Rubikova kostka

Návod na složení

Rubikova kostka - Označení stran

Rubikova kostka má 6 stran. Strany Rubikovy kostky tento návod označuje u standardního pohledu H=horní, L=left, P=přední, D=dolní a R=right. U dvourozměrného symbolického pohledu koukáme jen na horní stranu, takže left, přední a right nejsou viditelné. Všechny barvy na Rubikové kostce jsou určeny prostředními políčky, která jsou vůči sobě konstrukčně fixována, tedy jejich vzájemná poloha je neměnná.

Rubikova kostka - Označení tahů

Táhneme vždy krajní řadou té strany, která je řečena. A to vůči většímu zbytku Rubikovy kostky vždy ve směru hodinových ručiček. Směr proti hodinovým ručičkám je označen podtržením.


Složení Rubikovy kostky

 1. První řada kříž

  Složení Rubikovy kostky - První řada kříž

  Zde je jako první barva, která se bude skládat, určena bílá. Bez ohledu na zbytek Rubikovy kostky sestavíme kříž první barvy tak, aby hranice seděly k okolním barvám.
   

 2. První řada téčko

  Složení Rubikovy kostky - První řada téčko

  Ke kříži první barvy doplňujeme rohy. Každý roh připravujeme na opačném konci Rubikovy kostky tak, aby byl vsunut na své místo například uvedeným tahem. Druhým uvedeným tahem otáčíme roh, dokud není vůči první straně orientován správně.
   

 3. Druhá řada

  Složení Rubikovy kostky - Druhá řada

  Před dokončením druhé řady Rubikovu kostku otočíme, tedy první skládanou bílou stranou dolů. Horní stranou teď otáčíme tak, aby se hraniční políčka dostala do vhodné pozice a bylo možno aplikovat jeden z dvou uvedených tahů. Pokud je některé políčko na svém místě již obráceně, je potřeba jej nejprve vytlačit nahoru aplikací tahu na nějaké náhodné políčko a po vhodném natočení požadované vrátit správně zpět.
   

 4. Poslední řada kříž

  Složení Rubikovy kostky - Poslední řada kříž

  Z poslední třetiny Rubikovy kostky se skládá nejprve kříž poslední žluté strany. Uvedené dva tahy lze případně i několikrát opakovat, zvlášť pokud nevychází ani jedna z ukázkových pozic. Nakonec kříž vždy vyjde.
   

 5. Poslední řada roh

  Složení Rubikovy kostky - Poslední řada roh

  Rohy srovnáváme i přes jejich případnou chybnou pozici. Jde jen o to, aby všechny čtyři byly správně žlutou barvou nahoru. Má to však jeden háček - je nutno srovnávat všechny hned po sobě a nehýbat mezitím jinak Rubikovou kostkou. Po otočení prvního rohu zůstane totiž Rubikova kostka rozhozená. Je nutno zachovat její polohu a otočit pouze horní stranu (H nebo H podtržené) do takové polohy, aby šel aplikovat jeden z dvou tahů na některý roh další. Otáčíme všemi rohy a mezi tahy jen natáčíme horní stranu, až jsou všechny rohy žlutou nahoru. Po posledním otočení posledního chybného rohu se předchozí složené části Rubikovy kostky opět srovnají.
   

 6. Konečné rotace poslední strany

  Složení Rubikovy kostky - Konečné rotace poslední strany

  Dvě strany jsou složeny, poslední žlutá je také kompletní. Jediný problém, kdy nesedí hraniční nebo rohová políčka žluté vůči prostřední vrstvě, je nutno odstranit posledními přesuny. U hraničních i rohových políček natočíme horní stranu Rubikovy kostky vhodně tak, aby bylo možno některý tah aplikovat, nebo s trochou představivosti případně dva tahy po sobě.
   

Další stránky pro volný čas

Ludolfovo číslo - Výpočet Pí na 201 desetinných míst - Venca Bartáček, spolužák z MFF UK, kdysi naprogramoval výpočet Ludolfova čísla Pí (včetně zdrojových kódů)
Úvod do Matfyzáka - Legendární povídka z prostředí MFF UK - dílo neznámého autora přibližně z roku 1992, které pro svoji nadčasovost stále stojí za to

Malá násobilka do 25 - Kvíz na procvičování násobení pro výuku matematiky 2. třídy 🔢㉕
Malá násobilka do 100 - Kvíz na procvičování násobení pro výuku matematiky 2. třídy 🔢⏳
Velká násobilka - Kvíz na procvičování násobení pro výuku matematiky 3. třídy 🔢⌛

Možnost podpory mé tvorby

Tato moje soukromá webová tvorba je k dispozici zcela zdarma. Pokud mě ale chcete finančně podpořit, přijmu to rád (momentálně jsem bez příjmů) a předem velice děkuji. Pro tento případ číslo mého příspěvkového účtu v rámci ČR je 375486596/2010, ze zahraničí ve formátu IBAN je CZ22 2010 0000 0003 7548 6596.
 

  

🤝 Vaše IP adresa je 3.233.242.67 (ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com)