9 Čítač do 1, 3GHz (displej ITRON), komplet konstrukce měř, obv

Amatérské Rádio - Obsahy historických časopisů AR - zpět na hlavní seznam podle souboru
 

  

🤝 Vaše IP adresa je 44.200.27.215 (ec2-44-200-27-215.compute-1.amazonaws.com)