Výpočet BMI

Body Mass Index calculation

Výchozí podoba této stránky


 
Výška (height):
Váha (weight):Podváha (Deficient weight)Normální váha (Normal weight)Nadváha (Overweight)Obezita (Obesity)Silná obezita (Big obesity)

BMI (Body Mass Index):

Popis výsledku (the description of the result):


 

BMI (Body Mass Index) neboli Index tělesné hmotnosti je hodnocení optimální tělesné hmotnosti člověka vzhledem k tělesné výšce. Hmotnost člověka by s tělesnou výškou správně měla růst s druhou odmocninou. Tento výpočet stanovení indexu tělesné hmotnosti (BMI) je užitečnou pomůckou pro každého z nás…

The Body Mass Index values the optimal human body weight in conjuction with the human tallnes. The human weight should be growing on human tallness in accordance to the square root. The calculation of Body Mass Index (BMI) is the usefull utility for everybody of us…

Další stránky pro oblast zdraví

Skutečné zdraví Skutečné zdraví - Portál věnující se souvislostem a skutečné prevenci všech oblastí zdraví

Turistické trasy - Výlety pěšky 1.11.2011 (30.9.2009) - turistické výlety uloženy pomocí GPS a trasy zobrazeny na mapovém podkladu 🇨🇿 🇩🇪 🇦🇹
Cyklistické trasy - Výlety na kole 1.11.2011 (28.9.2009) - cyklistické výlety uloženy pomocí GPS a trasy zobrazeny na mapovém podkladu 🇨🇿 🇸🇰 🇦🇹

Páter Ferda - Recepty a doporučení 2.4.2003 - originální pokyny léčitele kněze pátera Františka Ferdy

Možnost podpory mé tvorby

Tato moje soukromá webová tvorba je k dispozici zcela zdarma. Pokud mě ale chcete finančně podpořit, přijmu to rád (momentálně jsem bez příjmů) a předem velice děkuji. Pro tento případ číslo mého příspěvkového účtu v rámci ČR je 375486596/2010, ze zahraničí ve formátu IBAN je CZ22 2010 0000 0003 7548 6596.
 

  

🤝 Vaše IP adresa je 44.200.86.95 (ec2-44-200-86-95.compute-1.amazonaws.com)