Konvertor kódování češtiny

Změna kódové stránky v souboru

Výchozí podoba této stránky


 
Česko Slovensko Polsko Chorvatsko Německo Rakousko Švýcarsko Maďarsko

Vstupní soubor:
Kódová stránka vstupního souboru:

Vstupní text ručně:

Kódová stránka výstupního souboru:
Konce řádek výstupního souboru:

 

 

Tento webový nástroj nabízí změnu kódové stránky (on-line konvertor kódování) v textovém souboru (nejen pro češtinu) pro následující řadu nejrůznějších znakových sad:

ISO - iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso-8859-4 iso-8859-5 iso-8859-6 iso-8859-7 iso-8859-8 iso-8859-9 iso-8859-10 iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16
Unicode - utf-32 utf-32be utf-32le utf-16 utf-16be utf-16le utf-8 utf-7 utf7-imap utf-8-mobile#docomo utf-8-mobile#kddi-a utf-8-mobile#kddi-b utf-8-mobile#softbank
Windows - windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1254 cp932 cp936 cp950 cp51932 cp50220 cp50220raw cp50221 cp50222
IBM-DOS - cp866 cp850
KOI - koi8-r koi8-u
ISO-2022 - iso-2022-jp iso-2022-jp-ms iso-2022-kr iso-2022-jp-2004 iso-2022-jp-mobile#kddi
EUC - euc-jp eucjp-win euc-jp-2004 euc-cn euc-tw euc-kr
JIS - sjis sjis-win sjis-mobile#docomo sjis-mobile#kddi sjis-mobile#softbank sjis-mac sjis-2004 jis jis-ms
UCS - ucs-4 ucs-4be ucs-4le ucs-2 ucs-2be ucs-2le

Znaková sada UTF-8 je celosvětově univerzální a kódování Windows-1250 (neboli CP-1250) je třeba v operačním systému Microsoft Windows ve středoevropských jazycích používajících latinku (např. čeština, slovenština, polština, chorvatština, maďarština, rumunština nebo albánština), takže rozsah použití této webové aplikace je obrovský.

Pro převod znakové sady mezi nejrůznějšími typy kódování vyberte na Vašem lokálním disku Vstupní soubor (*.txt, *.csv, *.bat, *.cmd, *.htm, *.html, *.xml, *.json, *.js, *.java, *.cs, *.php, *.py, *.sql, *.asm, *.a51, *.ino, *.c, *.cpp, *.h, *.pas, *.srt, *.sub, *.rt, *.sbv, *.c14) o maximální velikosti 256MB (268435456B), zvolte kódové stránky současného vstupního i vygenerovaného výstupního souboru a formulář odešlete tlačítkem Vygenerování výstupního souboru. Pole Vstupní text ručně ponechte prázdné. Chcete-li text namísto nahrání ze vstupního souboru zadat do formuláře ručně, napište jej nebo vložte z clipboardu do pole Vstupní text ručně, čímž budou pole výběru vstupního souboru i jeho kódové stránky zakázána. Maximální velikost ručně zadaného textu je 2MB (2097152B).

Další webové nástroje

Odstranění diakritiky češtiny - Konvertor textu 21.3.2004 - odstranění české diakritiky, slovenské diakritiky a polských znaků z textu 🇨🇿 🇸🇰 🇵🇱
Převod diakritiky a azbuky do malých a velkých znaků - Konvertor textu 25.2.2021 (2.1.2005) - převod textu s diakritikou, polskými znaky, přehláskami a azbukou do malých nebo do velkých znaků 🇨🇿 🇸🇰 🇵🇱 🇩🇪 🇦🇹 🇨🇭 🇺🇦 🇷🇺

Možnost podpory mé tvorby

Tato moje soukromá webová tvorba je k dispozici zcela zdarma. Pokud mě ale chcete finančně podpořit, přijmu to rád (momentálně jsem bez příjmů) a předem velice děkuji. Pro tento případ číslo mého příspěvkového účtu v rámci ČR je 375486596/2010, ze zahraničí ve formátu IBAN je CZ22 2010 0000 0003 7548 6596.
 

  

🤝 Vaše IP adresa je 3.233.242.67 (ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com)